Artikel Popular

Wednesday, October 24, 2012

Ketidaksamaan dan Kapitalisme Kroni

RABU, 24 Oktober 2012
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH
Dalam usahanya untuk berehat sekejap daripada menulis Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat, Eliot Spitzer yang menulis dalam Slate, mencadangkan orang Amerika merujuk The Economist keluaran 13 Oktober, "True Progressivism."  

Tulisan dalam majalah itu, tegas beliau, menerima seperti pada premisnya bahawa ketidaksamaan yang meningkat dalam ekonomi Amerika adalah bermasalah pada banyak tahap, dan bahawa penumpuan kuasa ekonomi dalam kalangan plutokrasi mewujudkan bentuk kapitalisme kroni yang adalah antitesis terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...