Artikel Popular

Tuesday, November 11, 2014

Manfaat Kesihatan Dwibahasa

SELASA,  11 November 2014
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH


“Jika kita bertutur dalam bahasa yang berbeza, kita akan menanggapi sesuatu yang berbeza tentang dunia.”  Demikian pesan ahli falsafah Austria, Ludwig Wittgenstein pada abad ke-18  tentang pentingnya dwibahasa, yang dianggap masih bernilai hingga sekarang. Dianggarkan kini  lebih separuh penduduk dunia adalah dwibahasa, bermakna kira-kira 3.5 bilion orang menggunakan lebih satu bahasa untuk berkomunikasi setiap hari.
            Gabriela Kruschewsky yang menulis dalam akhbar Internet, The Huffington Post pada awal Jun tahun ini, mengemukakan enam  manfaat dwibahasa, yang diringkaskan, seperti yang berikut:  Anda dapat memahami dan menghargai rujukan dan nuansa budaya; kedwibahasaan  dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan membantu anda memandu arah dunia; anda sedar dan menghargai perkara yang ada kalanya hilang dalam terjemahan; anda merasakan erti hubungan dengan warisan, sejarah, dan keluarga anda; interaksi anda dengan orang daripada budaya yang berbeza berlaku lebih mendalam; dan akhir sekali,  pernyataan kendiri anda secara teruja mengambil banyak bentuk.
            Penguasaan  sekurang-kurangnya dwibahasa  bukan sahaja dapat  membuka minda seseorang,  memudahkan seseorang berkomunikasi dalam kehidupan harian, dalam bidang diplomatik serta perniagaan,  dan penting dari segi pembangunan kerjaya seseorang,  tetapi juga dapat memperlahankan  keterhakisan memori seseorang.  Kira-kira tiga tahun lalu, Steve Connor  menulis dalam akhbar The Independent  bahawa bertutur bahasa kedua mungkin memperlahankan kadar  kemerosotan otak apabila umur kian meningkat, menunjukkan bahawa penutur dwibahasa adalah lebih terlindung daripada penyakit Alzheimer berbanding dengan orang yang menggunakan satu bahasa sahaja.  Connor merujuk beberapa kajian yang ketika itu  menunjukkan hubungan jelas antara menggunakan bahasa kedua dengan kemerosotan kognitif.
Beliau juga merujuk kajian   yang dikemukakan kepada American Association for the Advancement of Science di Washington, yang mendapati pesakit yang bertutur dwibahasa dengan kemungkinan menghadapi Alzheimer. Besar kemungkinan pesakit melengahkan simptom jika dibandingkan dengan penyakit yang ekabahasa.  Bahkan,  bertutur bahasa kedua menghasilkan kesan yang sangat kuat terhadap melengahkan bermulanya Alzheimer berbanding dengan mana-mana drug yang kini digunakan untuk mengawal penyakit ini.  Para penyelidik percaya kesan secara langsung ada hubungannya  dengan penggunaan bahasa kedua dan bukannya kesan sampingan perbezaan pekerjaan atau pendidikan antara penutur dwibahasa dengan orang yang ekabahasa.  Eksprimen menunjukkan hal ini ada kena mengena dengan usaha lebih mental yang dicurahkan untuk menggunakan bahasa kedua. 
Dalam makalahnya itu, Steve Connor memetik Judith Kroll,  Profesor Psikologi di Penn State University di Pennsylvania, yang berkata kajian terbaharu menunjukkan bahawa menjugel (juggling) dua atau lebih bahasa membantu melatih otak dan memastikan otak cergas pada usia yang lebih tua.  Pada dasarnya,  kedwibahasaan adalah baik untuk seseorang.  Orang dwibahasa terlibat dalam code switching, iaitu perundingan mental antara bahasa yang digunakan oleh mereka,  sebenarnya elok dari segi kesihatan.
Manfaat dwibahasa dari segi kesihatan terus dikaji dan terbukti bahawa pembelajaran bahasa kedua dapat memberikan kesan positif terhadap otak, bahkan jika seseorang itu mempelajarinya ketika dia dewasa.  Kajian yang dijalankan oleh para penyelidik dari University of Edinburgh, mendapati bahawa pembacaan, kefasihan lisan, dan kepintaran adalah meningkat atau bertambah baik.   Kajian yang  diterbitkan dalam jurnal Annals of Neurology, yang mendapat perhatian beberapa media pada awal Jun lalu, membangkitkan persoalan besar, sama ada pembelajaran bahasa baru menambahbaikkan fungsi kognitif ataupun sama ada individu yang mempunyai keupayaan kognitif yang lebih baik berkemungkinan besar menjadi dwibahasa.
