Artikel Popular

Friday, January 23, 2015

Pembangunan dan Pemupusan


JUMAAT, 23  Januari 2015
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH


Pemupusan bahasa atau bahasa yang terancam terus mendapat perhatian.  Beberapa faktor telah dikenal pasti, dan diperhatikan ada hubung kaitnya dengan kepupusan habitat atau spesies.
David Crystal dalam bukunya, Language Death, mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan sesuatu bahasa mati, tetapi beliau juga mengakui bahawa bahasa selalu mati.  Oleh sebab budaya bangkit dan jatuh, maka demikian juga bahasa dalam budaya itu muncul dan lenyap. “Jelas bahawa bahasa mati jika semua orang yang bertutur dalam bahasa itu mati,” hujah  beliau.  “Banyak bahasa menjadi  terancam, nazak, atau pupus kerana berpunca daripada faktor yang mempunyai kesan dramatik terhadap kesejahteraan fizikal penutur bahasa berkenaan.”  Antara punca yang beliau kenal pasti ialah bencana alam (gempa bumi, taufan, tsunami, banjir, gangguan gunung berapi),  kebuluran, kemarau, dan wabak penyakit yang sesetengahnya  diimport oleh penjajah terhadap kaum peribumi.   
            “Kesan kebuluran dan wabak penyakit berkait rapat dengan faktor ekonomi,” tulis Crystal.  “Wujud kes yang tidak terkira banyaknya sekarang tentang rekod keselamatan orang ramai terjejas secara langsung oleh eksploitasi ekonomi di kawasan mereka oleh orang luar.”    Menurut beliau, penggurunan, pembasmian hutan, dan amalan pengairan yang teruk, dengan pola cuaca yang berubah juga terbabit. (Huruf condong adalah oleh Crystal sendiri.)  Apabila tanah hilang kesuburannya, tanah itu tidak mampu menyokong penduduknya, fenomena yang kelihatan berlaku berulang-ulang di Afrika pada tahun 1970-an dan 1980-an. Penghijrahan yang tidak dapat diramalkan berlaku, iaitu komuniti mendapati sukar untuk memulihara integriti mereka, dan budaya tradisional mereka dan linguistik, maka pergantungan itu pecah.
            Dalam kes apabila komuniti dipindahkan, jelas Crystal, banyak penakat (survivors), tidak bersedia dan tidak mampu untuk kekal dalam habitat mereka, menuju ke pusat penduduk, tempat mereka secara perlahan-lahan hilang jati diri budaya mereka dalam persekitaran kemiskinan.  Untuk hidup, mereka memperoleh seberapa banyak yang dapat bahasa baharu, misalnya di Brazil, bahasa Portugis. 
            Walau bagaimanapun, Crystal mengakui bahawa di sesetengah tempat di dunia, politik, dan bukannya ekonomi di sesebuah negara yang merupakan punca segera desimasi atau lesapnya komuniti.  Kerosakan mungkin  berpunca daripada perang saudara, atau konflik pada skala antarabangsa; contohnya, komuniti di Kepulauan Pasifik dan Kepulauan Lautan Hindi yang terjebak dalam Perang Dunia Kedua, dengan keterancaman bahasa satu daripada akibatnya.  Dalam pada itu, beliau juga mengakui bahawa di banyak tempat, memang sukar untuk menguraikan faktor politik dan ekonomi.  Kehilangan beberapa bahasa di Colombia, misalnya, disebabkan oleh campuran keadaan agresif. 
Hakikatnya,  kira-kira 7000 bahasa dunia yang diketahui di dunia lesap  lebih cepat daripada kepupusan spesies, seperti yang dibahaskan Emily Underwood  dalam The Huffington Post pada awal September,  dengan bahasa yang berbeza mati kira-kira setiap dua minggu.  “Kini, dengan meminjam kaedah yang digunakan dalam ekologi untuk menjejak spesies yang terancam, para penyelidik mengenal pasti ancaman utama terhadap kepelbagaian linguistik ialah pembangunan ekonomi,” hujah Underwood.  “Meskipun pertumbuhan tersebut ditunjukkan untuk menghapuskan bahasa pada masa lalu pada asas satu demi satu kes, ini kali pertama kajian untuk menunjukkan bahawa perkara itu merupakan fenomena global.”
            Beliau memetik Tatsuya Amano, ahli zoologi di University of Cambridge, United Kingdom, dan pengarang utama kajian baharu, yang berkata bahawa banyak orang mengetahui beruang kutub dan merpati penumpang yang terancam, tetapi hanya sebilangan orang mendengar bahasa yang terancam dan pupus, seperti bahasa Eyak di Alaska, yang penutur terakhir meninggal dunia pada tahun 2008, atau bahasa Ubykh di Turkie, yang penutur fasih meninggal dunia pada tahun 1992.  “Memang diketahui bahawa pertumbuhan ekonomi atau keinginan untuk mencapai pertumbuhan dapat memacu bahasa hilang.  Bahasa dominan, seperti  Mandarin dan bahasa Inggeris selalu diperlukan untuk mobiliti ke atas dalam pendidikan dan perniagaan, dan bantuan ekonomi selalunya menggalakkan penerima untuk bertutur dalam bahasa dominan.  Sementara kajian kes spesifik menunjukkan kuasa tersebut berfungsi, seperti peralihan daripada bahasa Cornish kepada bahasa Inggeris di United Kingdom dan daripada bahasa Horom kepada bahasa Inggeris di Nigeria, ini kajian pertama yang mengkaji kehilangan di seluruh dunia dan meletakkan pertumbuhan ekonomi bersama-sama kemungkinan pengaruh lain,” tambah Amano.
            Amano et al., menurut Underwood, menggunakan sumber yang paling lengkap yang dapat diperoleh melalui repositori dalam talian yang dikenali Ethnologue untuk analisis mereka.  Daripada pangkalan data itu, kumpulan penyelidik berkenaan mampu menghitung julat geografi, bilangan penutur, dan kadar kemerosotan penutur bagi bahasa di seluruh dunia, dan peta yang data yang dalam lingkungan sel grid persegi kira-kira 190 km merentas sepanjang seluruh dunia.  Meskipun mereka mampu memperoleh maklumat tentang julat dan bilangan penutur bagi lebih 90 peratus 6909 yang dianggarkan di dunia, mereka hanya dapat mengutip perincian kira-kira kadar kemerosotan atau pertumbuhan untuk sembilan peratus, atau 649 bahasa itu.
            Seterusnya, kumpulan penyelidik itu memerhatikan korelasi antara kehilangan bahasa dengan faktor, seperti Keluaran Dalam Negara (KDNK) sesebuah negara dan tahap globalisasi seperti yang dihitung oleh indeks yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.  Sebagai tambahan, mereka mengkaji faktor persekitaran, seperti ketinggian atau altitud, yang mungkin menyumbang kepada kehilangan bahasa dengan menyentuh bagaimana mudahnya komuniti dapat berhubung dan kembara.
Ethnologue yang dirujuk itu yang  merupakan pangkalan data yang menjejak situasi bahasa dunia,  menyatakan wujud dua dimensi untuk  pencirian terancam, iaitu bilangan pengguna   yang dikaitkan dengan bahasa tertentu dan bilangan jenis fungsi yang bahasa itu digunakan.  Bahasa mungkin terancam kerana wujud semakin sedikit orang yang mendakwa bahawa bahasa itu sebagai bahasa mereka, dan oleh itu, bahasa itu tidak digunakan atau tidak diperturunkan kepada anak-anak mereka.  Mungkin juga, atau secara alternatif, terancam kerana bahasa digunakan untuk semakin sedikit aktiviti harian dan oleh itu, seperti biasa kaitan rapat bahasa dengan fungsi sosial dan komunikasi tertentu.  Ethnologue menyenaraikan 373 bahasa yang pupus sejak 1950 (tahun apabila Ethnologue memulakan penerbitan).  Kadar kehilangan ialah enam bahasa setahun.
Kumpulan penyelidik yang diketahui oleh Amano itu mendapati bahawa daripada semua pemboleh ubah yang diuji, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang paling kuat dengan kehilangan bahasa. Dua jenis kawasan khas kehilangan bahasa  muncul daripada kajian tersebut, yang diterbitkan dalam talian dalam Proceedings of the Royal Society B, iaitu wilayah maju dari segi ekonomi, seperti barat laut Amerika Utara dan selatan Australia, dan wilayah membangun dari segi ekonomi, seperti kawasan tropika dan Himalaya. Aspek geografi tertentu seakan-akan  bertindak sebagai penghadang atau ancaman, misalnya kemerosotan kelihatan berlaku lebih  pantas di kawasan iklim sederhana berbanding dengan tropika atau wilayah bergunung-ganang, mungkin kerana mudah untuk keluar masuk di wilayah iklim sederhana.  Walau bagaimanapun, kumpulan penyelidik itu menegaskan bahawa lebih banyak penyelidikan diperlukan untuk menentukan secara tepat apakah tentang pembangunan yang membunuh bahasa.  Langkah seterusnya, menurut mereka, memahami bagaimana pertumbuhan berinteraksi dengan faktor lain, seperti landskap.
Dalam abstrak Proceedings of the Royal Society B, Amano et al. menyatakan bahawa banyak bahasa di dunia menghadapi risiko serius pemupusan.  Usaha untuk mencegah kehilangan budaya ini dikekang secara teruk oleh pemahaman yang lemah tentang pola geografi dan pemacu risiko pemupusan.  Mereka menyatakan kuantiti taburan global risiko pemupusan bahasa, diwakili oleh julat kecil dan saiz populasi penutur dan kemerosotan pesat dari segi bilangan penutur, dan mengenal pasti pemacu persekitaran dan sosioekonomi.  Mereka menunjukkan bahawa kedua-duanya, iaitu julat kecil dan saiz populasi penutur berkait dengan kemerosotan pesat bilangan penutur, menyebabkan 25 peratus bahasa yang wujud diancam berasaskan kriteria yang digunakan untuk spesies. Julat bahasa dan saiz populasi kecil di wilayah tropika dan artik, terutamanya di kawasan dengan hujan lebat yang tinggi,  kepelbagaian topografi yang tinggi dan/atau populasi manusia berkembang pesat.  Sebaliknya, kemerosotan penutur baru-baru ini berlaku terutamanya di latitud  tinggi dan berkait kuat  dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Kajian yang dijalankan oleh kumpulan penyelidik tersebut dikatakan yang pertama benar-benar padu dari segi statistik, yang menunjukkan prinsip tentang kemerosotan bahasa.  Walau bagaimanapun, kaitan dengan ekonomi masih diragui kerana bahasa yang terancam berpunca daripada dasar sejarah yang memaksa generasi muda mengetepikan bahasa ibunda mereka untuk mempelajari bahasa utama dunia, seperti bahasa Inggeris. Selain itu, analisis kajian tersebut tidak memasukkan faktor wabak penyakit, pembunuhan, dan genosid, yang juga memainkan peranan penting.
Kepincangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sering didedahkan, kerana pada masa yang sama, wujud ketidaksamaan, jurang antara golongan kaya dengan golongan miskin semakin melebar, pembangunan tidak seimbang.  Pertumbuhan yang pesat tidak menghasilkan kesan lelehan dalam erti kata bahawa golongan bawahan tidak menikmati faedah pertumbuhan itu. Sementara itu,   kajian terbaru menunjukkan bahawa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor sesuatu bahasa terancam atau pupus.  Nampaknya, pengorbanan yang perlu ditanggung atau harga yang perlu dibayar untuk pembangunan amat tinggi.

