Artikel Popular

Thursday, July 9, 2020

Rukun Negara: Latar Belakang Sejarah


KHAMIS, 9 Julai 2020
Oleh:  ZULKIFLI SALLEH

(Dipetik dan diubah suai daripada manuskrip yang belum diterbitkan “Tun Abdul Razak dan Pembinaan Negara.”)

Dasar Ekonomi Baru (DEB) dirumuskan oleh kerajaan  sebagai asas ekonomi tentang Rukun Negara.  Tun Abdul Razak yang bijak sememangnya menyedari bahawa walau bagaimana penting sekalipun keunggulan Rukun Negara dan perolehan persetujuan ramai, penentuan sama ada perjuangan bagi memperoleh perpaduan akan dicapai, atau tidak akan diketahui melalui penyusunan semula negara dari segi ekonomi dan sosial. Jadi, DEB dirangka dengan niat untuk memberikan kandungan dan isi kepada ideologi pembangunan negara Malaysia yang baharu, seperti yang terdapat dalam Rukun Negara (Faaland, Parkinson, Rais, 1991:  31). DEB ialah dasar jangka panjang yang meliputi tempoh selama 20 tahun (1971 – 1990).
            Tujuan utama kerajaan melancarkan DEB, dengan Rancangan Malaysia Kedua 1971 – 1975 sebagai tahap pertamanya, adalah untuk mentafsirkan ideologi Rukun Negara mengikut maksud pengendalian.  Seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein, “Rancangan ini merupakan rancangan terperinci bagi DEB.  Rancangan ini menggabungkan objektif yang mempunyai dua tujuan, iaitu bagi membasmi kemiskinan, tanpa mengira kaum, dan bagi menyusun masyarakat Malaysia untuk mengurangkan dan secara beransur-ansur, menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi”  (Faaland, Parkinson, Rais, 1991:  93 – 94). 
            Rancangan Malaysia Kedua menggabungkan DEB yang bercabang dua untuk pembangunan.  Cabang pertama bertujuan untuk mengurangkan dan akhirnya menghapuskan kemiskinan dengan meninggikan pendapatan dan menambahkan guna tenaga untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan mereka. Cabang kedua bertujuan untuk menyegerakan proses penstrukturan semula masyarakat  Malaysia untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya kelaziman mengaitkan sesuatu bangsa dengan fungsi ekonomi tertentu dapat dikurangkan hingga akhirnya dapat dihapuskan secara beransur-ansur (Milne dan Mauzy, 1982: 415). Walau bagaimanapun, pandangan lain mengatakan bahawa DEB menjadi lebih penting daripada Rukun Negara, kerana DEB menjadi asas dan kayu ukuran untuk semua dasar ekonomi dan sosial yang diunjurkan sekurang-kurangnya hingga tahun 1990 (Means, 1991: 23).
            Langkah positif telah diambil untuk menyelesaikan pertikaian antara ketiga-tiga kaum yang terbesar  di Malaysia (Melayu, Cina, dan India) dengan penubuhan tiga institusi  Pada Julai 1969, Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan, dengan Datuk  Dr. Agoes Salim sebagai ketuanya.  Seterusnya, Tun Abdul Razak menubuhkan Majlis Perundingan Negara (MPN) pada tahun 1970 untuk memajukan konsensus tentang isu nasional dan mengenal pasti dan bersetuju tentang ideal yang implisit dalam Perlembagaan Persekutuan atau melampaui Perlembagaan (Ahmad Sarji, 2016: 29). Pada tahun itu juga Majlis Muhibah Negara  ditubuhkan yang dianggotai oleh 53 orang ahli yang dipilih oleh Tunku sebagai pengerusi Majlis).  Walau bagaimanapun, jentera Majlis Muhibah Negara tidak sama dengan Jabatan Perpaduan Negara dan MPN (Milne dan Mauzy, 1982: 116).
            Daripada berbagai-bagai organisasi yang ditubuhkan selepas 13 Mei, MPN yang paling menarik.  Secara am, tujuannya diberikan sebagai “untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi sosial untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia (Milne dan Mauzy, 1982: 116). Tugas MPN adalah untuk menentukan “penyelesaian” yang kekal terhadap masalah perkauman untuk menentukan bahawa tragedi 13 Mei tidak berulang lagi. Dalam beberapa perkara MPN merupakan institusi yang ditubuhkan sebagai menggantikan Parlimen.  Majlis ini merupakan sebuah badan berbilang kaum yang mengandungi 65 orang ahli yang mewakili kerajaan negeri dan Persekutuan, parti-parti politik (kecuali DAP dan Parti Rakyat), dan golongan yang berpengaruh” (Comber, 2007:  150 – 151).  MPN yang dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu Jawatankuasa Ekonomi dan Jawatankuasa Politik.  Hasil perdebatan yang panjang lebar, maka terbentuk Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan  Rukun Negara (Lim, 2006: 126).
            Pada pertengahan Julai 1969, Tan Sri (Tun) Ghazali Shafie mengumumkan matlamat untuk menyediakan garis panduan dalam mewujudkan ideologi negara.  Rangkanya telah disediakan oleh Jabatan Perpaduan Negara yang diketuai  oleh beliau sendiri.  Rangka akhir telah diserahkan kepada MPN untuk diluluskan (Comber, 2007: 151). Beberapa orang pegawai awam kanan dan akademik membantu merangka Rukun Negara, termasuk Tun Muhammad Ghazali Shafie, Tun Abdullah Ayob, Tan Sri Zain Azraai, Datuk Khatijah Ahmad, Tan Sri profesor Khoo Kay Kim, profesor James Peter Ongkili, Tan Sri Rama Iyer, Tun Mohd. Salleh Abas, dan Datuk Dr. Agoes Salim (Ahmad Sarji, 2016: 30).  Pada 31 Ogos 1970, Yang di-Pertuan Agong secara rasmi mengisytiharkan ideologi negara yang dinamakan Rukun Negara, dengan lima prinsip: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran Perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Menurut Tun Ahmad Sarji prinsip ini diterima oleh semua dan boleh diterapkan untuk semua, adalah bertujuan untuk memandu tindakan negara baharu, dan semua parti politik yang mengaggotai MPN, di samping DAP yang tidak menganggotai MPN, meluluskan Rukun Negara  (Ahmad Sarji, 2016: 30). 
Rukun Negara diwujudkan kerana memandangkan masyarakat Malaysia yang berpecah-belah, termasuk perpecahan kaum yang digunakan untuk tujuan jahat pada 13 Mei, maka perlulah bagi negara untuk mencari jalan bagi mencapai matlamat tertentunya.  Untuk tujuan ini prinsip tertentu diperlukan sebagai panduan untuk mencapai matlamat tersebut (Milne dan Mauzy, 1982: 120).   Dengan memetik takrif ideologi  yang terdapat dalam kamus Paul Sigmund sebagai “suatu skim yang bersistem atau badan penyelaras idea mengenai kehidupan atau kebudayaan, maka jika dibandingkan sudah tentulah rangkai kata untuk Rukun Negara itu agak am.  Ini bukanlah satu ideologi dalam erti kata falsafah  yang dirancang secara menyeluruh” (Milne dan Mauzy, 1982: 120 – 121).  Menurut Tun Mohd. Salleh Abas, bekas Ketua Hakim Negara,  Rukun Negara tidak mengenakan kewajipan yang lebih dan tidak memberikan hak yang lebih berbanding dengan apa yang sudah terkandung dalam Perlembagaan.  Jadi, usaha untuk mematuhi Rukun Negara tidak lebih daripada usaha untuk mematuhi Perlembagaan (Faaland, Parkinson, dan Rais, 1991: 30).
Di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak, kerajaan dan negara yang khidmatnya dicurahkan, untuk pertama kali mempunyai falsafah dan ideologi negara atau prinsip asas, iaitu Rukun Negara (Ahmad Sarji, 2016: 31). Walau bagaimanapun, tidak seperti Pancasila dan bahasa Indonesia berjaya dalam pembinaan bangsa di negara itu, Rukun Negara dan bahasa Melayu adalah sebaliknya.  Mungkin hal ini juga ada kaitannya dengan “usaha untuk  membuat rakyat memahami Rukun Negara supaya mencapai matlamat perpaduan negara akan mengambil masa yang panjang” (Milne dan Mauzy, 1982: 121).
Dalam salah satu ucapannya, Tun Abdul Razak, menyatakan bahawa Rukun Negara, DEB, DPK, dan DKK, semuanya akan menyumbang ke arah apa yang beliau  istilahkan sebagai “Malaysia Baru” (Ahmad Sarji, 2016: 41).  Hal ini jelas menunjukkan bahawa menerusi ideologi negara dan dasar negara, beliau mempunyai impian dan wawasan pembinaan negara.Monday, July 6, 2020

