Artikel Popular

Thursday, October 25, 2012

Jurang Gender Global: Malaysia di Tangga ke-100

KHAMIS, 25 Oktober 2012
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH
Menurut 2012 Global Gender Gap Report, yang dikeluarkan pada 23 Oktober oleh Forum Ekonomi Dunia, Malaysia menduduki tangga ke-100 daripada 135 buah negara yang dikaji. Laporan itu berasaskan 14 petunjuk yang digunakan untuk mengukur saiz jurang gender negara dalam empat bidang utama:  penyertaan dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesihatan dan kelangsungan, dan pemerkasaan politik.

Iceland yang sejak tahun 2009 menduduki tangga pertama, berjaya mengekalkan kedudukannya sekali lagi pada tahun ini, manakala Finland yang tahun lalu di tangga ketiga, bertukar tempat dengan Norway, untuk tempat kedua.  Sweden yang sejak tahun 2009 di tangga keempat, kekal pada kedudukan itu, diikuti oleh Ireland, New Zealand, Denmark, Filipina, Nicaragua, dan Switzerland,  untuk 10 teratas.

Negara lain di Asia Tenggara yang mendahului Malaysia, ialah Singapura (ke-55), Thailand (ke-65), Vietnam (ke-66), Tmor-Laste (ke-68), Brunei Darussalam (ke-55), dan Indonesia (ke-97).  Satu-satunya negara di rantau ini yang di belakang Malaysia ialah Kemboja yang menduduki tangga ke-103.

Malaysia, Jepun (ke-101), Kemboja, dan India (ke-105), menurut laporan itu,  di bahagian bawah kedudukan dalam kalangan negara Asia-Pasifik.  Kedua-dua negara, iaitu Malaysia dan Jepun jatuh dalam kedudukan sebanyak tiga tempat.  Kemerosotan Malaysia berpunca kemerosotan nisbah jantinan, manakala Jepun disebabkan oleh kejatuhan kecil dari segi peratusan anggota parlimen wanita dan kejatuhan nisbah seks ketika kelahiran.  Malaysia, menurut laporan itu lagi, ialah negara kedua terbaik dari segi data kesamaan upah.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...