(Nota:  Tulisan asal makalah yang pernah diterbitkan dalam Dewan Bahasa, November 2014, dengan judul, “Harga Sebuah Pembangunan.”)

Wednesday, January 21, 2015

Pertembungan Dalaman

RABU, 21  Januari 2015
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH


Antara kritikan terhadap “pertembungan peradaban” Samuel Huntington, adalah bahawa pertembungan tidak semestinya berlaku antara peradaban,  tetapi juga dalam peradaban itu sendiri, seperti  yang berlaku dalam Kristian, iaitu antara Katolik dengan Protestan, dan dalam Islam, iaitu  antara Sunah dengan Syiah. 
            Dalam The Clash Within: Democracy, Religious Violence and India‘s Future, Martha C.  Nussbaum, menggunakan  persengketaan agama di Gujarat pada tahun 2002, yang terburuk dalam sejarah India, antara penganut Hindu dengan orang Islam, untuk mencabar tesis terkenal Huntington, dan cuba mengemukakan alternatif.  Nussbaum berhujah bahawa pertembungan sebenar bukannya antara Islam dengan Barat, tetapi dalam negara itu sendiri, iaitu antara orang yang “bersedia untuk hidup dengan orang lain yang berbeza, dari segi hormat yang sama rata, dengan mereka yang mencuba mencari perlindungan kehomogenan, dicapai menerusi dominasi atau penguasaan satu agama dan tradisi etnik.”
            Dalam Islam, pertembungan dalaman, antara Sunah dengan Syiah berlaku sejak sekian lama dan kelihatan sukar, dan bahkan kini, semakin sukar untuk reda.   Dua buah negara yang bersaing demi kepimpinan Islam, iaitu Arab Saudi Sunah dan Iran Syiah, dikatakan menggunakan perpecahan taifah demi meneruskan cita-cita besar mereka dalam percaturan geopolitik, dan penyatuan antara kedua-dua buah negara ini agak mustahil. Sebagai contoh, penguasaan Taliban di Afghanistan sebelum negara itu diserang oleh Amerika Syarikat pada tahun 2001, mendapat sokongan Arab Saudi, tetapi ditentang oleh Iran, kerana taifah Sunah dan Syiah.
            Sementara itu, di Iraq, penggulingan Presiden Saddam Hussein,  Sunah,  pada tahun 2003, membolehkan Syiah,  golongan majoriti,  mengambil alih kepimpinan dengan bantuan Amerika Syarikat. Namun begitu, yang terbukti  sekarang, pemimpin demokrat   Perdana Menteri Nouri al-Maliki tidak setanding  pemimpin autokrat Saddam, dan akibatnya,   Iraq terhumban  ke dalam kancah persengketaan taifah.   Al-Maliki dilaporkan  memijak-mijak pengikut Sunah sebaik-baik sahaja beliau berkuasa.  Pengikut Sunah dipaksa meninggalkan jawatan kerajaan dan ketenteraan, dan pasukan keselamatan al-Maliki dilaporkan menyerang pengikut Sunah yang mengadakan tunjuk perasaan secara aman.  Banyak pengikut Sunah kini melihat beliau tidak ubah seperti versi Syiah Saddam.  Seburuk-buruk Saddam, sekurang-kurangnya pada zaman beliau persengketaan taifah dapat dibendung  dan Iraq  stabil.
            Iraq  dianggap tonggak budaya kosmopolitan yang berkembang maju, dan sepatutnya kekal sebagai negara kosmopolitan bersatu.   Rakyat  Iraq dianggap mampu dan mereka akan menyediakan model pluralisme demokrasi untuk seluruh Timur Tengah, termasuk Iran.  Justeru,  pembahagian negara itu kepada tiga negara yang dikuasi oleh Syiah, Sunah, dan Kurdis, yang tidak menghargai rupa bentuk masyarakat Iraq akan dengan pantas jatuh ke dalam tangan pemerintahan taifah yang ganas dan puak cauvinis.  Rakyat Iraq Sunnah dilaporkan  tidak mahu negara mereka dipecah-pecahkan, mereka hanya mahu kesamaan.  Bagi rakyat Iraq Syiah, takrif  kesamaan adalah kekal keseluruhan, tetapi di bawah kerajaan yang dikuasai oleh Syiah.
            Perpecahan agama purba   turut menyumbang kepada  kebangkitan semula konflik di Timur Tengah dan negara Islam.  Pertarungan antara tentera Sunah dengan Syiah mengheret Syria ke dalam kancah perang saudara yang mengancam untuk mengubah peta Timur Tengah, mencetuskan keganasan yang memecah-belahkan Iraq, dan melebarkan rekahan di beberapa negara Teluk yang tegang.  Pertembungan taifah yang semakin menjadi-jadi juga merangsang  kebangkitan semula rangkaian jihad transnasional yang memberikan ancaman melampaui  Timur Tengah.
            Kedua-dua taifah Islam ini membaca al-Qur’an dan percaya Nabi Muhammad S.A.W. Pesuruh Allah.  Kedua-duanya berpegang pada Rukun Islam yang sama dan mempercayai hukum Syariah, meskipun mereka mempunyai tafsiran yang berbeza.  “Akan tetapi, di sebalik  persamaan itu,” hujah  Jim Maceda dalam NBC News,  “Sunah dan Syiah berpecah-belah hampir 1400 tahun.  Kunci perbezaan teologi adalah tentang pemilihan pengganti  Rasulullah.  Perseteruan politik dan bukannya  kepercayaan agama  punca perpecahan antara dua taifah ini.  Sepanjang zaman, perseteruan ini mencetuskan peperangan, di samping perrgaduhan semasa.”
            Dalam keluaran 30 Jun, Time mencatatkan  kebencian purba antara Sunah dengan Syiah yang bermula pada tahun 632 apabila orang Islam tidak bersetuju siapakah sepatutnya menggantikan Nabi Muhammad S.A.W. yang wafat pada tahun itu. Satu kumpulan percaya kepimpinan sepatutnya kekal dalam kalangan keluarga Baginda, dan diberikan kepada Sayidina Ali.  Mereka dikenali sebagai pengikut Ali, atau Syiah.  Satu kumpulan lagi, Sunah, percaya komuniti   Islam sepatutnya menentukan kepimpinan baru melalui konsensus.  Seterusnya, dua empar Islam berjuang  untuk dominan atau ketuanan.  Kira-kira tahun 1500, Safavid mewujudkan kawasan zaman moden Iran sebagai Syiah.  Pengikut Syiah secara beransur-ansur menyatukan Empayar Parsi  dan membezakannya dengan Empayar Ottoman Turki, yang merupakan Sunah. Rekahan zaman moden berlaku apabila Amerika Syarikat menceroboh Iraq dan menggulingkan Saddam Hussein, membolehkan kerajaan yang dipimpin oleh Syiah berkuasa.  Akan tetapi, perpecahan taifah berterusan sehingga mencetuskan kacau-bilau di Iraq, hampir membawa kepada perang saudara pada tahun 2006 – 2007.
            Michael Crowley yang menulis rencana utama majalah itu, “Iraq’s Eternal War,”  menegaskan bahawa orang Barat yang cuba mengawal Timur Tengah lebih satu abad  selalunya terkial-kial untuk memahami agama yang mentakrifkan rantau ini.  Menurut Crowley, Barat sekular hanya dapat memahami budaya yang agama merupakan kerajaan adalah  bahawa Islam berpecah antara  Sunah dengan  Syiah sejak Nabi Muhammad S.A.W. wafat. “Selama berabad-abad, dua taifah ini memajukan budaya, geografi, dan jati diri politik yang berbeza  yang sangat melampaui asal usul agama tentang perpecahan itu.”