Politik Jati Diri: Dari Sungai Kandis ke Tanjung Piai


ISNIN, 6 Julai 2020
Oleh:  ZULKIFLI SALLEHBagi kebanyakan daripada kita, jati diri atau jati diri nasional bukanlah sesuatu yang asing sama sekali. Tambahan pula, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, politik jati diri pula muncul dalam arena politik antarabangsa.  Dari segi sejarah,  menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy,  pada bahagian kedua abad ke-20, menyaksikan kemunculan gerakan politik skala besar, misalnya feminisme gelombang kedua, Hak Sivil Orang Kulit Hitam di Amerika Syarikat,  pembebasan gay dan lesbian, dan  gerakan Kaum India Amerika, berasaskan dakwaan tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh  kumpulan sosial tertentu.  Politik jati diri sebagai ragam pengaturan ialah hubungan rapat dengan idea yang sesetengah  kumpulan sosial yang ditindas; maksudnya, bahawa jati diri seseorang sebagai wanita atau Peribumi Amerika misalnya, menjadikan seseorang itu agak aneh terdedah pada imperialisme budaya, keganasan, eksploitasi, peminggiran, atau tidak ketakberkuasaan.
            Kemunculan Francis Fukuyama dengan buku terbaharunya, Identity: The Demand for Dignity and Politics of Resentment seolah-olahnya  membayangkan bahawa beliau mula berundur daripada demokrasi liberal dan  tunduk pada politik jati diri yang  melanda banyak negara demokrasi. “Tuntutan terhadap pengiktirafan jati diri seseorang,” tulis Fukuyama, “merupakan politik jati diri berkembang kepada fenomena yang lebih luas, sebagai kebangkitan nasionalisme gaya lama dan Islam yang dipolitikkan. 
            Bagi Fukuyama, politik jati diri  berkait rapat dengan maruah dan pengiktirafan,  seperti yang ditegaskan oleh  beliau: “Politik jati diri sezaman dipacu oleh pencarian untuk pengiktirafan yang sama oleh kumpulan yang dipinggirkan oleh masyarakat mereka. Akan tetapi, keinginan itu untuk pengiktirafan yang sama boleh mudah terjebak ke dalam tuntutan terhadap pengiktirafan penguasaan kumpulan (group superiority)”. Beliau menegaskan bahawa  kedua-duanya, iaitu nasionalisme dan Islam boleh dilihat sebagai spesies politik jati diri.
Seterusnya,   Fukuyama mendedahkan kemerosotan puak kiri lama berasaskan kelas yang memang memeranjatkan memandangkan kebangkitan ketidaksamaan global yang gagal dimanfaatkan oleh puak kiri. Beliau  menjelaskan puak kiri memberikan laluan kepada politik jati diri akibat mereka  kurang memberikan tumpuan terhadap kesamaan ekonomi yang lebih luas dan lebih mempromosikan kepentingan pelbagai kumpulan yang lebih luas, yang dianggap sebagai terpinggir, seperti kaum kulit hitam, golongan imigran, wanita, orang Hispanic, komuniti LGBT, dan sebagainya. Sementara itu, puak kanan mentakrifkan semula diri mereka sebagai patriot yang cuba melindungi jati diri nasional tradisional, iaitu jati diri yang secara eksplisit, dikaitkan dengan ras, etnisiti, atau agama.
            Tan Sri Andrew Cheng, yang menulis dalam South China Morning Post, “How Malaysia Can Overcome Identity Politics and Create Inclusive Growth Amid Diversity”, bersempena 55 tahun pembentukan Malaysia, menegaskan bahawa di Malaysia, politik jati diri menjadikan nationhood  lebih kompleks. Sheng seterusnya memetik  pemerhatian Fukuyama yang menulis dalam Foreign Affairs: “satu-satu kumpulan terpaksa mempercayai bahawa jati diri, sama ada nasional, agama, etnik, seksual, gender, atau sebagai tidak menerima perhatian yang cukup”.
Sebenarnya, politik jati diri  berasaskan bangsa   wujud sejak sebelum Perang Dunia Kedua, bermula dengan penubuhan Kesatuan Melayu Singapura (KMS) pada tahun 1929, pimpinan Muhmmad Eunos Abdullah. KMS dikatakan mempengaruhi penubuhan parti politik di Semenanjung,  misalnya Kesatuan Melayu Selangor. Syed Muhd Khairudin Aljunied dalam bukunya,  Radicals: Resistance and Protest in Colonial Malaya, menyatakan   “di balik keterbatasannya,   KMS berjaya meninggalkan impak yang tidak dapat dikikis terhadap golongan radikal yang bercita-cita tinggi.  Pengasas organisasi baharu ini memilih nama yang hampir sama dengan KMS, iaitu Kesatuan Melayu Muda (KMM)”. KMM ditubuhkan pada April  1938, ialah hasil daripada pakatan beberapa orang pemuda Melayu nasionalis kiri yang berjiwa radikal dan revolusioner.
Rustam A. Sani dalam bukunya, Asal Usul Sosial Golongan Kiri Melayu: Satu Analisis Berkenaan Kesatuan Melayu Muda, membayangkan hakikat kewujudan politik jati diri di negara ini. Rustam mengingatkan supaya aspek ideologi tidak terlalu ditekankan pada konsep, seperti “golongan kiri Melayu”, yang merujuk kepada  KMM,  Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Pusat Tenaga Rakyat (Putera), dan Parti Rakyat Malaya (PRM). Tegas beliau,  “sifat politik Melayu (bahkan, politik Malaysia secara keseluruhan) dalam pelbagai manifestasi adalah lebih ‘bersifat perkauman’ daripada ‘bersifat ideologi’.”
            Di Malaysia, sejak akhir-akhir ini, berikutan kerjasama yang terjalin antara UMNO dengan PAS sehingga melahirkan “Muafakat Nasional”, bagi sesetengah cerdik pandai politik, boleh membawa kepada politik jati diri: bangsa dan agama. Pandangan tersebut bertitik tolak daripada beberapa pilihan raya kecil (PRK) yang berlangsung hanya beberapa bulan selepas pilihan raya umum (PRU) ke-14, yang menyaksikan kerjasama antara kedua-dua parti itu mula terjalin.  PRK itu bermula dengan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Selangor, iaitu Sungai Kandis, Seri Setia, dan Balakong. Kemudian di Parlimen Port Dickson dan Cameron Highlands, balik semula ke DUN Semenyih di Selangor dan seterusnya di Rantau Negeri Sembilan. PRK yang sebelum ini tertumpu di Semenanjung beralih ke Sandakan, Sabah.
            Walau bagaimanapun, pada mulanya kerjasama antara UMNO dengan PAS yang memberikan laluan antara satu sama lain  tidak membuahkan hasil. Di Sungai Kandis misalnya, semasa PRU ke-14, daripada jumlah 50,800 pengundi yang berdaftar, seramai 43,470 telah keluar untuk mengundi, iaitu 85 peratus. Daripada  jumlah ini, calon Pakatan Harapan (PH) memperoleh  23,998 undi (55.5 peratus), UMNO memperoleh  11,518 undi (26.5 peratus), PAS memperoleh 7573 undi (17.5 peratus),  dan Parti Rakyat Malaysia (PRM) memperoleh hanya 76 undi. Sementara itu, dalam PRK, yang berlangsung pada Ogos 2018,  calon PH,  Mohd Zawawi Ahmad Mughni  memperoleh 15,427 undi,  menewaskan calon BN, Datuk Lokman Noor Adam yang memperoleh 9585 undi.  Keputusan dengan majoriti 5842 undi,  ditafsirkan sebagai penolakan rakyat terhadap politik bangsa dan agama yang dilaung-laungkan oleh UMNO dan PAS.
            Di Seri Setia yang  berlangsung pada awal September 2018, menyaksikan pertandingan  antara calon PH,  Halimey Abu Bakar dengan calon PAS, Dr. Halimah Ali. Keputusannya, Halimey  memperoleh 13,725 undi mengalahkan Halimah yang memperoleh  9868 undi, dengan majoriti 4027 undi. Dengan jumlah undi yang diperoleh calon PAS   itu  menunjukkan bahawa kerjasama antara UMNO dan PAS mula mencipta rentaknya. Dalam PRK itu kerjasama melonjak ke tahap lebih tinggi apabila UMNO  menurunkan jenteranya bagi membantu PAS sepanjang tempoh 21 hari kempen. PAS mula mara di Seri Setia yang merupakan kubu kuat PH selama tiga penggal dan PH mempunyai kekuatan 3M,  iaitu “money” (wang),  “media,” dan “machinery” (jentera).
Oleh sebab tiga PRK di Selangor itu berkeputusan calon PH daripada Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan DAP meraih kemenangan yang boleh dikatakan selesa, menunduk calon Barisan Nasional (BN), PAS, dan MCA (di Balakong, MCA bertanding menggunakan simbol sendiri), maka riak  politik jati diri sukar dikesan. Rentak  PH ini berterusan ke Port Dickson yang menyaksikan kepulangan semula Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam arena politik tanah air.   Seperti yang dijangkakan, dalam PRK  yang berlangsung pada Oktober 2018, bekas Timbalan Perdana Menteri itu meraih kemenangan yang selesa, memperoleh 31,016 undi, dengan majoriti 23,560 undi, dan sekali gus, mengaburkan  politik jati diri.
Meskipun kerjasama UMNO dengan PAS itu pada mulanya  menghadapi halangan dan menempuh laluan sukar, kedua-dua parti itu tidak berundur meninggalkan kerjasama yang terjalin. Para pemimpin kedua-dua parti itu kerap kali muncul bersama-sama di khalayak ramai dan menunjukkan kesepakatan mereka di Dewan Rakyat,  meskipun disindir dan diperlekeh oleh pihak lawan dan dikritik oleh cerdik pandai politik.
Ibarat “tuah dalam kemalangan” bagi BN, berlaku PRK  di Cameron Higlands, meskipun pada mulanya dijangkakan, PH akan meneruskan rentaknya. Walau bagaimanapun,  BN membuat keputusan yang strategik dengan meletakkan calon daripada UMNO dan bukan daripada MIC.  Dalam PRK yang berlangsung pada Januari 2019, calon BN, Ramli Mohd Nor telah meraih 12,038 undi berbanding dengan  Manogaran Marimuthu daripada DAP yang memperoleh  8800 undi. Dengan undi majoriti 3238,  satu angka yang begitu besar jika dibandingkan dengan kemenangan BN bagi kerusi Parlimen itu dalam PRU ke-14, iaitu sebanyak 597 undi. Meskipun beberapa faktor menyumbang kepada kemenangan calon BN itu, antaranya Ramli ialah anak tempatan daripada suku Orang Asli, disebabkan beliau menentang calon DAP dan PAS pula  berkempen bersungguh-sungguh, maka bangsa dan agama dikatakan mewarnai PRK itu.
BN meneruskan rentak kemenangannya dalam PRK Semenyih dan Rantau. Di Semenyih yang berlangsung pada Mac 2019, calon BN, Zakaria Haji Hanafi memperoleh 19,780 undi menewaskan calon PH daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu),  Aiman Zainali yang memperoleh 17,866 undi. Dengan kemenangan itu, BN berjaya merampas semula kerusi daripada PH dan memadamkan majoriti 8964 undi yang diperoleh oleh PH dalam PRU lalu. Dalam PRK itu juga, Parti Sosialis Malaysia (PSM) meletakkan calonnya, Nik Aziz Afiq Abdul  yang sekadar memperoleh 847 undi. Tindakan PSM meletakkan calon Melayu, menggambarkan bahawa  parti itu  seakan-akan cuba bermain politik jati diri dan bukannya menegakkan perjuangan kelas yang merentasi garis kaum, semata-mata untuk meraih undi Melayu yang merupakan pengundi majoriti. Bahkan, jika diperhatikan penampilan calon PRM sepanjang kempen, iaitu cara berpakaian seakan-akan dia calon parti agama.
Sebagaimana di Cameron Highlands, di Semenyih, PAS bekerja keras berkempen untuk calon BN. Akibatnya, kempen PH, termasuk  yang digerakkan oleh Anwar Ibrahim, menyasarkan serangan terhadap parti itu. Tanpa disedari atau mungkin disengajakan, kempen seperti itu merangsang  kebangkitan politik jati diri kerana para penyokong PAS, memberikan sokongan  padu terhadap calon BN.
Dalam PRK Rantau yang berlangsung pada April 2019, calon BN, Datuk Seri Mohamad Hasan memperoleh 10,397 undi,   mengatasi  pesaing terdekatnya,  Dr. S Streram daripada PKR mewakili PH yang memperoleh  5887 undi, dengan majoriti 4510 undi. Oleh sebab Mohamad memperoleh sokongan daripada pengundi Melayu, Cina, dan India, atau dengan kata lain, pengundi “buta warna”, maka sukar untuk mengatakan bahawa politik jati diri mencorakkan PRK itu. Pertarungan antara calon BN dengan calon DAP tidak boleh dianggap sebagai pertarungan antara Melayu dengan bukan Melayu.
 Sebaliknya,  kemenangan beliau itu dikaitkan dengan  pelbagai ketidakpuasan  rakyat terhadap  manifesto,  sama ada lambat ataupun gagal dilaksanakan. Yang paling menarik, ialah BN menang  di semua saluran pengundi muda kerana mereka berhadapan dengan peluang pekerjaan yang gagal disediakan berbanding manifesto  terdahulu PH mahu menyediakan satu juta peluang pekerjaan yang berkualiti.
Tatkala tahun 2019 bersiap sedia untuk melabuhkan tirainya, berlaku satu lagi PRK, iaitu di Parlimen Tanjung Piai, Johor pada 16 November, berikutan kematian anggota Parlimen daripada  Bersatu. Menepati jangkaan banyak pihak,  keputusan menunjukkan bahawa calon BN,  Wee Jeck Seng  memperoleh 25,466 undi  menewaskan calon Bersatu,  Karmaine Sardini  yang  memperoleh 10,380 undi.   Keputusan majoriti 15,086 undi memang di luar jangkaan  pemimpin politik, pemerhati politik, dan pekerja parti yang bertanding dan merupakan tamparan hebat terhadap PH yang jelas menampakkan bukan politik jati diri.
Kemenangan Wee itu disumbangkan oleh pengundi Melayu dan pengundi Cina yang membentuk jumlah pengundi terbesar, iaitu hampir 100 peratus. Meskipun semasa kempen,  “BMF” (kempen yang mengutamakan produk Islam) turut dijajakan  dan UMNO serta PAS yang baru sahaja memperkenalkan “Muafakat Nasional” disindir kerana berkempen bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenangan calon bukan Melayu, bukan Islam daripada MCA itu, terbukti bahawa   pengundi Melayu tidak mudah terpengaruh. Di Tanjung Piai, sekali lagi para pengundi ‘buta warna”, dan dengan itu, bayang-bayang politik jati diri  tidak kelihatan.
Selain Wee dan Karmine, terdapat calon Gerakan, Wendy Subramanian yang memperoleh  1707 undi dan   calon Berjasa, Datuk Dr. Badrulhisham Abdul Aziz yang  hanya memperoleh 850 undi. Wendy pada mulanya diramalkan  memperoleh sokongan  daripada pengundi Cina yang meskipun mula berang terhadap PH,  mereka dijangkakan, tidak mengundi calon MCA. Sementara Badrulhisham pula akan  “menuai” daripada kempen “BMF”, tetapi akhirnya  hilang wang pertaruhan. Kedua-duanya, iaitu Wendy dan Badruhisham dibayangkan muncul sebagai “kuasa ketiga”, namun bayangan  itu  meleset sama sekali.
Berdasarkan keputusan beberapa PRK di Semenanjung, kebangkitan politik jati diri boleh dikatakan tidak merata. Sambutan para pengundi terhadap politik jati diri pula tidak memberikan gambaran yang jelas. Kemenangan calon BN dalam empat PRK itu sukar untuk ditafsirkan sebagai kebangkitan politik jati diri, kerana terdapat beberapa faktor yang turut menyumbang. Namun begitu, kita tidak  dapat menafikan bahawa beberapa buah parti di negara ini bukannya UMNO dan PAS semata-mata, secara terancang atau tidak,  terjebak dalam politik jati diri: kaum dan agama.  Pastinya, para pemimpin parti politik  akan melayang-layang ke dalam politik jati diri sekiranya mereka menjangkakan politik jati diri membuahkan hasil lumayan untuk dituai.

