Artikel Popular

Friday, May 3, 2013

Pasaran Haram

JUMAAT, 3 Mei 2013
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH

Meskipun nilai sebenar perniagaan haram tidak diketahui, carta harian,  +The Economist  cuba menganggarkannya berdasarkan aktiviti tertentu di peringkat global pada tahun 2012 dan selepas itu.  

Penyeludupan dadah misalnya, berniali AS$320 bilion, barang cetak rompak atau dipalsukan AS$250 bilion, penyeludupan manusia AS$32 bilion, penyeludupan binatang liar AS$19 bilion, perdagangan minyak AS$11 bilion, perikanan AS$10 bilion, pembalakan AS$10 bilion, dan organ manusia AS$0.6 bilion.   


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...