            Persengketaan taifah menjadi semakin  sengit apabila pada pertengahan Jun tahun ini pejuang  Negara Islam Iraq dan Syria (ISIS atau ISIL) merobohkan garisan sempadan di antara Syria dengan Iraq dan menguasai beberapa bandar di Iraq, seperti  Mosul, Kirkuk,   dan Tikrit, dan bersiap sedia untuk menawan Baghdad. ISIS  mengawal liputan tanah yang memanjang dari timur Syria ke tengah Iraq.  Dengan ISIS bergerak pantas, maka Iraq kelihatan runtuh dan negara itu akan berpecah kepada negara Sunah, Syiah, dan Kurdis.  Pada hari pertama Ramadan, jurucakap ISIS mengumumkan penubuhan semula “khalifah.”  Dalam pada itu, Iran bersama-sama Rusia menunjukkan komitmen untuk menangkis kemaraan  ISIS, manakala Amerika Syarikat menghantar beratus-ratus orang penasihat  ketenteraan kepada kerajaan Iraq yang masih bertahan di Baghdad.  Sementara puak militia Syia yang setia kepada pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr, bersumpah untuk mempertahankan Baghdad daripada pemberontakan yang diketuai oleh ISIS.
            Melihat pergolakan terbaru di Timur Tengah dengan kebangkitan ISIS yang cuba melakarkan peta baru rantau itu, Shlomo Ben-Ami, berhujah bahawa sejarah kerap kali dibentuk oleh kuasa yang tidak bersifat peribadi yang sangat besar, seperti agama, jati diri etnik, dan sikap budaya yang tidak terbuka untuk penyelesaian berasaskan kekuatan, apatah lagi campur tangan tentera asing. “Bahkan, negara Arab betul-betul meledak kerana ketidakmampuan mereka untuk menyatukan kepelbagaian agama dan etnik,” tulis Ben-Ami untuk Project Syndicate. “Dunia Arab berjuang untuk mewujudkan orde sosiopolitik yang berdaya maju bukannya mudah.  Sememangnya, Syria dan Iraq dan kini terdiri daripada kuasi-negara Kurdis, Syiah, dan Sunah yang berasingan, dengan Sunah berkembang ke Syria mungkin bukan merupakan negara terakhir di rantau ini menghadapi cabaran terhadap sempadan arbitrari yang dibina di rantau ini oleh kuasa kolonial pada akhir Perang Dunia Pertama.
            Mengapa negara berpecah?  Persoalan ini cuba dijawab oleh Benjamin Miller dalam Foreign Policy, yang melihat wujud persamaan tentang pertumpahan darah  yang berlaku di Timur Tengah sekarang dengan keganasan terbaru di ruang bekas Soviet.  Kedua-dua konflik, hujah beliau, berpunca daripada sumber yang sama, demikian juga konflik utama lain di seluruh dunia.  Dalam setiap konflik itu, wujud ketidakserasian antara sempadan negara dengan jati diri nasional, iaitu ketidakseimbangan antara negara dengan bangsa.  “Negara ialah set institusi yang mentadbir wilayah tertentu; bangsa terdiri daripada orang yang dalam pandangan mereka, berkongsi trait bersama (bahasa, sejarah, budaya, agama) yang melayakkan mereka untuk berpemerintahan sendiri,” tulis Miller.  Percakaran terbaru di Timur Tengah, menurut beliau, mungkin kelihatan seperti konflik taifah.  Lagipun, kumpulan yang diterajui oleh Sunah di Iraq, Lubnan, dan Syria, semuanya disokong negara Sunah di Teluk,  adalah bersengketa dengan pakatan kerajaan Syiah Iran, Iraq, dan hezbullah di Lubnan.  Akan tetapi, banyak orang di negara ini tidak fikir bahawa sistem negara Sykes-Picot, yang diwujudkan oleh kuasa kolonial Barat, memenuhi tuntutan kesahan terhadap penentuan nasib sendiri nasional.
            Seperti yang diperhatikan oleh Fareed Zakaria, di sekeliling dunia hari, kita menyaksikan kebangkitan jenis lain nasionalisme, sesuatu yang lebih gelap dan lebih banyak membawa kesusahan.  Dalam makalah yang kebetulan  bersempena Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat pada 4 Julai, Fareed menulis dalam The Washington, “Identiti, Not ideology, is Moving the World,” merujuk pilihan raya Parlimen Eropah baru-baru ini, yang menyaksikan kemenangan besar  parti nasionalis, populis, dan xenofobia di United Kindom, Perancis, dan Greece. Pola pengundian yang sama kelihatan di Austria, Denmark, Belanda, Finland, dan Sweden yang berkembang maju dari segi ekonomi.  Dan semua parti yang menang besar menumpukan agenda mereka bukan terhadap ekonomi, tetapi imigresen dan pernyataan lain tentang nasionalime.  “Anda dapat lihat kebangkitan nasionalisme bukan hanya di Eropah, tetapi juga di seluruh dunia: Jepun, Rusia, Turki, dan China,” tulis Fareed.
            Menurut Fareed, globalisasi dan revolusi teknologi yang bergerak maju dan mengubah dunia menyebabkan orang ramai berasa tidak senang dengan kepesatan perubahan dan mencari sesuatu untuk dipegang untuk memberikan pertolongan dan kestabilan. “Jika ikatan lebih kuat di peringkat bangsa, maka nasionalisme meluap,” bahas Fareed.  “Akan tetapi, jika projek nasional lemah atau dianggap tidak sah, maka anda lihat tarikan kuasa lama yang lebih dalam.  Dari Catalonia ke Scotland ke Timur Tengah, jati diri subnasional mengambil  makna baru dan keterdesakan.”
            Fareed mengakhiri  tulisannya dengan memetik Samuel Huntington yang mencatatkan sejak lama dahulu bahawa kuasa bawah ke atas yang kelihatan menggerakkan dunia hari ini ialah jati diri politik, sedangkan pada zaman globalisasi, golongan elit membincangkan ideologi politik.
            Ketika globalisasi dengan rakusnya menerobos dunia, iaitu pada tahun 1990-an, banyak orang menjangkakan kedaulatan dan kewibaan negara bangsa tergugat atau terhakis.   Walau bagaimanapun,   yang berlaku, sesetengah negara bangsa memperkukuh cengkaman terhadap  kedaulatan dan kewibawaan  untuk menangkis rempuhan globalisasi. Justeru,  dirumuskan bahawa  globalisasi hanya  terbatas pada ekonomi dan maklumat, pada takat tertentu, keganasan dan wabak penyakit, tetapi politik terus berkubu kuat, atau dengan kata lain, kebangkitan etnisiti: respons politik terhadap globalisasi ekonomi. Sebagai contoh,  India,   kerana globalisasi menjadi lebih Hindu.
          (Nota:   Tulisan asal makalah yang pernah diterbitkan dalam Dewan Budaya, November 2014.)