Thursday, June 11, 2020

Thucydides: Perang Peloponnesia


KHAMIS, 11 Jun 2020
Oleh:  ZULKIFLI SALLEHBuku I, Bab I, The History of the Peloponnesian War, karya Thucydides. Terjemahan oleh Google Translate tanpa penyemakan dan penyuntingan. Saya mencadangkan para pembanca yang kelapangan serta berminat agar sekiranya sudi menyunting mana bahagian dan kirimkan semula kepada saya melalui ruang komen – ZULKIFLI SALLEH

Negara Yunani dari Zaman Terawal hingga Permulaan Perang Peloponnesia

Thucydides, seorang Athena, menulis sejarah perang antara Peloponnesia dan Athena, bermula pada saat ia meletus, dan mempercayai bahawa ia akan menjadi perang yang hebat dan lebih patut dihubungkan daripada apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kepercayaan ini bukan tanpa asasnya. Persiapan kedua-dua pejuang itu berada di setiap jabatan dalam keadaan sempurna; dan dia dapat melihat seluruh bangsa Hellenic mengambil bahagian dalam pertengkaran; mereka yang tertangguh melakukannya sekaligus memikirkannya. Sesungguhnya ini adalah gerakan terbesar yang pernah diketahui dalam sejarah, bukan sahaja dari bangsa Hellenes, tetapi juga sebahagian besar dunia barbar - yang hampir saya katakan mengenai umat manusia. Walaupun peristiwa-peristiwa kuno, dan bahkan peristiwa-peristiwa yang lebih cepat mendahului perang, tidak dapat dipastikan dengan jelas dari selang waktu, namun bukti-bukti yang dilakukan oleh penyelidikan sejauh yang praktis membuat saya percaya, semuanya menunjukkan kesimpulan bahawa tidak ada apa-apa dalam skala besar, baik dalam perang atau dalam perkara lain.
Sebagai contoh, jelas bahawa negara yang sekarang disebut Hellas tidak mempunyai penduduk yang menetap di zaman kuno; sebaliknya, migrasi sering terjadi, beberapa suku dengan senang hati meninggalkan kediaman mereka di bawah tekanan jumlah yang lebih tinggi. Tanpa perdagangan, tanpa kebebasan berkomunikasi baik melalui darat atau laut, mengusahakan tidak lebih dari wilayah mereka daripada kebutuhan hidup yang tinggi, miskin modal, tidak pernah menanam tanah mereka (kerana mereka tidak dapat mengetahui kapan penyerang mungkin tidak datang dan mengambil semuanya pergi, dan ketika dia datang mereka tidak mempunyai tembok untuk menghalangnya), memikirkan bahawa keperluan makanan harian dapat dibekalkan di satu tempat dan di tempat lain, mereka tidak peduli untuk mengubah tempat kediaman mereka, dan akibatnya tidak membina kota-kota besar atau mencapai kepada bentuk kebesaran yang lain. Tanah terkaya selalu mengalami perubahan tuan; seperti daerah yang sekarang disebut Thessaly, Boeotia, sebahagian besar Peloponnese, Arcadia kecuali, dan bahagian yang paling subur di seluruh Hellas. Kebaikan tanah itu menguntungkan pertambahan individu tertentu, dan dengan itu mewujudkan puak yang membuktikan sumber kehancuran yang subur. Ia juga mengundang pencerobohan. Oleh itu, Attica, dari kemiskinan tanahnya yang menikmati kebebasan dari puak yang sangat jauh, tidak pernah mengubah penduduknya. Dan di sini tidak ada contoh yang tidak dapat dipertimbangkan mengenai pernyataan saya bahawa penghijrahan adalah penyebab tidak ada pertumbuhan koresponden di bahagian lain. Mangsa perang atau puak yang paling kuat dari seluruh Hellas berlindung dengan orang Athena sebagai tempat percutian yang selamat; dan pada masa awal, menjadi semula jadi, membengkak penduduk kota yang sudah besar hingga ketinggian sehingga akhirnya Attica menjadi terlalu kecil untuk menahan mereka, dan mereka harus menghantar jajahan ke Ionia.
Ada juga keadaan lain yang tidak memberikan sedikit sebanyak keyakinan saya terhadap kelemahan zaman dahulu. Sebelum perang Trojan tidak ada indikasi adanya tindakan umum di Hellas, atau juga mengenai penentuan nama universal; sebaliknya, sebelum zaman Hellen, putra Deucalion, tidak ada sebutan seperti itu, tetapi negara itu disebut dengan nama-nama dari berbagai suku, khususnya Pelasgian. Tidak sampai Hellen dan anak-anaknya bertambah kuat di Phthiotis, dan diundang sebagai sekutu ke kota-kota lain, satu demi satu mereka secara beransur-ansur memperoleh dari nama Hellenes; walaupun sudah lama berlalu sebelum nama itu dapat mengikat diri semua. Bukti terbaik ini diberikan oleh Homer. Dilahirkan lama setelah Perang Trojan, dia tidak memanggil mereka semua dengan nama itu, dan juga tidak ada di antara mereka kecuali pengikut Achilles dari Phthiotis, yang merupakan orang Hellenes yang asli: dalam puisi-puisinya mereka disebut Dana, Argives, dan Achaeans. Dia bahkan tidak menggunakan istilah barbar, mungkin kerana orang-orang Hellenes masih belum dipisahkan dari dunia lain oleh satu sebutan khas. Oleh itu, nampaknya beberapa komuniti Hellenic, yang terdiri bukan hanya dari mereka yang pertama kali memperoleh nama, kota demi kota, ketika mereka saling memahami, tetapi juga mereka yang menganggapnya sebagai nama seluruh orang, sebelum Trojan perang dihalang oleh keinginan mereka yang kuat dan ketiadaan hubungan sesama mereka daripada menunjukkan tindakan kolektif.
Sesungguhnya, mereka tidak dapat bersatu untuk ekspedisi ini sampai mereka semakin mengenal laut. Dan orang pertama yang diketahui oleh kita secara tradisi sebagai tentera laut ialah Minos. Dia menjadikan dirinya menguasai apa yang sekarang disebut laut Hellenic, dan memerintah Cyclades, ke sebagian besar yang dia kirimkan jajahan pertama, mengusir orang-orang Kari dan melantik anak-anaknya sendiri sebagai gabenor; dan dengan demikian melakukan yang terbaik untuk menghentikan pembajakan di perairan itu, langkah yang perlu untuk mendapatkan pendapatan untuk kegunaannya sendiri.
Kerana pada zaman awal orang-orang Yunani dan barbar di pesisir dan pulau-pulau, ketika komunikasi melalui laut menjadi lebih umum, tergoda untuk mengubah lanun, di bawah kelakuan orang-orang mereka yang paling kuat; motif untuk melayani kekhusyukan mereka sendiri dan untuk menyokong yang memerlukan. Mereka akan jatuh ke sebuah kota yang tidak dilindungi tembok, dan terdiri dari sekumpulan desa, dan akan merampasnya; memang, ini menjadi sumber utama mata pencaharian mereka, tidak ada penghinaan yang masih melekat pada pencapaian seperti itu, tetapi bahkan beberapa kejayaan. Ilustrasi ini diberikan oleh kehormatan yang mana sebilangan penduduk benua masih menganggap perampas yang berjaya, dan dengan pertanyaan kita dapati penyair-penyair lama di mana-mana yang mewakili orang-orang meminta para pelayaran— "Adakah mereka lanun?" - sebagai jika mereka yang diajukan soalan itu tidak akan tahu untuk menyangkal tuduhan tersebut, atau penyoal siasat mereka mencela mereka. Rapine yang sama berlaku juga di darat.
Dan bahkan pada masa sekarang banyak Hellas masih mengikuti gaya lama, Locri Ozolian misalnya, orang Aetolian, orang Acarnan, dan wilayah benua itu; dan kebiasaan membawa senjata masih dijaga di antara benua-benua ini, dari kebiasaan lanun lama. Seluruh Hellas pernah digunakan untuk membawa senjata, tempat tinggal mereka tidak dilindungi dan komunikasi antara satu sama lain tidak selamat; memang, memakai senjata adalah sebahagian daripada kehidupan seharian dengan mereka seperti orang barbar. Dan hakikat bahawa orang-orang di bahagian-bahagian Hellas ini masih hidup dengan cara lama menunjuk pada masa ketika cara hidup yang sama dulu sama bagi semua orang. Orang Athena adalah orang pertama yang mengetepikan senjata mereka, dan menggunakan cara hidup yang lebih mudah dan mewah; memang, baru-baru ini orang-orang tua mereka yang kaya meninggalkan kemewahan memakai seluar dalam linen, dan mengikat rambut mereka dengan tali leher belalang emas, fesyen yang menyebar ke kaum Ionia mereka dan lama berlaku di kalangan lelaki tua di sana. Sebaliknya, gaya berpakaian sederhana, lebih sesuai dengan idea moden, pertama kali diadopsi oleh Lacedaemonians, orang kaya melakukan yang terbaik untuk mengasimilasikan cara hidup mereka dengan gaya hidup orang biasa. Mereka juga memberi contoh bertanding dalam keadaan telanjang, menanggalkan secara terbuka dan mengurapi diri dengan minyak dalam latihan gimnastik mereka. Dahulu, walaupun dalam pertandingan Olimpik, atlet yang bertanding memakai tali pinggang di bahagian tengah mereka; dan hanya beberapa tahun sejak praktik itu berhenti. Hingga hari ini di antara sebilangan barbar, terutama di Asia, ketika hadiah untuk tinju dan gusti ditawarkan, tali pinggang dipakai oleh para pejuang. Dan ada banyak perkara lain yang menunjukkan kemiripan antara kehidupan dunia lama Yunani dan orang barbar pada hari ini.
Berkenaan dengan bandar-bandar mereka, di kemudian hari, pada era peningkatan kemudahan navigasi dan bekalan modal yang lebih besar, kami mendapati pantai menjadi lokasi kota-kota berdinding, dan kawasan gempa diduduki untuk tujuan perdagangan dan pertahanan terhadap jiran . Tetapi bandar-bandar lama, kerana berlakunya pembajakan, telah dibina jauh dari laut, sama ada di pulau-pulau atau benua, dan masih kekal di kawasan lama mereka. Untuk perompak dulu menjarah satu sama lain, dan sememangnya semua populasi pantai, sama ada pelayaran atau tidak.
Penduduk pulau juga perompak hebat. Penduduk pulau ini adalah orang Kari dan Phoenicia, di mana sebagian besar pulau dijajah, seperti yang dibuktikan oleh fakta berikut. Semasa penyucian Delos oleh Athena dalam perang ini semua kuburan di pulau itu diambil, dan didapati bahawa di atas separuh tahanan mereka adalah orang Kari: mereka dikenali dengan cara senjata yang dikuburkan bersama mereka, dan dengan kaedah interment, yang sama dengan orang-orang Carian masih mengikuti. Tetapi begitu Minos membentuk angkatan lautnya, komunikasi melalui laut menjadi lebih mudah, ketika dia menjajah sebahagian besar pulau, dan dengan demikian mengusir para pejuang. Penduduk pesisir sekarang mulai menerapkan diri mereka lebih dekat dengan pemerolehan kekayaan, dan kehidupan mereka menjadi lebih tenang; malah ada yang mula membina tembok kekuatan kekayaan mereka yang baru diperoleh. Kerana cinta akan mendamaikan yang lemah dengan kekuasaan yang lebih kuat, dan pemilikan modal memungkinkan yang lebih berkuasa untuk mengurangkan bandar-bandar kecil untuk tunduk. Dan pada tahap perkembangan yang lebih lambat inilah mereka meneruskan ekspedisi menentang Troy.