Dr.  Thomas Bak, dari  Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology di universiti tersebut  memberitahu bahawa beliau menemui jawapannya.  Beliau dipetik sebagai berkata, “Berjuta-juta orang di seluruh dunia memperoleh bahasa kedua mereka kemudian. Kajian kami menunjukkan kedwibahasaan, bahkan apabila diperoleh ketika kedewasaan, boleh memanfaatkan otak yang meningkat tua.”
Menggunakan data daripada ujian kepintaran terhadap 262 individu yang dilahirkan di Edinburgh, yang berusia 11 tahun, kajian tersebut memerhatikan bagaimana keupayaan kognitif mereka berubah apabila mereka diuji sekali lagi ketika mereka berusia 70-an.  Kajian yang dijalankan antara tahun 2008 hingga 2010, mendapati bahawa semua peserta memberitahu mereka mampu berkomunikasi sekurang-kurangnya dalam satu bahasa selain bahasa Inggeris.  Daripada jumlah itu, 195 individu mempelajari bahasa kedua sebelum berusia 18 tahun, dan 65 individu mempelajarinya selepas usia itu.
Dapatan menunjukkan bahawa mereka yang bertutur dalam dua atau lebih bahasa mempunyai keupayaan kognitif yang lebih baik secara signifikan jika dibandingkan yang dijangkakan daripada ujian garis dasar (baseline) mereka.  Kesan yang sangat kuat ditemui dalam kepintaran umum dan pembacaan.  Kesan itu wujud dalam kalangan individu yang mempelajari bahasa kedua mereka ketika usia muda, dan ketika usia dewasa.
“Pola yang kami temui adalah ‘bermakna’ dan penambahbaikan dalam perhatian, focus, dan kefasihan tidak dapat dijelaskan oleh kepintaran asal,” beritahu  Dr.  Bak. “Dapatan ini adalah tentang relevan praktis yang agak banyak.  Berjuta-juta orang di seluruh dunia memperoleh bahasa kedua mereka kemudian.  Kajian kami menunjukkan bahawa kedwibahasaan, bahkan apabila diperoleh ketika dewasa, boleh memanfaatkan otak yang meningkat tua.”
Walau bagaimanapun, seperti lazim, sesuatu dapatan itu bukan sesuatu yang muktamad, dan lazimnya menimbulkan beberapa soalan.  Demikian juga kajian ini, seperti yang diakui sendiri oleh  Dr. Bak.  Kajian tersebut   membangkitkan banyak persoalan, seperti sama ada pembelajaran lebih satu bahasa juga mempunyai kesan positif terhadap kognitif yang meningkat tua, dan sama ada, bertutur dalam bahasa kedua secara aktif adalah lebih baik daripada hanya tahu bagaimana untuk bertutur dalam bahasa itu.
Dr.  Alvaro Pascual-Leone,  profesor perubatan di Harvard Medical School in Boston, Amerika Syarikat, seperti yang dipetik oleh BBC News, menjelaskan bahawa kajian epidemiologi menyediakan langkah pertama yang penting dalam memahami impak kesan pembelajaran bahasa kedua dan otak yang meningkat tua.  “Kajian ini menurap laluan untuk kajian kesan-musabab kedwibahasaan dan pencegahan kemerosotan kognitif pada masa depan.”
Sementara itu, Caroline Abrahams, pengarah amal untuk Age United Kingdom, yang menyokong  kajian tersebut dipetik oleh The Telegraph dan Latin Post, sebagai berkata, “Lebih sejuta orang di United Kingdom berusia 65 tahun  dan lebih dianggarkan mempunyai beberapa darjah gangguan kognitif. Kita perlu segera memahami apakah pengaruh kognitif yang semakin tua supaya kita dapat memberikan nasihat orang ramai tentang melindungi kesihatan kognitif mereka.”

Boleh dikatakan satu demi satu kajian yang menunjukkan bahawa dwibahasa memberikan manfaat kesihatan kepada penuturnya.  Memang jelas bahawa banyak manfaat yang dapat diperoleh daripada  kedwibahasaan.  Namun begitu, tidak bermakna bahawa dalam konteks Malaysia,  bahasa Melayu perlu diletakkan di tempat yang sewajarnya sesuai dengan martabatnya sebagai bahasa kebangsaan.  Sepatutnya, tidak wujud “permainan hasil tambah sifar” antara bahasa kebangsaan dengan bahasa lain, seperti bahasa Inggeris.  Dan, sebarang usaha untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan, seperti yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, tidak seharusnya ditanggapi, seperti yang pernah terjadi,  sebagai usaha menyekat rakyat  negara ini menguasai bahasa lain. 
(Nota:  Tulisan asal makalah yang pernah diterbitkan dalam Pelita Bahasa, Ogos, 2014.) 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...