Saturday, January 17, 2015

Pupus Habitat Pupus Bahasa

SABTU, 17 Januari 2015
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH


“Pupus bahasa pupus bangsa,”   demikian pesan beberapa pejuang bahasa apabila  pada tahun 1990-an kerajaan mula  memperkenalkan beberapa dasar yang dianggap  menjejaskan  masa depan bahasa Melayu.  “Bahasa jiwa bangsa.” Sebagai peringatan,  Palestin dikatakan  bangsa yang dicipta kerana tidak wujud bahasa Palestin, yang wujud bahasa Arab. Sesuatu bahasa itu dikatakan pupus apabila penutur terakhir bahasa itu tidak wujud   lagi atau meninggal dunia.
Meskipun kepelbagaian linguistik global menarik, keadaan ini semakin merosot.  Pada tahun 2011, David Harmon dan Jonathan Loh,  yang mengendalikan Index of Linguistic Diversity (ILD),  memberikan amaran tentang potensi “pemupusan massa” linguistik pada abad ke-21.  ILD merupakan ukuran kuantitatif yang pertama yang pernah wujud  tentang trend dalam kepelbagaian linguistik global, menyatakan bahawa  hanya 80 peratus bahasa yang dituturkan pada tahun 1970 masih wujud pada 2005.  Dengan kata lain, dalam masa 35 tahun, kepelbagaian linguistik global berkurangan sebanyak 20 peratus.  Kepelbagaian linguistik peribumi,  bahkan merosot lebih ketara di kebanyakan wilayah di dunia.  Sebanyak 16 bahasa dunia yang besar meningkatkan bahagiannya daripada penduduk dunia daripada 45 peratus (1970) kepada 55 peratus (2005).
            Walaupun wujud 7000 bahasa yang dituturkan pada 2011, kepelbagaian linguistik global merosot dan bilangan penutur bahasa ini sangat tidak seimbang.  Beberapa bahasa setiap satu mempunyai banyak penutur, manakala banyak bahasa lain setiap satu mempunyai bilangan penutur yang kecil. Bahkan, agihan ini, menurut ILD, terlalu terpencong, iaitu separuh penduduk dunia bertutur satu atau bahasa lain daripada hanya 25 bahasa “besar,” manakala selebihnya, 6975 atau lebih bahasa.  Dan bahasa kecil ini semakin hilang daya saing  kepada bahasa “besar” ini. Daripada jumlah bahasa “besar”  itu, 10   teratas  terdiri daripada Cina (Mandarin), Sepanyol, Inggeris, Hindi, Bengali, Portugis, Rusia, Jepun, Jerman (Standard), dan Jawa. 
            Menurut ILD, bahasa yang dituturkan oleh kaum peribumi, yang terdiri daripada 80 peratus hingga 85 peratus bahasa dunia, terutamanya terjejas.  Kadar global kemerosotan untuk bahasa peribumi pantas sedikit (21 peratus) berbanding purata global untuk semua bahasa, dengan variasi yang sangat besar antara wilayah di dunia.  Antara tahun 1970 hingga 2005, kepelbagaian linguistik peribumi merosot kira-kira 60 peratus di Amerika (Americas), 30 peratus di Pasifik, dan 20 peratus di Afrika.
            Kemerosotan dramatik kepelbagaian linguistik adalah berpunca daripada tekanan sosial dan ekonomi yang semakin menjadi-jadi yang mendorong atau bahkan memaksa orang ramai beralih daripada bahasa yang pada am lebih kecil, lebih terhad dari segi geografi, terutamanya bahasa global, seperti Cina Mandarin, Hindi, Inggeris, atau Sepanyol, atau bahasa dominan dari segi wilayah, seperti Swahili. 
Wujud petunjuk baharu tentang kepupusan sesuatu bahasa, iaitu apabila hutan dibersihkan dan spesies lenyap, berlaku kehilangan lain, iaitu bahasa.   Jonathan Loh dan David Harmon  dalam  laporan  mereka,  Biocultural Diversity: Threatened Species, Endangered Languages,  menegaskan wujud keselarian yang jelas antara spesies dengan bahasa, dan ahli bahasa mengenal pasti kira-kira 7000 bahasa yang dituturkan di dunia.  Menurut analogi  dengan takrif tentang spesies, dua orang manusia dikatakan bertutur dalam bahasa yang sama jika mereka dapat memahami antara satu sama lain.  Jika mereka dapati mereka tidak dapat memahami antara satu sama lain, mereka bertutur dalam bahasa yang berbeza. Dialek menurut takrif ini, ialah seakan-akan sama dengan subspesies: komunikasi adalah mungkin antara dua individu, meskipun hal ini bukan mudah.
Kedua-dua penyelidik itu, iaitu Loh dan Harmon memetik Charles Darwin dalam The Descent of  Man (1874),  untuk menunjukkan keselarian antara spesies dengan bahasa:  “Pembentukan bahasa yang berbeza dan spesies yang berbeza, dan bukti bahawa kedua-duanya berkembang menerusi proses beransur-ansur, adalah peliknya selari...  Sebagaimana spesies, bahasa apabila pupus, seperti yang ditegaskan oleh Sir C. Lyell, tidak akan muncul semula.”
Bahasa boleh pupus, sama ada kerana seluruh penduduk penutur meninggal dunia, atau yang sangat lazim kerana penutur beralih kepada bahasa yang berbeza, dan tipikalnya dalam beberapa generasi, lupa akan bahasa ibunda mereka.  Hal seperti ini terjadi,  menurut Loh dan Harmon, kerana  alasan sosial dan ekonomi, seperti perdagangan dan penghijrahan, atau menerusi dasar penyatuan bahasa dengan sengaja oleh kumpulan dominan. 
Walau bagaimanapun, Loh yang muncul bersama-sama Luisa Maffi, Harmon dalam wawancara dengan David Braun dari National Geographic News Watch tentang ILD, menegaskan bahawa apabila bahasa pupus, tidak semestinya bermakna bahawa kumpulan etnik yang bertutur dalam bahasa itu akan pupus.
“Penjajahan, globalisasi, dan perpindahan ke bandar yang berlaku di seluruh dunia dalam masa 30 tahun lalu, sebilangan kecil bahasa global semakin  menguasai: 95 peratus penduduk dunia bertutur satu daripada hanya 400 bahasa, setiap bahasa dituturkan oleh berjuta-juta orang, dan 40 peratus daripada kita bertutur satu daripada hanya lapan bahasa, iaitu Mandarin, Sepanyol, Inggeris, Hindi, Portugis, Bengali, Rusia, dan Jepun,” tulis Loh dan Harmon.   “Globalisasi perdagangan dan media, dan kemajuan teknologi dalam bidang pengangkutan dan komunikasi, mempercepat proses anjakan bahasa, seperti dasar  pemiliknegaraan yang mengutamakan bilangan kecil bahasa, meningkatkan tekanan terhadap bahasa yang mempunyai beribu-ribu orang atau sebilangan penutur, merangsang dominan bahasa yang mempunyai berjuta-juta orang penutur.  Oleh sebab bahasa ialah medium utama penyaluran budaya, kepelbagaian linguistik dan kepelbagaian budaya adalah berkurangan serentak,”
Kebanyakan bahasa diancam kepupusan adalah secara evolusi agak berbeza daripada sebilangan bahasa dunia yang dominan, dan demikian juga bahasa itu mewakili budaya yang sangat berbeza.  Hampir semuanya dituturkan oleh kaum peribumi, sesetengahnya masih hidup secara tradisional di tanah leluhur mereka, meskipun hal ini menjadi jarang-jarang. Bersama-sama bahasa, pengetahuan tradisional budaya peribumi ini dilupakan, jelas Loh dan Harmon.  Nama, penyediaan perubatan dan spesies makanan, kedua-duanya, iaitu tumbuh-tumbuhan dan haiwan, dan kaedah tradisional perladangan, perikanan, perburuan, dan pengurusan sumber asli, semunya lenyap, tidak perlu disebut banyaknya kepercayaan rohaniah dan agama yang selalu dikaitkan dengan penggunaan tanah tradisional dan pengurusan sumber yang seperti bahasa itu sendiri adalah pelbagai dan banyak. Khazanah ilmu yang sangat besar ini yang berkembang dan dikumpulkan selama berpuluh-puluh ribu tahun boleh hilang hanya dalam dua abad, iaitu abad ke-20 dan ke-21.
“Wujud hubungan langsung antara habitat yang lesap dengan kehilangan bahasa,” bahas John Vidal.   “Satu dalam empat daripada 7000 bahasa yang dituturkan di dunia kini menghadapi risiko lenyap selama-lamanya kerana ancaman terhadap kepelbagaian bio budaya (cultural biodiversity) meningkat.”  Daripada jumlah itu, kini separuh mempunyai kurang daripada 10,000 orang penutur, dan 3500 bahasa ini dituturkan oleh hanya 0.1 peratus penduduk dunia, setara dengan kota kira-kira sebesar London. Lapan juta orang ini kini bertanggungjawab memastikan khazanah  sejarah budaya manusia terus hidup.
Vidal yang menulis dalam The Observer merujuk laporan  Loh dan Harmon itu,  menyatakan bahawa New Guinea mempunyai kira-kira 1000 bahasa, tetapi oleh sebab perubahan politik dan pemupusan hutan berlaku dengan pesat, halangan semula jadi yang pernah membolehkan banyak bahasa berkembang dalam pengasingan telah runtuh. Hal ini merupakan bahagian proses yang melihat bahasa merosot apabila kepelbagaian bio merosot.  Para penyelidik mewujudkan korelasi antara perubahan persekitaran tempatan, termasuk pemupusan spesies dengan kehilangan bahasa yang dituturkan oleh komuniti yang mendiami persekitaran itu. “Sementara kira-kira 21 peratus semua mamalia, 13 peratus burung, 15 peratus reptilia, dan 30 peratus amfibia terancam, kira-kira 400 bahasa difikirkan akan  menjadi pupus pada masa yang sama.”        
“Hutan ditebang.  Banyak bahasa hilang.  Kaum imigran datang dan banyak orang meninggalkan kawasan kediaman mereka untuk mencari pekerjaan di tanah rendah dan di kota. Kerajaan Indonesia melarang kami bertutur dalam bahasa kami di sekolah,” kata Benny Wenda dari tanah tinggi Papua Barat, seperti yang dipetik oleh Viral.
New Guinea, pulau kedua terbesar di dunia, bukan hanya tempat yang bahasa paling pelbagai di dunia, tetapi juga salah sebuah tempat yang paling kaya dari segi biologi.  Hari ini, kedua-duanya, iaitu hidupan liar dan bahasanya terancam.  Menurut ahli bahasa dan pengarang Asya Pereltsvaig, yang dipetik oleh Vidal, bahasa Bo dituturkan oleh 85 orang, Ak oleh 75 orang, dan Karawa hanya oleh 63 orang.  Likum dan Hoia Hoia sekitar 80 orang penutur, dan Abom hanya 15 orang. Guramalum di Wilayah New Ireland pada hitungan terakhir hanya ada tiga orang penutur dan Lua bahasa yang paling pupus, dengan seorang penutur yang dirakamkan pada tahun 2000.  (Lua kini dinyatakan bahasa pengaturcaraan komputer yang paling berjaya.)
John Vidal juga menjelaskan bahawa bahasa tidak semestinya pupus kerana seluruh penduduk penutur bahasa itu meninggal dunia, tetapi kerana penutur minoriti, b biasanya peribumi, anjakan bahasa kepada bahasa yang lebih dominan, dan secara tipikal, dalam beberapa generasi, hilang bahasa ibunda mereka.
Apakah kita tidak lagi memerlukan ahli bahasa, ahli sains sosial, atau penyelidik untuk mengingatkan kita  tentang kepupusan sesuatu bahasa?  Memadai dengan memerhatikan pokok yang ditebang, hutan belantara yang dibersihkan,  bukit-bukau yang digondolkan, haiwan yang pupus,  dan spesies yang lenyap,  kerana dari situ, kita dapat   menjangkakan  sesuatu bahasa itu sedang terancam.

(Nota:  Tulisan asal makalah yang pernah diterbitkan dalam Dewan Bahasa, Oktober 2014.)