Apa yang memungkinkan Agamemnon meningkatkan persenjataan adalah lebih, pada pendapat saya, keunggulan kekuatannya, daripada sumpah Tyndareus, yang mengikat para pelamar untuk mengikutinya. Memang, akaun yang diberikan oleh orang-orang Peloponnesia yang telah menjadi penerima tradisi yang paling dipercayai adalah ini. Mula-mula Pelop, tiba di antara penduduk yang memerlukan dari Asia dengan kekayaan yang besar, memperoleh kekuatan sedemikian rupa sehingga, orang yang tidak dikenali, negara itu dipanggil setelah dia; dan kekayaan kekuatan ini dilihat sesuai untuk meningkat di tangan keturunannya. Eurystheus telah dibunuh di Attica oleh Heraclids. Atreus adalah saudara kandung ibunya; dan ke tangan hubungannya, yang telah meninggalkan bapanya kerana kematian Chrysippus, Eurystheus, ketika dia memulai ekspedisi, telah melakukan Mycenae dan pemerintah. Seiring berjalannya waktu dan Eurystheus tidak kembali, Atreus memenuhi kehendak orang-orang Mycenaeans, yang dipengaruhi oleh ketakutan terhadap Heraclids - selain itu, kekuatannya tampak cukup besar, dan dia tidak mengabaikan untuk menghormati orang ramai - dan menganggap tongkat Mycenae dan seluruh wilayah kekuasaan Eurystheus. Maka kekuatan keturunan Pelops menjadi lebih besar daripada keturunan Perseus. Untuk semua Agamemnon ini berjaya. Dia juga memiliki angkatan laut yang jauh lebih kuat daripada sezamannya, jadi, pada pendapat saya, ketakutan adalah elemen yang sama kuatnya dengan cinta dalam pembentukan ekspedisi gabungan. Kekuatan angkatan lautnya ditunjukkan oleh fakta bahawa pasukannya adalah kontinjen terbesar, dan kekuatan Arcadian disediakan olehnya; sekurang-kurangnya inilah yang dikatakan oleh Homer, sekiranya keterangannya dianggap mencukupi. Selain itu, dalam catatannya mengenai pengiriman tongkat, dia memanggilnya
Dari banyak pulau, dan dari semua raja Argos.
Sekarang Agamemnon adalah kekuatan benua; dan dia tidak mungkin menguasai pulau kecuali pulau-pulau yang berdekatan (dan ini tidak banyak), tetapi melalui penguasaan armada.
Dan dari ekspedisi ini kita dapat menyimpulkan watak perusahaan terdahulu. Sekarang Mycenae mungkin merupakan tempat yang kecil, dan banyak kota pada zaman itu mungkin kelihatan tidak signifikan, tetapi oleh itu tidak ada pemerhati yang tepat yang merasa dibenarkan untuk menolak perkiraan yang diberikan oleh penyair dan oleh tradisi besarnya persenjataan. Kerana saya rasa jika Lacedaemon menjadi sepi, dan kuil-kuil dan pondasi bangunan-bangunan awam ditinggalkan, bahawa seiring berjalannya waktu akan ada sikap kuat dengan keturunan untuk menolak untuk menerima kemasyhurannya sebagai pelaku kekuasaan sejati. Namun mereka menempati dua-perlima orang Peloponnese dan memimpin keseluruhan, bukan untuk membicarakan banyak sekutu mereka tanpa. Namun, kerana kota ini tidak dibangun dalam bentuk yang kompak atau dihiasi dengan kuil-kuil yang indah dan bangunan-bangunan awam, tetapi terdiri dari desa-desa setelah zaman kuno Hellas, akan ada kesan ketidakcukupan. Manakala, jika Athena mengalami musibah yang sama, saya rasa bahawa kesimpulan dari penampilan yang disajikan ke mata akan menjadikan kekuatannya dua kali lebih besar daripada yang ada. Oleh itu, kita tidak berhak untuk bersikap skeptis, atau merasa puas dengan pemeriksaan sebuah kota dengan pengecualian pertimbangan tentang kekuatannya; tetapi kita dapat dengan selamat menyimpulkan bahawa persenjataan yang bersangkutan melampaui semua sebelumnya, kerana kekurangan usaha moden; jika kita di sini juga dapat menerima kesaksian puisi-puisi Homer, di mana, tanpa membenarkan keterlaluan yang mana seorang penyair akan merasa dirinya dilesenkan untuk bekerja, kita dapat melihat bahawa itu jauh dari menyamai syair kita. Dia telah menggambarkannya sebagai terdiri dari dua ratus kapal; pelengkap Boeotian setiap kapal adalah seratus dua puluh orang, dari kapal Philoctetes lima puluh. Dengan ini, saya mengerti, ia bermaksud menyampaikan pelengkap maksimum dan minimum: bagaimanapun, dia tidak menentukan jumlah yang lain dalam katalog kapalnya. Bahwa mereka semua adalah pendayung dan juga pejuang yang kita lihat dari catatannya tentang kapal-kapal Philoctetes, di mana semua orang di dayung adalah pemanah. Sekarang tidak mungkin banyak supernumeraries berlayar, jika kita kecuali raja dan pegawai tinggi; terutama kerana mereka harus menyeberangi laut terbuka dengan senjata perang, di kapal-kapal, apalagi, yang tidak mempunyai geladak, tetapi dilengkapi dengan cara kuno lama. Oleh itu, jika kita menyerang rata-rata kapal terbesar dan terkecil, jumlah kapal yang berlayar akan kelihatan tidak dapat dipertimbangkan, mewakili, seperti yang mereka lakukan, seluruh kekuatan Hellas. Dan ini disebabkan oleh kekurangan wang lelaki kerana wang. Kesukaran hidup membuat penyerang mengurangkan jumlah tentera ke titik di mana ia mungkin tinggal di negara ini semasa pendakwaan perang. Bahkan setelah kemenangan yang mereka peroleh semasa ketibaan mereka - dan kemenangan pasti ada, atau kubu kubu tentera laut tidak pernah dapat dibina - tidak ada petunjuk bahawa seluruh kekuatan mereka telah digunakan; sebaliknya, mereka tampaknya telah beralih ke penanaman Chersonis dan pembajakan kerana kekurangan bekalan. Inilah yang benar-benar membolehkan Trojan mempertahankan lapangan selama sepuluh tahun menentang mereka; penyebaran musuh menjadikan mereka selalu menjadi lawan bagi detasmen yang ditinggalkan. Sekiranya mereka membawa banyak barang dengan mereka, dan bertahan dalam perang tanpa menyebarkan lanun dan pertanian, mereka akan dengan mudah mengalahkan Trojan di lapangan, kerana mereka dapat menahan mereka sendiri dengan bahagian yang sedang disiapkan. Singkatnya, jika mereka bertahan dalam pengepungan, penangkapan Troy akan menyebabkan mereka lebih sedikit waktu dan lebih sedikit masalah. Tetapi kerana kekurangan wang membuktikan kelemahan ekspedisi sebelumnya, jadi dari sebab yang sama bahkan yang bersangkutan, lebih terkenal daripada pendahulunya, dapat dinyatakan pada bukti apa yang dilakukannya lebih rendah daripada yang terkenal dan yang sekarang pendapat mengenainya terbentuk di bawah tuisyen penyair.
Bahkan setelah Perang Trojan, Hellas masih berusaha untuk menghapus dan menetap, dan dengan demikian tidak dapat mencapai keheningan yang harus mendahului pertumbuhan. Kembalinya orang Hellenes dari Ilium menyebabkan banyak revolusi, dan puak berlaku hampir di mana-mana; dan warga itulah yang dihalau ke pengasingan yang mendirikan kota-kota. Enam puluh tahun setelah penangkapan Ilium, Boeotian moden diusir dari Arne oleh orang Tesalonia, dan menetap di Boeotia sekarang, bekas Cadmeis; walaupun ada pembahagian mereka di sana sebelumnya, beberapa di antaranya menyertai ekspedisi ke Ilium. Dua puluh tahun kemudian, orang Dorian dan Heraclids menjadi tuan di Peloponnese; sehingga banyak yang harus dilakukan dan bertahun-tahun harus berlalu sebelum Hellas dapat mencapai ketenangan yang tahan lama yang tidak terganggu oleh penyingkiran, dan dapat mulai mengirim koloni, seperti yang dilakukan oleh Athens ke Ionia dan sebahagian besar pulau, dan orang-orang Peloponnesia ke sebagian besar Itali dan Sicily dan beberapa tempat di Hellas yang lain. Semua tempat ini didirikan selepas perang dengan Troy.
Tetapi ketika kekuatan Hellas berkembang, dan pemerolehan kekayaan menjadi lebih banyak objek, pendapatan negara bertambah, tirani dengan cara mereka terbentuk hampir di mana-mana sahaja - bentuk pemerintahan lama menjadi monarki keturunan dengan hak istimewa tertentu - dan Hellas mulai pasangkan armada dan gunakan dirinya lebih dekat ke laut. Dikatakan bahawa orang Korintus adalah yang pertama mendekati gaya seni bina tentera laut moden, dan bahawa Korintus adalah tempat pertama di Hellas di mana dapur dibina; dan kami mempunyai Ameinocles, seorang penulis kapal Korintus, yang membuat empat kapal untuk orang Samia. Bertarikh sejak akhir perang ini, hampir tiga ratus tahun yang lalu Ameinocles pergi ke Samos. Sekali lagi, pertempuran laut paling awal dalam sejarah adalah antara orang Korintus dan Corcyraeans; ini kira-kira dua ratus enam puluh tahun yang lalu, bermula pada masa yang sama. Ditanam di isthmus, Korintus dari masa ke masa telah menjadi emporium komersial; seperti sebelumnya hampir semua komunikasi antara orang Yunani di dalam dan tanpa Peloponnese dilakukan di darat, dan wilayah Korintus adalah jalan raya yang melaluinya. Oleh itu, dia memiliki sumber dana yang besar, seperti yang ditunjukkan oleh julukan "kaya" yang diberikan oleh penyair lama di tempat itu, dan ini memungkinkannya, ketika lalu lintas laut menjadi lebih biasa, untuk mendapatkan angkatan lautnya dan menghentikan pembajakan; dan kerana dia dapat menawarkan keuntungan untuk kedua cabang perdagangan itu, dia memperoleh semua kekuatan yang diberikan oleh hasil yang besar. Setelah itu, orang Ion mencapai kekuatan angkatan laut yang hebat pada masa pemerintahan Cyrus, raja pertama Parsi, dan putranya, Cambyses, dan ketika mereka berperang dengan yang pertama diperintahkan untuk sementara waktu di laut Ionia. Polycrates juga, tiran Samos, memiliki angkatan laut yang kuat pada masa pemerintahan Cambyses, dengan mana ia mengurangi banyak pulau, dan di antaranya Rhenea, yang dia suci untuk Delian Apollo. Pada masa ini juga orang Phocaeans, ketika mereka berada di Marseilles, mengalahkan Carthaginians dalam pertempuran laut. Ini adalah tentera laut yang paling kuat. Dan bahkan ini, walaupun begitu banyak generasi telah berlalu sejak perang Trojan, sepertinya pada dasarnya terdiri dari kapal berusia lima puluh dayung dan kapal panjang, dan telah menghitung beberapa dapur di antara barisan mereka. Sesungguhnya, tidak lama kemudian perang Parsi, dan kematian Darius pengganti Cambyses, orang-orang zalim Sicilia dan orang-orang Corcyrae memperoleh sejumlah besar dapur. Kerana selepas ini tidak ada angkatan laut di Hellas sehinggalah ekspedisi Xerxes; Aegina, Athena, dan lain-lain mungkin memiliki beberapa kapal, tetapi mereka pada dasarnya lima puluh dayung. Pada akhir periode ini, perang dengan Aegina dan prospek pencerobohan barbar memungkinkan Themistocles untuk meyakinkan orang-orang Athena untuk membina armada yang mereka perjuangkan di Salamis; dan bahkan kapal-kapal ini tidak mempunyai dek yang lengkap.
