Artikel Popular

Thursday, September 6, 2012

Kelebihan Bersaingan

KHAMIS, 6 September 2012
Oleh:  ZULKIFLI SALLEH


Carta harian The Economist cuba melihat hubung kait antara daya saing sesebuah negara  yang baru sahaja dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) dengan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)  setiap orang di negara berkenaan. Hasilnya tidak memeranjatkan bahawa memang wujud pertalian, iaitu daya saing menghasilkan kekayaan, tetapi negara kaya  lebih mudah untuk menjadi berdaya saing, juga boleh membazirkan kekayaan.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...