Wednesday, January 14, 2015

Mandat Makroekonomi

RABU, 14  Januari 2015
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH

Seandainya Barack Obama tewas di tangan Mitt Romney, penjelasan yang mudah ialah ekonomi mengalahkan beliau.  Misi Romney sejak awal lagi adalah mudah, iaitu ledakan mesej bahawa Obama mengambil ekonomi yang buruk dan menjadikannya teruk, manakala yang lain menyusul, iaitu pengangguran di sekitar lapan peratus dan selama empat tahun berturut-turut defisit bertrilion dolar. 
Kemenangan Obama dalam Pilihan Raya Presiden tahun 2012, seperti yang dihujahkan oleh G.I., bukan sekadar kemenangan untuk  peribadi beliau semata-mata, tetapi untuk makroekonomi.  G.I. yang menulis dalam The Economist, memetik tinjauan pendapat keluar yang menunjukkan para pengundi secara keseluruhannya bersetuju bahawa ekonomi dalam keadaan teruk, tetapi mereka lebih cenderung menyalahkan George W. Bush berbanding dengan Presiden Obama.  Ahli strategi dan ahli demografi akan memetik pentingnya faktor bukan ekonomi untuk menjelaskan kemenangan Obama: sokongan yang besar daripada pengundi Hispanic, kejayaan beliau menangani Taufan Sandy, mesej yang disasarkan di Ohio tentang pelan penyelamat auto, dan kelebihan permainan padang. 
Namun, hujah G.I. ekonomi yang teruk semakin baik sepatutnya, dan sebenarnya, menghasilkan pilihan raya yang sengit.  “Ekonomi mula meningkat pada musim panas.  Pada Hari Pilihan Raya, pasaran saham dan keyakinan pengguna balik kepada tahap yang dicapai sebelum Obama menjadi Presiden, dan pengangguran akhirnya turun kepada di bawah lapan peratus.”  G.I. sekali lagi memetik tinjauan pendapat keluar,  empat dalam 10 orang pengundi berkata ekonomi lebih baik dan 88 peratus pengundi berkenaan memilih Obama.
Andrew Kohut, Presiden Pew Research Center yang menulis tentang silap membaca Pilihan Raya tahun 2012 dalam The Wall Street Journal, bahawa memeranjatkan, Romney tidak dapat mengeksploitasikan kelemahan besar Obama, iaitu ekonomi.  Sebanyak 76 peratus responden tinjauan pendapat keluar menarafkan ekonomi negaa “teruk” atau hanya “berpatutan,” dan hanya 25 peratus berkata kewangan mereka adalah lebih baik jika dibandingkan dengan empat tahun lalu.  Namun, para pengundi menyatakan keyakinan yang agak seimbang terhadap keupayaan Obama menangani ekonomi (48 peratus) berbanding dengan Romney (49 peratus).
Sepanjang tahun 2012, ekonomi dan pekerjaan menjadi perhatian utama para pengundi.  Hal ini   meletakkan penjawat kini dalam keadaan serba tidak kena apabila pada hari Jumaat pertama setiap bulan,  Biro Perangkaan Buruh Amerika Syarikat mengumumkan laporan pekerjaan, dengan kadar pengangguran lebih lapan peratus.l Hanya pada bulan September turun kepada 7.8 peratus,  kemudian meningkat semula kepada 7.9 peratus pada Oktober, yang diumumkan beberapa hari sebelum Hari Pilihan Raya. Tinjauan pendapat demi tinjauan pendapat menunjukkan bahawa Romney lebih baik daripada Obama tentang soalan siapakah calon yang akan menangani ekonomi dan mewujudkan pekerjaan yang lebih baik.  Kali terakhir Presiden dipilih semula apabila kadar pengangguran lebih 7.2 peratus adalah pada tahun 1936, apabila Franklin D.  Roosevelt  menang besar.  Republikan menjangkakan Obama mengalami nasib seperti Jimmy Carter pada tahun 1980, yang tewas kerana ekonomi yang teruk.
Namun, diiakui bahawa Romney silap membaca para pengundi, mengandaikan bahawa ekonomi yang lembap akan secara automatik, menyebabkan mereka menentang Presiden.  Walau bagaimanapun, banyak pengundi yang menyalahkan kemelesetan terhadap bekas Presiden Bush dan Wall Street, dan semakin membiasakan diri mereka dengan pertumbuhan ekonomi secara perlahan-lahan.
Tinjauan pendapat yang disiapkan  pada minggu pilihan raya oleh peninjau pendapat Demokratik, iaitu Geoff Garin dan dibiayai oleh kumpulan bebas yang menyokong Obama, menurut The Wall Street Journal, menunjukkan kempen Obama berjaya dari segi memujuk para pengundi bahawa dasar ekonomi Romney akan memudaratkan  orang seperti mereka.  “Hanya 38 peratus pengundi mengatakan bahawa jika Romney dipilih sebagai Presiden, dasar ekonomi beliau akan baik untuk orang seperti mereka.  Secara perbandingan, 44 peratus pengundi mengatakan dasar Presiden Obama baik untuk orang seperti mereka.”
Daniel Gross yang menulis dalam The Daily Beast, beberapa hari sebelum Hari Pilihan Raya, ekonomi membawa beberapa berita baik, iaitu perbelanjaan pengguna,  pekerjaan, pasaran perumahan, sektor pembuatan, dan sektor auto, semuanya kelihatan meningkat.  Hal ini baik untuk Obama dan baik untuk Amerika.  “Jauh daripada merosot,” tulis Gross, “ekonomi Amerika Syarikat berkembang dan pulih. Kitaran berbudi  tentang pengguna yang yakin, meningkatkan aktiviti dalam negara dan lebih banyak pekerjaan, semuanya turut  menjelaskan mengapa Presiden Obama bersiap sedia untuk menang pemilihan semula minggu depan bukan kerana  prestasi ekonomi dalam empat tahun lalu, tetapi kerana prestasi ekonomi dalam tiga tahun lalu.”
Ekonomi Amerika Syarikat yang lebih baik, misalnya pertumbuhan sekitar dua peratus dan kadar pengangguran di bawah lapan peratus, meletakkan Mitt Romney dalam keadaan sukar untuk bertarung di medan yang beliau mempunyai kelebihan atau kekuatan berbanding dengan Barack Obama: ekonomi.  Bahkan, kempen Obama yang pada mulannya bercakap tentang rangsangan, tetapi menjelang pilihan raya, mereka berani membangkitkan rangsangan yang dilaksanakan oleh Obama yang melibatkan peruntukan lebih AS$700 bilion.
Tidak dapat dinafikan bahawa secara keseluruhannya, ekonomi Amerika Syarikat lebih baik daripada yang berlaku empat tahun lalu. Simon Kennedy yang menulis dalam Bloomberg pada pertengahan November, menegaskan bahawa “ekonomi mempunyai pucuk hijau dari China ke Amerika Syarikat kerana data memeranjatkan.”   Kedua-dua buah negara itu, sumber kembar tradisional dunia dari segi pertumbuhan, jelas beliau, menyemai benih untuk mengeluarkan ekonomi dunia daripada kelembapan pertengahan tahunnya.  Dalam kalangan pucuk hijau yang menunjukkan pengembangan yang pantas: permintaan yang semakin kuat terhadap perumahan dan pengambilan pekerja di Amerika Syarikat dan meningkatnya output dan jualan runcit di China.  Bertanggungjawab untuk satu pertiga ekonomi dunia, dua buah negara ini kini menyediakan balast dari segi antarabangsa kerana  Eropah dan Jepun beku.
            Joseph Stiglitz  berhujah bahawa jika warga dunia boleh mengundi, pastinya mereka memihak kepada Barack Obama, berdasarkan “dasar ekonomi” antara kedua-dua calon itu.  Dalam makalah yang diterbitkan dalam The Guardian beberapa hari sebelum Hari Pilihan Raya, Penerima Hadiah Nobel Ekonomi itu menegaskan bahawa   “exceptionalism  Amerika mungkin mendapat sambutan  baik di Amerika Syarikat, tetapi sambutan dingin di luar negara.”  Kapitalisme gaya Amerika Syarikat, hujah beliau, tidak cekap dan tidak stabil.  Dengan pendapatan kebanyakan rakyat Amerika beku selama satu setengah dekad, maka jelas model ekonomi Amerika Syarikat, tidak memanfaatkan kebanyakan warganya, apa-apa sekalipun data Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)  katakan.  “Sesungguhnya, model ekonomi negara ini meletup sebelum tempoh perkhidmatan  Presiden George W. Bush berakhir.”
Stiglitz mengkritik dasar penguncupan yang dicadangkan oleh Romney dalam usaha untuk mengurangkan defisit sebelum tiba masanya, meskipun ekonomi negara itu masih lemah, yang pasti melemahkan pertumbuhan yang telah pun anemia, dan jika krisis euro semakin teruk, nescaya boleh mencetuskan satu lagi kemelesetan.
Cabaran utama yang dihadapi oleh Obama sebelum beliau meneruskan tempoh penggal keduanya, adalah untuk mengelakkan fiscal cliff berikutan tidak wujud kesepakatan antara pentabdiran beliau dengan Kongres tentang saiz tahap perbelanjaan kerajaan dan kadar cukai.  Kongres enggan meningkatkan had peminjaman kerajaan Amerika Syarikat, yang ditetapkan oleh statut. 
Sementara Obama pula bertegas untuk memberikan pelepasan cukai hanya kepada isi rumah  berpendapatan AS$250,000 setahun ke bawah .  Dengan kata lain, beliau tidak akan bertolak ansur untuk menaikkan cukai bagi golongan kaya, sebaliknya Dewan Perwakilan yang dikuasai oleh Republikan enggan menaikkan cukai  untuk setiap isi rumah.  Obama mengingatkan anggota Perwakilan daripada Republikan bahawa kemenangan beliau dalam pilihan raya baru-baru ini  menandakan bahawa beliau mendapat mandat. Obama dilaporkan merancang untuk menaikkan cukai terhadap perbadanan dan golongan kaya sebanyak AS$1.6 trilion sepanjang dekad akan datang. Sebaliknya, Speker Dewan Perwakilan, John Boehner mencadangkan bahawa tahun 2013 ialah tahun untuk menyelesaikan persoalan yang tertangguh tentang pencukaian dan perbelanjaan. 
Obama diperhatikan melacarkan  lobi yang pesat untuk menghidarkan kenaikan cukai yang besar dan pemotongan belanjawan,   mengadakan pertemuan dengan beberapa  tokoh Wall Street dan berbincang dengan  tokoh korporat kanan, termasuk Jamie Dimon daripada JPMorgan Chase dan pelabur terkenal, Warren Buffett.  Dalam usaha untuk mendesak Kongres menyokong pendekatannya, Obama juga mengadakan pertemuan dengan pemimpin buruh dan sivik dan kumpulan bukan keuntungan.  Pemilihan semula beliau sebagai Presiden dijangkakan memberi beliau beberapa pengaruh  dalam perundingan.
Fiscal cliff, menurut Pejabat Belanjawan Kongres (CBO), jika gagal diselesaikan pada 1 Januari 2013, akan menghumbankan semula ekonomi Amerika Syarikat ke dalam kemelesetan pada tahun 2013 dan mengakibatkan peningkatan kadar pengangguran kepada 9.1 peratus pada akhir tahun ini.  CBO memaklumkan bahawa output ekonomi akan jatuh sebanyak 0.5 titik peratusan pada tahun ini  jika Kongres gagal bertindak menghindarkan kenaikan cukai dan potongan perbelanjaan dalam usul oleh perjanjian defisit awal.  Walau bagaimanapun, CBO dilaporkan menambah bahawa ekonomi Amerika Syarikat dalam jangka panjang akan kembali kepada kadar pertumbuhan yang lebih baik dan kadar pengangguran yang lebih rendah, iaitu dijangkakan jatuh kepada 5.5 peratus pada tahun 2020.
Dalam mesyuarat tahunan kelima Majlis Ketua Pegawai Eksekutif The Wall Street Journal yang berlangsung di Washington pada pertengahan November, kebimbangan terhadap fiscal cliff menguasai perbincangan.  Hampir tiga perempat ketua pegawai eksekutif  (CEO) yang menghadiri pertemuan itu menyenaraikan fiscal cliff sebagai kebimbangan utama mereka tentang landskap global, mengatasi kesusahan kewangan Eropah, pertumbuhan China yang perlahan, dan ketidakpastian terhadap konflik di Timur Tengah.  Bagi mereka, fiscal cliff akan mewujudkan tempoh ketidakstabilan kewangan dan ekonomi.  Mereka mendesak Presiden Obama dan Kongres agar “mengambil kesempatan peluang untuk tawar-menawar yang lebih besar” dari segi cukai dan isu perbelanjaan “supaya perniagaan dan para pengguna dapat merancang untuk jangka panjang.”  Kebanyakan CEO yang hadir tidak teragak-agak menyokong cukai yang lebih tinggi terhadap golongan mewah, seperti mereka, asalkan kenaikan cukai disertai oleh pemotongan serius dan  boleh dikuatkuasakan dalam perbelanjaan kerajaan.
Jika benar bahawa pemilihan semula Barack Obama ialah mandat makroekonomi, mesti cabaran besar yang beliau hadapi bukan sahaja mengelakkan fiscal cliff, bahkan juga  memastikan Amerika Syarikat bebas daripada terus bergelut dengan pertumbuhan yang terhegeh-hegeh dan kadar pengangguran yang tinggi.  Di peringkat global pula, beliau bersama-sama pemimpin lain, memastikan  bahawa dunia tidak terjebak semula ke dalam kemelesetan kerana zon euro dalam suku ketiga tahun 2012, terbenam dalam kemelesetan curam berganda dan United Kingdom dijangkakan mengalami kemelesetan ganda tiga – semunya petanda kurang baik. 