Oleh itu, tentera laut Hellenes dalam tempoh yang kita lalui adalah apa yang telah saya jelaskan. Semua tidak pentingnya tidak menghalang mereka menjadi elemen kekuatan terbesar bagi mereka yang mengusahakannya, sama seperti pendapatan dan kekuasaan. Mereka adalah alat-alat yang dapat dicapai dan dikurangkan pulau-pulau, wilayah terkecil menjadi mangsa termudah. Tidak ada peperangan di darat, sekurang-kurangnya dengan mana kuasa diperoleh; kita mempunyai pertandingan perbatasan yang biasa, tetapi dalam ekspedisi yang jauh dengan penaklukan untuk objek kita tidak mendengar apa-apa di antara orang-orang Hellenes. Tidak ada gabungan kota-kota subjek di sebuah negeri yang hebat, tidak ada gabungan yang sama dengan ekspedisi gabungan; apa yang berlaku di sana hanyalah perang tempatan antara negara-negara jiran yang bersaing. Pendekatan terdekat dengan gabungan berlaku dalam perang lama antara Chalcis dan Eretria; ini adalah pertengkaran di mana sebilangan nama Yunani yang lain sampai ke tahap tertentu.
Berbagai juga halangan yang dihadapi oleh pertumbuhan nasional di berbagai daerah. Kekuatan bangsa Ion berkembang dengan pesat, ketika bertabrakan dengan Parsi, di bawah Raja Cyrus, yang, setelah menaklukkan Croesus dan mengatasi segalanya antara Halys dan laut, berhenti tidak sampai dia mengurangkan kota-kota pesisir ; pulau-pulau itu hanya ditinggalkan untuk ditaklukkan oleh Darius dan tentera laut Fenisia.
Sekali lagi, di mana sahaja terdapat zalim, kebiasaan mereka untuk menyediakan hanya untuk diri mereka sendiri, hanya memperhatikan keselesaan peribadi dan pertengkaran keluarga mereka, menjadikan keselamatan sebagai tujuan utama polisi mereka, dan mencegah apa-apa tindakan besar dari mereka; walaupun mereka masing-masing mempunyai urusan dengan jiran terdekat. Semua ini hanya berlaku untuk negara ibu, kerana di Sisilia mereka mencapai kekuatan yang sangat besar. Oleh itu, untuk masa yang lama di mana-mana sahaja di Hellas, kita dapati sebab-sebab yang menjadikan negeri-negeri itu tidak dapat digabungkan untuk tujuan besar dan nasional, atau tindakan keras mereka sendiri.
Tetapi akhirnya tiba masanya ketika para zalim Athena dan tirani yang jauh lebih tua dari Hellas yang lain, kecuali yang ada di Sicily, sekali-kali dijatuhkan oleh Lacedaemon; untuk kota ini, walaupun setelah penempatan orang Dorian, penduduknya sekarang, ia menderita puak untuk jangka waktu yang tidak tertandingi, masih pada masa yang sangat awal memperoleh undang-undang yang baik, dan menikmati kebebasan dari tiran yang tidak terputus; telah memiliki bentuk pemerintahan yang sama selama lebih dari empat ratus tahun, yang dianggap berakhir dengan perang akhir, dan dengan demikian dapat mengatur urusan negeri-negeri lain. Tidak bertahun-tahun setelah penggulingan tiran, pertempuran Marathon diadakan antara orang Medes dan orang Athena. Sepuluh tahun selepas itu, barbar kembali dengan armada untuk menaklukkan Hellas. Dalam menghadapi bahaya besar ini, perintah sekutu Hellenes dipikul oleh Lacedaemonians berdasarkan kekuatan unggul mereka; dan orang Athena, setelah membuat keputusan untuk meninggalkan kota mereka, memecah rumah mereka, melemparkan diri ke kapal mereka, dan menjadi orang tentera laut. Gabungan ini, setelah menangkis orang barbar, tidak lama kemudian berpecah menjadi dua bahagian, termasuk orang-orang Hellen yang telah memberontak dari Raja, dan juga mereka yang telah membantunya dalam perang. Di hujung yang satu berdiri Athena, di kepala Lacedaemon yang lain, yang satu tentera laut pertama, yang lain adalah kekuatan ketenteraan pertama di Hellas. Untuk waktu yang singkat liga diadakan bersama, sehingga Lacedaemonians dan Athena bertengkar dan saling berperang dengan sekutu mereka, pertarungan di mana semua orang Hellen cepat atau lambat ditarik, walaupun pada awalnya mungkin ada yang tetap netral. Sehingga seluruh masa dari perang Median hingga ini, dengan selang waktu damai, dihabiskan oleh setiap kekuatan dalam perang, baik dengan saingannya, atau dengan sekutu-sekutunya yang memberontak, dan akibatnya memberikan mereka latihan berterusan dalam hal-hal ketenteraan, dan pengalaman itu yang dipelajari di sekolah bahaya.
Kebijakan Lacedaemon bukan untuk memberi penghormatan kepada sekutu-sekutunya, tetapi hanya untuk menjaga kepatuhan mereka terhadap kepentingannya dengan mewujudkan oligarki di antara mereka; Sebaliknya, Athena secara tidak langsung telah melepaskan kapal miliknya, dan malah memberikan sumbangan wang kepada semua kecuali Chios dan Lesbos. Kedua-duanya mendapati sumber mereka untuk perang ini secara berasingan melebihi jumlah kekuatan mereka ketika pakatan berkembang dengan sempurna.
Setelah memberikan hasil penyelidikan saya sejak awal, saya yakin akan ada kesukaran untuk mempercayai setiap perincian tertentu. Cara kebanyakan lelaki menangani tradisi, bahkan tradisi di negara mereka sendiri, adalah menerima semuanya sama seperti yang disampaikan, tanpa melakukan ujian kritis apa pun. Umum orang Athena suka bahawa Hipparchus adalah zalim ketika dia jatuh oleh tangan Harmodius dan Aristogiton, tidak mengetahui bahawa Hippias, anak sulung dari putera Pisistratus, benar-benar tertinggi, dan bahawa Hipparchus dan Thessalus adalah saudara-saudaranya; dan bahawa Harmodius dan Aristogiton mencurigai, pada hari itu, bahkan pada masa yang ditetapkan untuk perbuatan itu, bahawa maklumat telah disampaikan kepada Hippias oleh rakan mereka, menyimpulkan bahawa dia telah diberi amaran, dan tidak menyerangnya, namun, tidak suka ditangkap dan mempertaruhkan nyawa mereka dengan sia-sia, jatuh ke atas Hipparchus berhampiran kuil puteri-putri Leos, dan membunuhnya ketika dia mengatur perarakan Panathena.
Terdapat banyak idea lain yang tidak berasas di antara orang-orang Hellenes yang lain, bahkan mengenai hal-hal sejarah kontemporari, yang belum dikaburkan oleh masa. Sebagai contoh, ada anggapan bahawa raja-raja Lacedaemon mempunyai dua suara masing-masing, dan sebenarnya mereka hanya mempunyai satu; dan bahawa ada syarikat Pitane, tidak ada perkara seperti itu. Begitu sedikit kepedihan yang dilakukan oleh orang yang tidak sopan dalam penyiasatan kebenaran, dengan mudah menerima kisah pertama yang berlaku. Secara keseluruhan, bagaimanapun, kesimpulan yang saya dapat dari bukti yang dikutip mungkin, saya percaya, boleh dipercayai. Tentunya mereka tidak akan terganggu baik oleh penekanan penyair yang memperlihatkan keterlaluan karya-karyanya, atau oleh komposisi para penulis catatan yang menarik dengan kebenaran; subjek yang mereka anggap tidak dapat dijangkau, dan lama-kelamaan merompak sebagian besar nilai sejarah dengan menobatkannya di wilayah legenda. Berbalik dari ini, kita dapat merasa puas dengan memperoleh data yang paling jelas, dan sampai pada kesimpulan yang tepat seperti yang diharapkan dalam hal-hal kuno. Untuk datang ke perang ini: walaupun telah diketahui oleh para pelaku dalam perjuangan untuk mengatasi kepentingannya, dan ketika sudah selesai untuk kembali kepada kekaguman mereka terhadap peristiwa sebelumnya, namun pemeriksaan terhadap fakta akan menunjukkan bahawa itu jauh lebih besar daripada perang yang mendahuluinya.
Dengan merujuk kepada pidato-pidato dalam sejarah ini, beberapa disampaikan sebelum perang bermula, yang lain sedang berlangsung; ada yang saya dengar sendiri, yang lain saya dapat dari pelbagai pihak; Dalam kes-kes yang sukar untuk membawanya secara bertahap dalam ingatan seseorang, jadi kebiasaan saya adalah untuk membuat penutur mengatakan apa yang menurut saya dituntut oleh mereka oleh pelbagai kesempatan, tentu saja mengikuti sedekat mungkin dengan pengertian umum daripada apa yang mereka katakan. Dan dengan merujuk kepada penceritaan peristiwa, jauh dari membiarkan diri saya memperolehnya dari sumber pertama yang berlaku, saya bahkan tidak mempercayai kesan saya sendiri, tetapi sebahagiannya bergantung pada apa yang saya lihat sendiri, sebahagian dari apa yang dilihat oleh orang lain saya, ketepatan laporan selalu dicuba dengan ujian yang paling teruk dan terperinci. Kesimpulan saya telah membuat saya memerlukan banyak usaha kerana kehendak kebetulan antara kisah kejadian yang sama oleh saksi mata yang berlainan, yang timbul kadang-kadang dari ingatan yang tidak sempurna, kadang-kadang dari sikap tidak wajar untuk satu pihak atau yang lain. Ketiadaan percintaan dalam sejarah saya, saya takut, akan mengurangkan minatnya; tetapi jika dinilai berguna oleh para penanya yang menginginkan pengetahuan yang tepat tentang masa lalu sebagai bantuan untuk penafsiran masa depan, yang dalam perjalanan perkara manusia mesti menyerupai jika tidak mencerminkannya, saya pasti akan puas. Secara halus, saya telah menulis karya saya, bukan sebagai esei untuk memenangi tepukan masa ini, tetapi sebagai kepemilikan sepanjang masa.
Perang Median, pencapaian terbesar masa lalu, namun menemui keputusan pantas dalam dua tindakan melalui laut dan dua melalui darat. Perang Peloponnesia berpanjangan, dan, selama itu, berlangsung pendek tanpa selari dengan musibah yang ditimpa Hellas. Tidak pernah begitu banyak kota diambil dan dibiarkan sepi, di sini oleh orang-orang barbar, di sini oleh pihak-pihak yang bertengkar (penduduk lama kadang-kadang dikeluarkan untuk memberi ruang kepada orang lain); tidak pernah ada begitu banyak pengusiran dan pertumpahan darah, sekarang di medan perang, sekarang dalam perselisihan puak. Kisah-kisah lama mengenai kejadian yang diturunkan oleh tradisi, tetapi disahkan oleh pengalaman, tiba-tiba menjadi luar biasa; terdapat gempa bumi dan tahap keganasan yang tiada tandingannya; gerhana matahari berlaku dengan frekuensi yang tidak tercatat dalam sejarah sebelumnya; terdapat banyak kemarau di tempat-tempat yang berlainan dan kelaparan akibatnya, dan yang paling malapetaka dan sangat membawa maut, wabak itu. Semua ini terjadi pada perang akhir, yang dimulakan oleh orang Athena dan Peloponnesia dengan pembubaran gencatan senjata tiga puluh tahun yang dibuat setelah penaklukan Euboea. Mengenai persoalan mengapa mereka melanggar perjanjian itu, saya jawab dengan meletakkan terlebih dahulu catatan mengenai alasan keluhan mereka dan titik-titik perbezaannya, bahawa tidak ada seorang pun yang harus menanyakan sebab segera yang menyebabkan Hellenes menjadi perang sebesar itu. Sebab sebenar yang saya anggap sebagai penyebab yang secara formal tidak dapat dilihat. Pertumbuhan kekuatan Athens, dan kecemasan yang diilhami oleh Lacedaemon ini, membuat perang tidak dapat dielakkan. Masih baik untuk memberikan alasan yang didakwa oleh kedua-dua pihak yang menyebabkan pembubaran perjanjian dan pecahnya perang.

