Artikel Popular

Friday, January 25, 2013

Tempat yang Sihat di Dunia untuk Hidup atau Bersara

JUMAAT, 25  Januari 2012
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH


Suzan Haskins dan Dan Prescher menyenaraikan beberapa buah tempat yang sihat di dunia, yang menurut mereka sesuai untuk hidup dan bersara supaya seseorang itu sentiasa berasa muda dan hidup lebih lama.   

Tempat berkenaan dipilih,  tegas Suzan Prescher, bercuaca hangat, kehidupan sosial, dan makanan yang sihat.  Tempat yang mereka senaraikan terdiri daripada New Zealand, Panama, Semenanjung Nicoya di Costa Rica, Sardinia, Vilcabamba di Equador, dan Perancis.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...