(Nota:  Tulisan asal makalah yang pernah diterbitkan dalam Dewan Ekonomi, Januari 2013.)

Monday, January 12, 2015

Peradaban dalam Kemusnahan

ISNIN, 12 Januari 2015
Oleh:  ZULKIFLI SALLEH

Pada jam 4.00 pada musim sejuk yang lembap, lengas di Rangoon pada November  1862, sebaik-baik sahaja selepas berakhirnya monsun,  mayat yang berkapan yang diiringi oleh kumpulan kecil tentera British dibawa ke perkuburan yang namanya tidak diketahui di belakang  kepungan penjara yang bertembok. Demikian catatan yang membangkitkan perasaan pembaca oleh William Dalrymple dalam pengenalan bukunya, The Last Mughal:  The Fall of a Dynasty, Delhi, 1857.  Tambah beliau lagi, upacara pengebumian adalah ringkas.  Pihak berkuasa British bukan sahaja memastikan bahawa kubur telah pun digali, tetapi juga kuantiti kapur dalam tangan untuk menjamin kereputan yang pantas terhadap kedua-duanya, iaitu usungan jenazah  dan jasad.  
Melalui surat Pesuruhjaya British, Kapten H.N. Davies ke London seminggu kemudian,  untuk melaporkan upacara tersebut, para pembaca dapat mengetahui  siapakah   yang disemadikan itu.   Seperti yang dicatatkan oleh Dalrymple, yang dirujuk oleh Davies itu dikenali lebih tepat sebagai Bahadur Shah II, dikenali daripada nama penanya sebagai Zafar, bermaksud “Kemenangan.”  Zafar ialah Maharaja Moghul terakhir dan keturunan langsung daripada Genghis Khan dan Timur, dan daripada Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan.
Dalam bab  terakhir buku itu, Dalrymple menyatakan bahawa apabila Delhi jatuh pada September 1857, bukan hanya kota dan istana Zafar yang dihapuskan dan dimusnahkan, tetapi juga keyakinan diri dan wibawa politik dan dunia budaya Moghul yang melebar di seluruh India. Skala pemusnahan dan kekalahan, dan kedalaman penghinaan  yang dilonggokkan terhadap Moghul yang ditumpaskan, mengurangkan sangat banyak bukan hanya martabat orde aristokrat  lama, tetapi juga sekurang-kurangnya pada takat tertentu, komposit Hindu-Muslim, peradaban Indo-Islam yang istana Zafar merupakan kemegahan.
“Bagi British selepas tahun 1857, orang Islam di India hampir-hampir menjadi  makhluk, seperti binatang,” tulis Dalrymple.  Namun begitu, beliau menambah:  “Penghinaan yang mendalam yang British nyatakan secara terbuka terhadap orang Islam di India dan budaya Moghul, terbukti berjangkit, terutamanya kepada orang Hindu yang sedang bangkit, yang dengan cepat mengentalkan sikap mereka terhadap semua perkara Islam, tetapi juga kepada banyak orang Islam muda, yang kini percaya berbanding dengan purba  mereka sendiri dan peradaban yang sangat dihargai tidak dapat tidak, telah dicemarkan.”
Wujud tiga empayar Islam yang terbentang  dari Asia ke Timur Tengah dan seterusnya ke Eropah, iaitu Empayar Moghul di India yang   jatuh ke tangan British, dan Empayar Ottoman yang wujud selama lebih 600  tahun  runtuh   apabila pada tahun 1918, kesultanan Ottoman, empayar Islam agung terakhir, akhirnya ditewaskan.   Satu lagi, ialah  Empayar Safavid (1501 – 1722) yang menjadi asas Iran sekarang, dan cukup kuat untuk mencabar Ottoman di Barat dan Moghul di Timur.  Pada abad ke-17,  apabila musuh utama, seperti Ottoman kurang mengancam, maka akibatnya,  angkatan tentera menjadi kurang berkesan.  Shah Safavid dikatakan berpuas hati dan kemudian korup dan merosot. Kuasa diserahkan kepada ulama Syiah yang akhirnya menyingkirkan Shah dan mengisytiharkan Republik Islam pertama di dunia pada abad ke-18.  Pada tahun 1726, kumpulan Afghanistan memusnahkan dinasti yang memerintah ini, manakala dalam tempoh ini, Empayar Savafid berpecah, dan untuk dua abad seterusnya bergelut dengan kemerosotan.
            Fernand Braudel  pernah mencatatkan secara ringkas keagungan ketiga-tiga empayar ini dalam bukunya, A History of Civilizations: “Islam Turki kekal berkuasa, pintar, dan mengagumkan untuk suatu tempoh yang lama.  Demikian juga Savafid, dikagumi pada abad ke-17  melalui pemerhatian pengembara Perancis, Tavernier.  Demikian juga Moghul Agung, yang pada permulaan abad ke-18 hampir menguasai seluruh Deccan di Selatan, meskipun diawasi  rapat oleh  British dan Perancis.”
Kejatuhan tiga empayar itu  merupakan  titik hitam atau sisi gelap dunia Islam jika dilihat dalam konteks sistem dunia dan pada takat tertentu,  pergolakan geopolitik hari ini, terutamanya di Timur Tengah.     Hingga kini umat Islam dan negara Islam masih terkial-kial mencari jalan keluar, malahan terus bergelut dengan kejumudan dan krisis.  Kebangkitan semula Islam yang didorong Revolusi Islam Iran tahun 1979, lebih banyak diwarnai oleh keganasan,  dan  bahkan,  sebuah demi sebuah negara Islam dari Asia Selatan ke Timur Tengah ke Afrika dianggap negara yang gagal.
Peradaban Islam  mempunyai zaman keemasannya dari abad kelapan hingga abad ke-12.   Selama empat atau lima abad Islam  merupakan peradaban paling hebat di Dunia Lama.  Dunia Islam menerajui  kuasa ketenteraan dan ekonomi yang maha agung di dunia, dan pemimpin dalam seni dan sains peradaban. Seperti yang diperhatikan oleh Bernard Lewis dalam bukunya, The Crisis of Islam:  Holy War and Unholy Terror, “untuk tempoh bermula dengan kemaraan Islam, orang Islam menghasilkan kepustakaan sejarah yang kaya dan pelbagai, sesungguhnya, di banyak wilayah, bahkan di negara yang peradaban purba, seperti India, penulisan sejarah yang serius bermula dengan ketibaan Islam.”  Kemudian, segalanya berubah. Islam ditinggalkan oleh pencapaian manusia yang  diciptanya sendiri dan yang pernah  menjadi keagungan dunia.  Barat yang sebelum ini dianggap tidak berguna, menang satu demi satu, baik di medan perang mahupun dalam pasaran.
“Pada sepanjang abad ke-20, menjadi sejelas-jelasnya di Timur Tengah, dan bahkan di seluruh tanah Islam bahawa perkara sesungguhnya menjadi sangat teruk,” tulis Bernard Lewis dalam  What Went Wrong?  “Berbanding dengan seteru alafnya, iaitu dunia Kristian, dunia Islam menjadi miskin, lemah, dan jahil.  Pada sepanjang abad ke-19 dan ke-20, keperdanaan (primacy) dan oleh itu, penguasaan Barat, menjadi jelas untuk semua orang lihat, menceroboh orang Islam dalam setiap kehidupan awam mereka, dan lebih menyakitkan, bahkan kehidupan peribadi mereka.”  Lewis menegaskan bahawa sudah cukup teruk bagi orang Islam untuk  berasa lemah dan miskin selepas berabad-abad kaya dan kuat, dan dikurangkan peranan kepada pengikut Barat.  Pada abad ke-20, terutamanya bahagian kedua, membawa keaiban seterusnya, iaitu kesedaran bahawa mereka tidak lagi yang pertama dalam kalangan pengikut, tetapi terus tercicir.  Untuk mencari di manakah silapnya, Lewis dalam pengenalan buku itu, sempat menyebut,  “selama berabad-abad dunia Islam   berada di barisan depan  peradaban dan pencapaian manusia. Dalam tanggapan orang Islam sendiri, Islam sendiri sememangnya, bersempadan dengan peradaban, dan melampaui sempadannya hanya wujud puak gasar dan orang kafir.” 
Kira-kira tiga tahun lalu, iaitu ketika Pemberontakan Arab tercetus, bermula di Tunisia merebak ke Mesir, Libya, dan Yaman, harapan diberikan bahawa dunia Arab menerajui dunia semula.  Setiap kebangkitan rakyat   di luar rantau itu, seperti yang berlaku  di Israel, Amerika Syarikat, di United Kingdom, zon euro, Turki, Brazil, dan bahkan di China, dipercayai  sedikit sebanyak  dirangsang Pemberontakan Arab yang bermula dengan  Revolusi Melati  di Tunisia yang menyaksikan Presiden Zine el-Abidine Ben Ali digulingkan.  Namun begitu, apa yang berlaku adalah sebaliknya dan  di luar jangkaan:  Syria terjebak dalam perang saudara, Libya berkemungkinan terheret ke dalam kancah anarki, dan Mesir selepas mendakap demokrasi seketika berpatah balik kepada autokrasi.
Sementara itu, Iraq yang   porak-peranda akibat pencerobohan Amerika Syarikat pada tahun 2003 menjadi berpecah-belah apabila awal Jun lalu, pejuang Negara Islam Iraq dan Syria (ISIS atau ISIL) meranapkan sempadan Syria-Iraq, menguasai beberapa kota di Iraq dan bersiap sedia untuk mara ke Baghdad.  Kejayaan ISIS menawan Mosul pada Jun menghantarkan gelombang kejutan di seluruh dunia.  Amerika Syarikat menganggap  bahawa kejatuhan kota kedua terbesar Iraq memberikan ancaman terhadap seluruh Timur Tengah.  Walau bagaimanapun, ISIS digambarkan dengan penuh keganasan dan kekejaman terhadap puak Syiah dan golongan minoriti  Kristian serta    memusnahkan masjid dan tempat suci.  Pada awal Ogos,  pejuang ISIS  dilaporkan akan melakukan genosid terhadap puak   Yazidi sehingga mendorong tentera Amerika Syarikat mengebom mereka demi menyelamatkan golongan minoriti itu.
            Dalam keluaran awal Julai, The Economist muncul dengan “tragedi Arab” dan peradaban yang digunakan untuk menerajui dunia dalam kemusnahan.  Beribu-ribu tahun lalu, kota besar Baghdad, Damasyik, dan Kaherah bergilir untuk bersaing rapat dengan dunia Barat.  Islam dan inovasi adalah kembar.  Beberapa pemerintahan  khalifah Arab ialah kuasa besar dinamik, iaitu mata arah  pembelajaran, toleransi, dan perdagangan. Namun begitu, hari ini, Arab dalam keadaan sugul.  Bahkan tatkala Asia, Amerika Latin, dan Afrika maju, Timur Tengah dikongkong semula oleh pemerintahan kuku besi dan terkokol-kokol oleh peperangan. “Mengapa negara gagal dengan teruk untuk mewujudkan demokrasi, kegembiraan atau kekayaan untuk 350 juta orang rakyat mereka merupakan satu soalan besar maha besar pada masa kita,” soal makalah itu.
            Satu masalah menurut The Economist, adalah bahawa  kesusahan negara Arab menjadi semakin meluas.  Syria dan Iraq kini sukar dianggap negara sama sekali.  Walaupun kebanyakan negara Arab bergelut dengan krisis, majalah itu menegaskan bahawa “hanya orang Arab dapat menterbalikkan kemerosotan peradaban mereka, dan sekarang ini, wujud sedikit harapan hal itu akan berlaku.  Puak pelampau tidak menawarkan apa-apa.  Mantera monarki dan orang tentera ialah ‘kestabilan.’  Pada masa kacau-bilau rayuan itu dapat difahami, tetapi paksaan dan genangan bukannya penyelesaian.”  Tambah makalah itu, “dunia Arab agung.  Pendidikan menopang keperdanaan mereka dalam perubatan, matematik, seni bina, dan astronomi.  Perdagangan dibayar untuk martabat  metropolisnya dan rempah dan sutera mereka.  Dan, yang paling baik, dunia Arab ialah tempat berlindung  kosmopolitan  untuk orang Yahudi, Kristian, dan Islam daripada banyak  taifah, yang toleransi memupuk kreativiti dan rekaan baru.”
            Meskipun krisis lazim berlaku, Timur Tengah kini diperhatikan terjebak dalam pembubaran negara  bangsa, seperti yang ditunjukkan oleh perpecahan dalam kalangan penduduk di rantau itu.  Negara di Timur Tengah menjadi semakin lemah sehingga tidak dapat lagi memperlihatkan wibawa, menegakkan kedaulatan undang-undang, dan berleluasanya kemunculan puak dan taifah yang menuntut wilayah masing-masing untuk “berkerajaan” sendiri. 