Friday, April 3, 2020

Pasca-PRK Tanjung Piai: Protes yang Berpanjangan


JUMAAT, 3 April 2020
Oleh:  ZULKIFLI SALLEH

Pada petang 16 November 2019, saya minum kopi bersama-sama seorang kawan saya sambil mengikuti liputan pilihan raya kecil (PRK) melalui telefon bimbit masing-masing. Meskipun pusat mengundi baru sahaja ditutup,  media sosial  daripada blok Barisan Nasional (BN) mula menunjukkan bahawa kemenangan memihak kepada mereka. Apabila satu demi satu keputusan awal diketahui, semakin jelas bahawa Pakatan Harapan akan mengalami satu lagi kekalahan dalam PRK yang diadakan di Semenanjung.
            Kawan saya memberitahu bahawa beliau  mengikuti kempen di Tanjung Piai, yang pastinya tidak memeranjatkan sekiranya Bersatu sekali lagi kehilangan kerusi, seperti yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Semenyih. Sambutan orang ramai di sana terhadap setiap kempen yang diadakan oleh BN jelas menunjukkan bahawa mereka akan memilih calon parti itu. “Dalam kempen yang diadakan oleh BN di kawasan Melayu, kelihatan ramai orang Cina dan begitu juga sebaliknya. Ceramah kelompok PH jelas tidak mendapat sambutan orang ramai.”
Khusus untuk ceramah MCA, sambutan orang Cina diibaratkan sambutan mereka terhadap setiap ceramah DAP dalam pilihan raya umum (PRU) ke-14 dan sebelum itu. Segala-galanya berubah di Tanjung Piai yang sejak awal lagi menandakan satu “arus balik” akan berlaku. Perubahan yang berlaku secara mendadak yang tidak mampu dibendung dengan kudap-kudapan dan pelbagai harapan yang dijanjikan semasa kempen, pasti ada puncanya.  Apa yang berlaku dalam PRU lalu, yang menyaksikan ceramah BN  secara keseluruhannya, tidak dipedulikan oleh orang ramai, kini berjangkit kepada PH.
            Sambil menghirup kopi dan mengikuti laporan keputusan, saya bertanya kepada kawan saya, “Adakah momentum kemenangan BN sejak PRK Cameron Highlands, Semenyih, Rantau, dan kini, Tajung Piai  akan berterusan hingga pilihan raya umum akan datang?” Jawab kawan saya, “Belum pasti kerana kejayaan BN dalam kesemua PRK itu berpunca daripada keberangan rakyat terhadap PH. Sekiranya PH  yang merupakan parti kerajaan dapat meredakan keberangan itu, seperti menunaikan beberapa janji dalam manifesto dan mengurangkan kesengsaraan hidup rakyat, maka BN akan kehilangan modal besar mereka.”
            Ketika kami berpisah kira-kira jam 7.00 malam, berdasarkan keputusan demi keputusan yang dilaporkan, calon BN jauh mendahului saingan utamanya, calon PH daripada  Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Nampaknya PH, khususnya Bersatu sekali lagi akan menghadapi malam yang panjang.
            Menepati jangkaan banyak pihak, termasuk tinjauan pendapat Ilham Centre dan saya sendiri, keputusan rasmi menunjukkan bahawa calon BN,  Wee Jeck Seng memenangi PRK Parlimen Tanjung Piai,  memperoleh 25,466 undi, menewaskan calon lain, iaitu  Karmaine Sardini calon Bersatu yang  memperoleh 10,380 undi,  calon Gerakan, Wendy Subramanian menerima 1,707 undi,  calon Berjasa, Datuk Dr Badrulhisham Abdul Aziz memperoleh 850 undi, dan dua  calon bebas, iaitu  Dr. Ang Chuan Lock memperoleh 380 undi dan Faridah Aryani Abdul Ghaffar, 32 undi. Keputusan majoriti 15,086 undi memang di luar jangkaan  pemimpin politik, pemerhati politik, dan pekerja parti yang bertanding, bahkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri memberitahu beberapa hari selepas itu,  bahawa beliau menjangkakan calon partinya kalah kira-kira 2000 undi.
            Keputusan  itu  ditafsirkan oleh cerdik pandai politik sebagai pungutan suara kepada  Tun Mahathir. Bahkan, terdapat dalam kalangan pemimpin parti komponen PH,  belum sempat bermalam, menyasarkan kritikan mereka terhadap beliau. Sesetengah  cerdik pandai mentafsirkan kekalahan Maruah Melayu di tangan Muafakat Nasional, kekalahan Bersatu yang kaya dengan sumber di tangan perang gerila UMNO, dan kegagalan kempen “Buy Muslim First” atau BMF. Seorang ahli akademik tempatan yang menganalisis keputusan PRK itu, mengibaratkan PH ‘kiambang yang sentiasa memerlukan air untuk terapung.”   Perlu ditambah di sini: Retorik Malaysia Baharu menjadi basi dalam sekelip mata.
            Seperti lazim, “orang yang  menang selalunya betul,” manakala yang kalah serba tidak kena dan serba-serbi  kekurangan. Kekalahan calon parti pemerintah  dalam majoriti yang memeranjatkan banyak pihak;  tambahan pula, berlaku dalam tempoh kira-kira satu tahun setengah. Tatkala BN tersenyum lebar meraikan kemenangan,  PH bertelagah sesama sendiri meratapi kekalahan yang sungguh dramatis itu. Selain Tun Mahathir, pemimpin DAP, seperti Lim Kit Siang; demikian juga, Anwar yang dipersalahkan kerana tindak-tanduknya yang jelas tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri sehingga para pengundi naik meluat dan bosan. Perpaduan yang longgar atau pertelagahan dalam kalangan parti komponen PH turut menyumbang kepada kekalahan teruk calon PH.
            Berdasarkan pemerhatian saya ketika mengikuti kempen di Tanjung Piai, jelas bahawa BN mendahului PH dari banyak segi, dan yang ketara dalam “permainan padang.” Penyelarasan gerak kerja dalam kalangan parti PH, yang terdiri daripada Bersatu, Parti Keadilan Rakyat (PKR), DAP, dan Parti Amanah Negara (Amanah) memang lemah dan tidak kelihatan bergerak sebagai satu pasukan. Bahkan, pada hari pengundian, menurut laporan media, petugas daripada PKR, DAP, dan Amanah meninggalkan jentera kempen Bersatu seorang diri.
Jelas bahawa setelah memberikan sokongan kepada PH sehingga berjaya menumbangkan kerajaan BN yang memerintah selama 60 tahun, para pengundi mula berpaling tadah, kerana kegagalan kerajaan PH menunaikan segala janji manis mereka dalam PRU lalu. Dengan pelbagai retorik   yang secara terang-terangan memperlekeh atau mempersendakan   rakyat jelata: manifesto bukan kitab suci, baru kahwin malam ini, mustahil esok dapat anak, tanam durian memerlukan masa lima enam tahun untuk mengeluarkan hasil.
            Penyakit yang melanda BN ketika pimpinan Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi seakan-akan mula mendekati  PH. Kita selalu mendengar orang berkata, “yang pasti, kunci kegagalan ialah apabila kita cuba memuaskan hati setiap orang.” Selepas menang besar dalam PRU 2004, kepimpinan Tun Abdullah ditanggapi sebagai “tidak cuba memuaskan hati setiap orang” yang jelas kelihatan ketidakgiatan untuk menangani pelbagai isu yang berbangkit. Akibatnya,  orang Melayu dan bukan Melayu marah, sehingga menyebabkan BN kalah teruk pada tahun 2008, iaitu hilang empat negeri, iaitu Pulau Pinang, Kedah, Perak, dan Selangor, gagal menawan Kelantan, serta hilang majoriti dua pertiga di  Dewan Rakyat.
            Khusus  bagi orang Melayu  keluh-kesah dan perasaan tidak puas hati mereka   semakin menjadi-jadi. Mereka secara terbuka menjauhkan diri mereka daripada PH. Sejak PRK Sungai Kandis tahun 2018 lagi, orang Melayu mula menjauhkan diri mereka daripada PH, seperti yang dapat dilihat dalam beberapa PRU yang menyusul selepas itu. Trend ini jelas kelihatan sejak PRK Cameron Highlands, Setakat ini, PH gagal menambat hati orang Melayu, serta  gagal meredakan  ancaman yang ditanggapi dalam diri orang Melayu  yang merupakan golongan majoriti. Di Tanjung Piai, orang Melayu yang merupakan 57.6 peratus pengundi,  dengan jelas, menterjemahkan keluh-kesah    mereka.
Dalam PRU lalu, di Semenanjung, 25 peratus orang Melayu mengundi PH, manakala 75 peratus kepada BN dan PAS. Oleh sebab itu, dikatakan kekalahan BN sebagai kejatuhan kuasa politik Melayu. Kini UMNO dan PAS menjalinkan kerjasama melalui Muafakat Nasional.  Pemerhatian saya dalam PRK Tanjung Piai jelas bahawa kerjasama UMNO-PAS memperlihatkan impak yang ketara. Para penyokong PAS, baik dari Johor mahupun luar Johor memberikan sokongan kuat dan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap calon BN daripada MCA itu, tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran. PH tidak boleh memandang rendah terhadap kerjasama UMNO-PAS yang boleh dianggap gabungan nasionalis-Islamis  dalam mencorakkan politik tanah air terutamanya dalam kalangan orang Melayu-Islam, meskipun kerjasama itu cuba diberikan beberapa gelaran negatif.
Sesuatu yang memeranjatkan berlaku dalam PRK Tanjong Piai apabila  orang Cina yang merupakan 41.4 peratus pengundi, beranjak secara ketara daripada PH kepada BN.  Sebagaimana orang Melayu, mereka juga tidak puas hati terhadap prestasi  kerajaan, terutamanya dalam menangani kos sara hidup yang semakin meningkat. Mereka juga marah kerana kerajaan PH gagal menunaikan segala janji yang ditaburkan dalam PRU lalu. Mereka  tidak puas hati terhadap langkah kerajaan memperkenalkan tulisan Jawi di sekolah jenis kebangsaan dan isu Zakir Naik. Tindakan Menteri Kewangan, Lim Guan Eng menghentikan geran  pada tahun 2019 dan 2010, untuk Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman yang lebih dikenali sebagai TAR UC, mencetuskan kemarahan pengundi Cina kerana bagi mereka, tidak semua orang Cina mampu menghantar anak-anak mereka ke universiti swasta yang memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Bagi para pengundi yang terdiri daripada pekebun kecil kelapa sawit, mereka tidak berasa puas hati terhadap Menteri Industri Utama, Teresa Kok yang dianggap gagal menangani kejatuhan harga kelapa sawit yang merupakan periuk nasi mereka. Sementara orang Melayu beranggapan bahawa kerajaan PH dikuasai oleh DAP, orang Cina pula beranggapan bahawa para pemimpin parti itu sejak menjadi  kerajaan mula kehilangan suara kecinaan.