Timur Tengah benar-benar gawat dan kegawatan itu memusnahkan  peradaban Islam.
(Nota:  Tulisan asal makalah yang pernah diterbitkan dalam Dewan Budaya, Oktober 2014.) 

Saturday, January 10, 2015

Minyak: Berakhirnya Subsidi

SABTU, 10 Januari 2015
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH


Sejak Jun tahun lalu, harga minyak dunia jatuh sebanyak 29 peratus.  Minyak mentah Brent, tanda aras global, merosot kepada  AS$82.60 setong pada 16  Oktober, terendah dalam masa hampir empat tahun, daripada AS$115.71 setong pada 19 Jun.  Di Amerika Syarikat misalnya,  harga susu  AS$3.62 segelen didapati  lebih mahal daripada harga gas.  Alasan harga minyak jatuh ialah peningkatan  dalam pengeluaran di Amerika Syarikat, permintaan yang merosot di Eropah dan China, dan keganasan di Timur Tengah yang mengancam untuk mengganggu bekalan minyak.
            Walau bagaimanapun, tatkala para pengguna dunia mula meraikan kejatuhan harga minyak yang memeranjatkan para peniaga dan peramal, menjelang Aidiladha, iaitu awal Oktober tahun lalu, kerajaan Malaysia mengumumkan kenaikan harga RON95 dan diesel sebanyak 20 sen atas alasan “rasionalisasi subsidi.”  Susulan itu, harga petrol RON95 meningkat kepada RM2.30/liter daripada RM2.10/liter, manakala harga diesel pula RM2.20/liter daripada RM2.00/liter.
Seperti biasa, kenaikan minyak disusuli  oleh kenaikan harga barang apabila para pengeluar dan pengusaha bagaikan “enau dalam belukar” berasak-asak menaikkan harga barang dan perkhidmatan dan mereka seolah-olahnya lupa bahawa mereka juga pengguna. Seperti biasa juga, kenaikan harga minyak membangkitkan rasa tidak puas hati dan mencetuskan kemarahan  dalam kalangan pengguna,  kerana suatu kenaikan yang tinggi, sedangkan  harga minyak dunia terus menjunam.  Dari segi politik, keputusan kerajaan itu tidak memperlihatkan kebijakan kerana ketika itu orang ramai  meluat dan berang dengan “langkah Kajang” dan krisis Menteri Besar Selangor: suatu peluang keemasan untuk kerajaan mendekati rakyat.  Dengan kenaikan harga minyak itu, maka “arusnya terbalik.”
Tatkala orang ramai  mengharapkan harga RON95  juga diturunkan berikutan penurunan  harga RON97 sebanyak 20 sen, daripada RM2.75/liter kepada RM2.55/liter mulai 19 November, kerajaan mengumumkan subsidi petrol itu dan diesel dihapuskan mulai 1 Disember.  Purata harga runcit bahan api itu ditentukan melalui kaedah pengapungan terkawal, bergantung pada harga minyak dalam pasaran dunia. Menurut mekanisme ini, harga runcit akan berdasarkan purata bulanan harga minyak mentah dunia.  Walaupun dijangkakan bahawa  harga runcit bahan api itu dikurangkan ekoran kejatuhan  harga minyak dunia, bagi orang ramai, “luka semakin parah.”  Tatkala kerajaan dan media arus perdana terkial-kial untuk menyatakan kerasionalannya dan  menenangkan  keadaan, kritikan dan tidak kurang cemuhan, berlegar-legar dalam media sosial.
Dalam masa beberapa bulan, “orang minyak”  menyerang. Sebagaimana kenaikan harga minyak, pelaksanaan pengapungan terkawal meletakkan kerajaan dalam keadaan sukar kerana pada tanggapan umum, kerajaan tidak memahami denyut nadi rakyat, kejerihan hidup rakyat, sedangkan dalam pembentangan Belanjawan 2015 pada 10 Oktober,  Perdana Menteri Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak menyebut, “ekonomi keperluan rakyat (EKR).”   Tambahan pula, seperti yang dinyatakan dalam Laporan Ketua Audit Negara setiap tahun, berleluasanya amalan mencari sewa, iaitu membekalkan produk kepada kerajaan pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran, yang turut menyumbang kepada  peningkatan perbelanjaan kerajaan.  Justeru, kerajaan juga sepatutnya memberikan tumpuan untuk menghapuskan penyelewengan ini.
Kerajaan mengambil langkah  mengurangkan subsidi secara berperingkat-peringkat, termasuk penghapusan subsidi gula pada tahun 2013,  adalah antaranya untuk mengurangkan defisit belanjawan yang wujud sejak tahun 1998, iaitu ketika Malaysia dilanda krisis kewangan Asia dan juga mengurangkan perbelanjaan mengurus yang meningkat setiap tahun sambil mengorbankan perbelanjaan pembangunan.  Defisit  pada tahun 2015 dijangkakan berkurangan kepada tiga peratus Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), berbanding 3.5 peratus KDNK pada tahun 2014.  Kerajaan merancang untuk mewujudkan belanjawan berimbang pada taun 2020.
Walau bagaimanapun, wujud tanda tanya: Dalam usaha mengurangkan defisit dan perbelanjaan mengurus, mengapa hanya subsidi dijadikan sasaran?  Bagaimana perbelanjaan mengurus yang lain yang juga tinggi?
 Dalam Belanjawan 2015 yang memperuntukkan  RM271,940 juta, yang tertinggi adalah untuk emolumen  (24.1 peratus), diikuti oleh bekalan dan perkhidmatan (14 peratus),  subsidi (13.9 peratus), dan perbelanjaan lain (12.5 peratus) – kesemuanya dalam perbelanjaan mengurus.  Perbelanjaan mengurus yang lain ialah bayaran khidmat hutang (sembilan peratus), pencen dan ganjaran (enam peratus), dan pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri (2.7 peratus).  Yang selebihnya, perbelanjaan pembangunan, dengan ekonomi (10.8 peratus), sosial (4.6 peratus), keselamatan (1.8 peratus), dan pentadbiran (0.6 peratus).
Meskipun peratusan peruntukan subsidi jatuh sedikit, iaitu daripada RM40.6 bilion(18.3 peratus) dalam belanjawan mengurus  pada tahun 2014 kepada RM37.68 bilion,  peruntukan subsidi dalam Belanjawan 2015  adalah lebih tinggi daripada peruntukan subsidi tahun 2011, yang bernilai RM36.25 bilion. Menurut Laporan Ekonomi 2014/2015, kerajaan membayar subsidi yang tinggi pada tahun 2012, iaitu RM44.07 bilion.  Pada tahun 2013, kerajaan membelanjakan lebih RM40 bilion untuk pelbagai jenis subsidi, dengan lebih daripada separuh untuk subsidi bahan api.
Sementara itu,  The Star dalam keluaran 22 November mendedahkan bahawa dalam masa 20 tahun, peruntukan subsidi meningkat terlalu tinggi.  Daripada RM588 juta untuk pelbagai subsidi pada tahun 1994 kepada RM40.5 bilion pada 2014.  Akhbar itu juga menunjukkan bahawa dalam Belanjawan 2002, jumlah peruntukan subsidi bagi petroleum berjumlah RM1.65 bilion, kemudian meningkat kepada RM24.8 bilion dalam Belanjawan 2014.