Ilham Centre   meramalkan 76 peratus pengundi Melayu memilih BN berbanding 21 peratus untuk PH, manakala bakinya, tiga peratus untuk calon Berjasa. Pengundi Cina pula, diramalkan 62 peratus memilih BN berbanding dengan 35 peratus untuk PH dan tiga peratus untuk Gerakan. Dalam PRK ini, menurut analisis Ilham Centre, BN memenangi kesemua 27 pusat daerah mengundi (PDM) dan memenangi 124 daripada 125 saluran mengundi. Dalam PRU lalu, PH memenangi  11 daripada 27 PDM (majoriti Cina), manakala BN memenangi   selebihnya (majoriti Melayu). Dalam PRU lalu, PH memenangi 49 daripada 128 saluran, manakala BN memenangi selebihnya, iaitu  79 saluran.
            Daripada keputusan di Tanjung Piai jelas bahawa politik jati diri, iaitu kaum dan  tidak mempengaruhi para pengundi, meskipun wujud kempen “BMF.”  Bahkan, taraf iman  Karmaine tidak memberikan sebarang impak dan gagal mencabar kebolehpercayaan para pengundi terhadap Wee Jeck Seng. Keputusan BN meletakkan Wee daripada MCA yang pernah berkhidmat sebagai wakil rakyat di kawasan itu dianggap langkah bijak. Meskipun ada ura-ura UMNO mahu calon parti itu diturunkan, pucuk pimpinan BN atas semangat setiakawan, menurunkan semula Wee yang kalah dalam PRU lalu. Kejayaan beliau menang dengan meraih  majoriti besar tidak akan diperoleh  sekiranya calon UMNO  mewakili BN. Silap-silap MCA boleh berpaling tadah. Anehnya, UMNO dan PAS yang bekerja bermati-matian dan bertungkus-lumus untuk memastikan kemenangan calon Cina itu digembar-gemburkan oleh PH dan pihak yang menentang politik jati diri dengan menuduh kedua-dua parti itu menggadai Muafakat Nasional.
            Sebagai perbandingan, BN yang kehilangan kuasa dengan cepat menyesuaikan diri mereka sebagai pembangkang dan seterusnya membina semula kekuatan. Sebaliknya, PH yang berkuasa masih kelihatan sukar untuk memperlihatkan dan menyesuaikan diri mereka sebagai kerajaan. Ahli politik PH ada yang masih lagi terbawa-bawa dengan tindak-tanduk pembangkang mereka selama ini, padahal mereka kini kerajaan. Dalam ketidakmampuan dan kebuntuan mereka memenuhi pelbagai tuntutan rakyat yang ada kalanya bercanggah antara satu sama lain, ahli politik dan menteri PH  tidak henti-henti menyalahkan kerajaan BN dan bekas Perdana Menteri Mohd. Najib Razak, padahal “bola kini di kaki mereka sendiri.”
            Dalam PRU lalu, PH menggunakan skandal 1MDB untuk menyerang BN dan menjadikan Najib Razak (dan isterinya, Rosmah Mansor) sebagai “tebusan,” dan langkah ini  sungguh berkesan dan menjadi. Namun begitu, taktik  itu,  tidak lagi berkesan kerana BN telah dijatuhkan melalui kuasa rakyat dan Najib bukan sahaja tidak berkuasa lagi, tetapi beliau juga diheret ke muka pengadilan dengan  berpuluh-puluh tuduhan. Di Tanjung Piai, para pengundi tidak lagi terpengaruh dengan taktik  PH yang menyalahkan Najib dan mendedahkan skandal 1MDB.
            Jelas bahawa Muafakat Nasional berjaya mempengaruhi pengundi Melayu di Tanjung Piai. Oleh sebab Muafakat Nasional didukung oleh UMNO dan PAS, maka mereka tidak teragak-agak untuk mengundi calon bukan Melayu. Oleh sebab pengundi Melayu lebih mempercayai  kedua-dua parti ini dalam menentukan untung nasib dan  masa hadapan mereka,  maka mereka tidak mengendahkan  segala  kempen PH untuk memburukkan MCA dan Wee Jeck Seng yang dikatakan,  kononnya anti-Melayu dan anti-Islam.
            Jika kita perhatikan beberapa PRK, termasuk di Tanjung Piai,  PH masih tidak berupaya menebus “defisit” keyakinan orang Melayu, bahkan keadaan semakin melebar. Tindakan orang Melayu menjauhkan diri mereka daripada PH, dijangkakan semakin ketara selepas Tun Mahathir berundur kelak.
            Meskipun terlalu awal untuk kita menilai penerimaan orang Melayu terutamanya, terhadap Muafakat Nasional, kejayaan calon BN meraih kemenangan majoriti yang besar dengan merampas kerusi Parlimen Tanjung Piai, riak awal mula kelihatan yang menunggu detik dan ketika untuk berubah menjadi gelombang besar. Selain faktor Muafakat Nasional, faktor calon BN, iaitu Wee juga menyumbang kepada kejayaan besar BN. Ringkasnya, Muafakat Nasional bukannya suatu kelebihan mutlak  BN. Namun begitu, perlu diingatkan bahawa Johor merupakan negeri kelahiran UMNO dan negeri itu merupakan kubu UMNO. Kejatuhan Johor ke tangan PH, punca utamanya ialah orang Melayu ketika itu marah akan kerajaan pimpinan Najib Razak.
            Muafakat Nasional berjaya dalam percaturan pertama, dan kejayaan itu diraih di negeri yang boleh dianggap “kosmopolitan” yang penduduknya berbilang kaum. Pastinya, kita dapat dijangkakan, Muafakat Nasional tidak menghadapi laluan sukar untuk mara di negeri yang penduduk majoriti Melayu: Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, dan pada takat tertentu, Perak.
Namun begitu, Bekas Perdana Menteri British, Harold Wilson pernah berpesan, “dalam politik, satu minggu satu tempoh yang panjang” dan apa-apa sahaja boleh berlaku. Sesuatu yang perlu dihayati  oleh ahli politik kita, baik PH mahupun BN. Kemarahan rakyat terhadap kerajaan PH yang dimanfaatkan sebaik mungkin oleh BN, mungkin akan reda sebelum PRU ke-15. Jika demikian, BN akan kehilangan tanah yang subur untuk menyemaikan kemarahan rakyat, dan sekali gus Muafakat Nasional akan hilang serinya.


Thursday, April 2, 2020

Dunia dalam Protes


KHAMIS, 2 April 2020
Oleh:  ZULKIFLI SALLEH

Selepas  Pemberontakan Arab yang berlaku hampir satu dekad lalu, yang menyaksikan pemimpin Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman tumbang, sebelum  terkandas di Syria,  dunia boleh dikatakan tidak ada lagi dilanda gelombang besar seperti itu. Kalaupun berlaku protes yang  hanya terbatas di sesebuah negara atau wilayah,  seperti rompi kuning di Perancis yang berlaku sejak Oktober 2018 hingga kini belum reda,  dan  di Hong Kong yang berlaku sejak Jun tahun lalu, yang semakin hari semakin tegang.
            Namun begitu, dalam detik kesepian itu dan menjelang 30 tahun kejatuhan Tembok Belrin,  pada September lalu, dunia bagaikan meledak dengan protes di sana sini: Haiti, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Rusia, Belanda, Catalonia (Sepanyol), Lubnan, Algeria, Mesir, Iraq, Hong Kong, dan Indonesia. Meskipun tidak boleh dikatakan menyerupai revolusi dunia tahun 1968, di sesetengah tempat, protes berlaku terutamanya kerana tuntutan kebebasan politik yang lebih banyak, manakala di tempat lain, kerana sakit dan penat terhadap rasuah dan pengangguran. Dari jalan-jalan yang kebanjiran darah di Baghdad ke taman-taman yang dipenuhi oleh payung di Hong Kong, dari Haiti ke Ukraine, dan Bolivia ke Zimbabwe, penunjuk perasaan muncul dengan penuh tenaga hampir di setiap wilayah di dunia.
“Menyusuli kebangkitan massa di Algeria dan Sudan pada  musim panas ini, penunjuk perasaan turun  ke jalan-jalan raya di Lubnan dan Iraq untuk menuntut keadaan ekonomi yang lebih dan menamatkan salah tadbir urus. Meskipun situasi hari ini jelas selari dengan Pemberontakan Arab tahun 2011, wujud perbezaan yang ketara,” tulis Ishac Diwan untuk Project Syndicate, “The Arab Winter of Discontent.” Tulis Diwan lagi, “gelombang pemberontakan baharu  menggoncangkan dunia Arab, dengan Lubnan dan Iraq kini menyertai Sudan dan Algeria. Protes massa terbaharu di setiap negara menggerakkan berjuta-juta orang daripada setiap lapisan, kesemuanya mereka yang marah terhadap kemerosotan  keadaan ekonomi, yang dianggap sebagai menjadi bertambah buruk akibat salah urus dan tadbir urus yang lemah.”
Kedua-duanya, iaitu Lubnan dan Iraq masih rapat dengan Algeria berbanding dengan Sudan, tetapi ekonomi dua buah negara itu merosot dengan pantas. Iraq terhuyung-hayang akibat kemerosotan hasil minyak, manakala Lubnan terjejas akibat kejatuhan aliran masuk modal, negara ini  sewa luaran merupakan sumber utama.  Kejutan ekonomi mendedahkan kos yang sangat besar setiap negara yang berasaskan sistem politik sektarian. Para penunjuk perasaan pula dipacu oleh kilanan ekonomi, diberanikan oleh peningkatan keadaan keselamatan yang lebih luas, berikutan kekalahan Negara Islam (IS) dan pengurangan perang di Syria. 
Empat buah negara ini, menurut Diwan, keterukan salah urus ekonomi mencerminkan penggunaan perbelanjaan negara yang berlanjutan untuk membiayai sekutu dan klien rejim, dan bukannya untuk faedah seluruh penduduk. Rejim ini menguasai setiap sektor swasta  negara menerusi kronisme, bukan sekadar mengambil dan mengagihkan sewa kepada klien, tetapi juga menyekat kemunculan entiti autonomi yang boleh membiayai gerakan pembangkang. Akibatnya, modal dan kemahiran salah diuntukkan, iklim perniagaan merosot, dan persaingan, inovasi dan pertumbuhan sengsara.

Antara semua protes itu, dikatakan bahawa empat protes yang perlu diberikan perhatian, iaitu di Iraq, Algeria,  Hong Kong, dan Haiti. Pada awal Oktober, dunia menyaksikan berpuluh-puluh ribu orang turun di jalan-jalan raya di Baghdad dan kota lain, melancarkan tunjuk perasaan secara aman, menuntut agar  amalan rasuah dan kadar pengangguran tinggi dihentikan. Tunjuk perasaan itu,  yang pertama sejak Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi berkuasa sejak setahun lalu, dikatakan berlaku secara spontan dan dipacu terutamanya oleh orang muda.
Di Algeria,  berlaku lebih lama daripada Hong Kong, setakat November 2019,  selama lapan bulan, apabila penunjuk perasaan turun ke jalan-jalan raya menuntut penyingkiran bekas Presiden Abdelaziz Bouteflika.  Presiden yang berusia 82 tahun  disingkirkan pada bulan April selepas 20 tahun berkuasa, digantikan oleh ketua tentera, Ahmed Gaid Salah,  kerajaan yang disokong  tentera. Penunjuk perasan memberitahu bahawa mereka tidak akan berhenti sehinggalah demokrasi awam dibentuk, tetapi setakat ini, orang kuat politik dan tentera yang dianggap broker kuasa sebenar Algeria sebenar, enggan bertolak ansur.
Di Hong Kong, dari minggu berganti bulan, tunjuk perasaan belum reda, bahkan semakin teruk. Portal berita CNN melaporkan pada 18 November bahawa polis rusuhan cuba melancarkan operasi pemugaran di Hong Kong Polytechnic University. Pelajar yang melancarkan tunjuk perasaan direbat  di dalam kampus universiti itu selama berhari-hari dan melawan pihak berkuasa dengan bom botol dan bata. Apa yang berlaku itu menyusuli salah satu yang paling ganas, minggu-minggu dramatik dalam gerakan ini. Perkelahian yang membawa kepada kematian dan beberapa orang yang cedera teruk, melumpuhkan sebahagian besar kota itu. Bermula dengan bantahan  rang undang-undang serah balik yang tercetus berbelas minggu lalu, dan kini rang undang-udang itu ditarik balik, berkembang menjadi gerakan prodemokrasi menentang cerobohan Beijing terhadap kebebasan unik  wilayah separuh autonomi itu. Beberapa minggu kebelakangan menyaksikan tunjuk perasaan semakin panas, apabila penunjuk perasaan menghidupkan api dan dalam beberapa keadaan, menggunakan bom petrol, yang akhirnya mendorong pihak polis bertindak lebih keras.
Sementara Haiti yang jelas terjebak dalam kancah krisis, menyaksikan selama berminggu-minggu, beribu-ribu orang membanjiri jalan-jalan di ibu negara Port-au-Prince, menuntut agar Presiden Jovenel Moise meletakkan jawatan. Mereka naik berang akibat rasuah politik, inflasi yang meningkat, dan kekurangan bekalan keperluan asas, termasuk bahan api dan makanan.
Tumpuan juga diberikan terhadap gelombang protes yang melanda Amerika Latin. Meskipun di setiap pelosok dunia, orang ramai turun ke jalan-jalan raya menuntut perubahan daripada kerajaan mereka, sebuah wilayah yang perasaan tidak puas hati terhadap pemimpin semasa terutamanya, tersebar pada akhir tahun 2019  di Amerika Latin. Selain Haiti, Chile juga dilanda protes  pada bulan Oktober  hampir selama dua minggu. Protes itu adalah  terhadap kos sara hidup yang tinggi dan terhadap ketidaksamaan. Tidak balas Presiden Sebastian Pinera  terhadap protes mencetuskan kemarahan mencetuskan kemarahan penunjuk perasaan mendesak beliau meletakkan jawatan. Meskipun negara itu tidak lagi di bawah darurat, yang pada awalnya diisytiharkan selepas demonstrasi bermula, protes masih berterusan, yang menyaksikan perkelahian antara polis dengan penunjuk perasaan.  Pada pertengahan November, Chile mengumumkan bahawa negara itu akan mengadakan pungutan suara terhadap perlembagaan negara berikutan berminggu-minggu protes  antikerajaan. Penunjuk perasaan menuntut pembaharuan sosial dan perubahan perlembagaan. Sekurang-kurangnya 20 orang awam terbunuh dalam keganasan terburuk sejak tahun kediktatoran tentera di bawah Augusto Pinochet selama 17 tahun berakhir pada tahun 1990. Penjarahan juga berlaku di pasar raya dan pembakaran stesen minyak.
Di Bolivia, penunjuk perasaan dan pemogok umum mendesak supaya dihitung semula undi pilihan raya presiden yang berkeputusan kemenangan  Presiden Evo Morales, untuk memerintah negara itu untuk penggal keempat. Protes tercetus oleh pertikaian terhadap keputusan pilihan raya pada 20 Oktober akhirnya menyebabkan Morales mengumumkan perletakan jawatan pada 17 November. Naib Presiden Senat dan pemimpin pembangkang, Jeanine Anez, mengisytiharkan dirinya presiden interim selepas Morales mencari suaka di Mexico. Morale, presiden pertama daripada  kaum peribumi menuduh lawannya, termasuk seteru pilihan raya, Carlos Mesa dan pemimpin protes, Luis Fernando Camacho bersubahat menentang kerajaan. Presiden sayap kiri dipercayai hilang kepopularan secara signifikan, termasuk dalam kalangan para penyokong sendiri selepas enggan mematuhi keputusan pungutan suara berhubung dengan had tempoh pemerintahan presiden dan menegaskan bahawa beliau akan memerintah untuk penggal keempat.
Negara lain di Amerika Selatan, ialah Argentina, Honduras, Ecuador, dan Uruguay. Di Argentina, para pengundi menendang keluar Presiden  Mauricio Macri, yang ramah pasaran, selepas satu penggal, memberikan peluang baharu kepada puak Peronis populis kiri yang memerintah negara itu sebelum Macri berkuasa mulai tahun 2015. Mereka  dipimpin oleh Alberto Fernández.  Di Honduras, penunjuk perasaan mahu penyingkiran Presiden Juan Orlando Hernandez, yang adik beradik lelakinya, baru sahaja didapati bersalah oleh mahkamah Amerika Syarikat kerana “mengedar dadah yang ditaja oleh negara.” Di Ecuador, beratus-ratus ribu orang turun ke jalan-jalan untuk menunjukkan  kemarahan kerana subsidi bahan api yang dipotong yang bertujuan mengimbangi belanjawan dan mengurangkan pancaran. Meskipun subsidi dipulihkan dan protes berakhir, kerajaan dalam kedudukan yang sukar sama dengan sebelum ini, iaitu bagaimana mengimbangi belanjawannya tanpa kemarahan penduduk yang enggan melakukan pengorbanan baharu, manakala golong elit hidup dalam kemewahan. Sementara di Uruguay, pakatan Barisan Lebar yang progresif yang memerintah sejak tahun 2005, tetapi dengan ekonomi keletihan dan jenayah meningkat, calon Presiden Daniel Martinez gagal mencapai kemenangan mutlak dalam pusingan pertama pilihan raya presiden negara itu. Akibatnya, calon kanan tengah, Luis Alberto Lacalle yang masih remaja, mempunyai peluang untuk mencetuskan kejutan dalam larian pada 24 November.
Fareed Zakaria yang muncul melalui kolumnya dalam The Washington Post, “Why Are There So Many Protests Across the Globe Right Now?”, pada 25 Oktober,  mengimbas protes jalanan di seluruh Timur Tengah bermula di Tunisia sembilan tahun lalu. Sekarang dalam beberapa minggu ini, kelihatan sesuatu yang sama dengan Pemberontakan Arab, meledak di seluruh dunia. Dari Chile ke Lubnan, Iraq ke India, kita melihat mogok, perarakan, dan rusuhan. Walau bagaimanapun, Zakaria memberitahu bahawa unsur protes berbeza-beza. Sepintas lalu, setiap gerakan ini agak berbeza, tetapi mereka  semua berlaku terhadap latar belakang yang merisaukan, iaitu keruntuhan pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun lalu, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) memotong dengan ketara anggaran untuk tahun 2019, memberikan amaran bahawa “ekonomi global adalah perlahan,” tumbuh “secara perlahan sejak krisis kewangan global.”
“Apabila pertumbuhan runtuh, kerisauan meningkat, terutamanya dalam kalangan kelas menengah yang berasa terhimpit, naik berang oleh rasuah dan ketidaksamaan, dan mempunyai kapasiti untuk menyuarakan kemarahan mereka,” ulas Zakaria. Perhatikan Chile, yang tambang laluan bawah tanah naik membawa kepada keganasan jalanan yang teruk dalam berdekad-dekad. Walau bagaimanapun, kekacauan berlaku dala atmosfera harapan menurun. Tidak berapa lama dahulu, Chile merupakan ekonomi bintang Amerika Latin, tumbuh enam peratus pada tahun 1990-an dan empat peratus pada tahun 2000-an. Sepanjang lima tahun lalu, pertumbuhan secara purata, dua peratus. IMF memotong anggaran untuk Amerika Latin secara keseluruhan daripada dua peratus kepada 0.2 peratus tahun lalu. Kemerosotan ekonomi melampaui Amerika Latin. Lubnan yang juga terjebak dalam protes, menyaksikan pertumbuhan jatuh kepada sifar peratus.  
Zakaria menjelaskan bahawa wujud banyak punca yang mencetuskan protes  di dunia sekarang, dan keadaannya berbeza antara sebuah tempat dengan sebuah tempat. “Akan tetapi, sejak beberapa tahun lalu, kita melihat kebangkitan populisme dan nasionalisme di seluruh dunia dan dengan kebangkitan muncul dasar yang berpandangan singkat yang mengejutkan pertumbuhan jangka panjang.”
Apabila melihat protes yang berlaku di seluruh dunia sekarang, pastinya mengingatkan kita tentang kata-kata Francis Fukuyama, “maruah dan pengiktirafan.” Dalam bukunya, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, mengesan tuntutan pengiktirafan yang sama terhadap maruah berlaku sejak Revolusi Perancis dan berlanjutan hingga ke hari ini, dengan merujuk Pemberontakan Arab pada tahun 2011, yang bermula di Tunisia. Juga protes yang berlaku sebelum itu menentang yang membawa kejatuhan rejim komunis pada tahun 1989, di Afrika Selatan dan di Sub-Sahara pada tahun 1990-an, seterusnya “revolusi warna” di Georgia dan Ukraine pada awal tahun 2000-an, yang pengiktirafan maruah manusia asas merupakan isu utama.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...