Bagi kumpulan pengguna,  penghapusan subsidi  bahan api ini akan menjejaskan golongan miskin dan golongan berpendapatan sederhana kerana golongan ini tidak lagi dilindungi oleh jaring keselamatan.  Penghapusan subsidi boleh menjejaskan kuasa beli golongan berkenaan, dan  ini, sememangnya tidak elok dari segi ekonomi. Hal ini demikian, kerana pengurangan kuasa beli boleh menjejaskan sektor peruncitan dan sektor pemborongan dan akhirnya pengeluar: permintaan merosot.  Dalam bahasa yang mudah, apabila pengguna tidak mengguna, nescaya kilang tidak berasap, lori tidak bergerak, dan akhirnya kerajaan menerima padah kerana pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan.
Pada masa yang sama, disedari bahawa subsidi bahan api yang sepatutnya dinikmati oleh golongan miskin turut dinikmati oleh golongan kaya.  Ada ura-ura untuk memberikan subsidi bahan api berdasarkan pendapatan dan pemilikan kereta, iaitu golongan miskin dan pemilik kenderaan kecil sahaja menikmati kemudahan ini.  Namun begitu, “perang kelas” yang dirancang itu dikhuatiri tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya dijangkakan  menimbulkan pelbagai masalah, antaranya penyelewengan.
Walau bagaimanapun, para  penganalisis dan ahli ekonomi mengalu-alukan   penghapusan subsidi bahan api itu.  Menurut mereka,  langkah ini  menunjukkan kerajaan bertanggungjawab dari segi fiskal.  Dengan jangkaan harga minyak kekal pada harga ketika pengumuman dibuat dalam sepanjang 12 bulan akan datang, kerajaan dijangkakan dapat menjimatkan  perbelanjaan mengurus lebih RM20 bilion dalam tempoh yang sama. Oleh sebab kira-kira 30 pendapatan negara  disumbangkan oleh minyak dan dengan harga pasaran semasa kurang daripada AS$80 setong, maka hasil kerajaan dijangkakan  menurun.  Justeru, penghapusan subsidi  akan  dapat mengimbangi kemerosotan hasil.
Perdana Menteri Najib Razak menjelaskan bahawa alasan utama pelaksanaan pengapungan terkawal untuk harga runcit RON95 dan diesel untuk membolehkan faedah daripada kejatuhan harga minyak mentah dunia dinikmati oleh para pengguna dengan pantas. Dalam sidang akhbar sempena perasmian MAHA 2014, Najib dipetik sebagai berkata, “Apa yang dijimatkan daripada subsidi bahan api akan diterjemahkan ke dalam peningkatan peruntukan untuk pembangunan sosioekonomi dan pendidikan dan kesihatan yang disubsidikan.”  Walau bagaimanapun, bagi orang yang faham akan tanggungjawab hakiki kerajaan, tidak wujud istilah   “subsidi” untuk pendidikan dan kesihatan (juga infrastruktur dan keselamatan), kerana kemudahan tersebut merupakan keperluan asas rakyat yang wajar disediakan oleh kerajaan. Selain itu, pendidikan dan kesihatan,  menurut sesetengah  ahli ekonomi,  merupakan pelaburan kerajaan dalam  jangka panjang.
Ketika makalah ini memasuki pasaran pada Januari, harga runcit RON95 dan diesel untuk bulan Disember 2014 telah pun ditetapkan oleh kerajaan.  Namun begitu, seseorang dapat menjangkakan penurunan harga bahan api tersebut sejajar dengan janji kerajaan untuk memberikan manfaat kejatuhan harga minyak dunia kepada para pengguna.  Paling tidak, memberikan “kegembiraan sementara” demi  membuktikan bahawa pengapungan terkawal memberikan kebaikan kepada pengguna, dan bukannya  menyusahkan atau membebankan mereka.  Bahkan,  mustahil  untuk menjangkakan bahawa  harga bahan api ini naik pada beberapa bulan pertama 2015.  Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika Syarikat (EIA), dalam tinjauan tenaga jangka pendek bulanannya  pada November 2014, menjangkakan untuk Brent, harga purata  pada tahun 2015 ialah AS$83.42 setong, berbanding dengan harga purata AS$101.04 setong pada tahun 2014.  Tambahan pula, Organisasi Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC),  tidak mahu lagi menetapkan tahap pengeluaran minyak, yang diamalkan selama ini.  Kejatuhan harga minyak sejak Jun menyebabkan  OPEC  tidak bersatu dan bergantung pada  negara bukan anggota, iaitu Rusia, Norway, dan Mexico untuk meningkatkan pasaran.
Bagaimana jika harga minyak dunia meningkat semula?  Kerajaan nampaknya tidak akan berdiam diri – itulah jaminan yang diberikan!  Seperti yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong, kerajaan akan campur tangan jika harga minyak global meningkat terlalu tinggi melalui mekanisme yang akan ditetapkan kelak.  Beliau juga dipetik sebagai berkata, “Langkah kerajaan membiarkan kuasa pasaran menentukan harga bahan api menerusi sistem pengapungan terkawal adalah untuk membolehkan para pengguna menikmati trend penurunan semasa dalam harga minyak dunia.” 
Sementara itu, gabenor Bank Negara, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz memberikan jaminan bahawa tidak berlaku impak inflasi ekoran penghapusan subsidi RON95 dan diesel kerana harga minyak lemah. Beliau juga dipetik sebagai berkata, “Langkah  ini baik untuk pengguna kerana mereka dapat menikmati faedah daripada harga yang rendah, dan pada masa yang sama, juga membantu kerajaan dari segi subsidi dalam belanjawan.  Apa-apa keputusan untuk menyemak semula dasar monetari negara akan dibuat selepas mempertimbangkan risiko inflasi dan perkembangan lain terhadap pertumbuhan.”
Tatkala para pengguna meraikan kejatuhan harga minyak, wujud kebimbangan kesan kejatuhan ini terhadap ekonomi dunia.  Negara pengeluar minyak pastinya menerima kesannya, iaitu pendapatan mereka berkurangan.  Namun begitu, kejatuhan pendapatan eksport minyak dijangkakan disusuli oleh pengurangan import negara berkenaan.  Maka, bermulalah “putaran ganas” yang akhirnya melemahkan lagi pertumbuhan ekonomi dunia. Kejatuhan harga minyak yang berterusan yang di luar jangkaan sama sekali yang antaranya kerana kejatuhan permintaan, membayangkan bahawa kemungkinan besar dunia akan terjebak dalam genangan sekular (secular stagnation), iaitu trend ke arah pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan kadar pengangguran yang tinggi yang berterusan.

(Nota:  Makalah ini siap ditulis pada 26 November 2014 dan saya tidak melakukan pengemaskinian atau penambahbaikan, meskipun selepas tarikh itu hingga kini harga minyak global terus jatuh, manakala kerajaan Malaysia sudah dua kali menurunkan harga minyak petrol.)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...