Artikel Popular

Tuesday, January 24, 2023

Anatomi Buku

 Oleh:  ZULKIFLI SALLEH

Selasa, 24   Januari 2023

Carian melalui Internet menunjukkan bahawa anatomi merupakan disiplin saintifik tertua dalam perubatan.  Pembedahan saintifik yang pertama didokumenkan dilakukan seawal abad ketiga Sebelum Masihi di Iskandariah.  Kamus Dewan Edisi Keempat, menyatakan bahawa anatomi, bermaksud kajian atau pengetahuan mengenai binaan tubuh dan sebagai hidupan (manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan), kaji bina tubuh. Britannica pula menyatakan anatomi, ialah bidang dalam sains biologi yang berkaitan dengan identifikasi dan deskripsi struktur tubuh makhluk.  Anatomi kasar melibatkan kajian struktur tubuh utama melalui pembedahan dan pencerapan dan dalam maksudnya yang sempit berkait dengan tubuh manusia.

Apakah Anatomi Buku?

Buku juga mempunyai anatominya yang  sepatutnya difahami oleh para penulis dan  editor buku. Yang dimaksudkan anatomi buku, ialah bahagian-bahagian buku.  Yusuf Abdhul (2022), menjelaskan bahawa anatomi buku merupakan bahagian-bahagian penting yang harus ada dalam sebuah buku yang baik dan layak. Bahagian ini sangat banyak.  Bagi para penulis, memahami anatomi buku merupakan hal penting yang dapat membantu melancarkan kegiatan  penulisan. Menurut beliau, banyak penulis yang merasakan manfaat tersebut, sehingga siapa sahaja yang ingin menjadi penulis perlu mempelajari apa itu anatomi sebuah buku.  Kegiatan penulisan memang tampak sederhana dan mudah untuk dilakukan, kerana sekilas hanya tampak,  seperti menulis suatu kalimat. Namun begitu, ketika dipraktikkan pastinya banyak orang yang bersetuju bahawa menulis bukan hal yang mudah. Apalagi menulis buku. 

            Bagi Yusuf Abdhul, buku memiliki halaman yang banyak, yakni mencapai ratusan. Proses penulisan  memerlukan idea  dan kefahaman  bagaimana menuangkan isi kepala menjadi tulisan. Bukan  hanya sekadar tulisan, melainkan tulisan yang mudah difahami oleh para pembaca.  Selain itu, struktur buku harus tepat supaya apa yang ingin disampaikan penulis dapat difahami dengan baik kerana disampaikan secara runtut. Supaya prosesnya lebih mudah,  maka perlu memahami struktur anatomi sebuah buku.

            Jika anatomi ialah struktur dan organisasi dari makhluk hidup, maka anatomi buku adalah struktur dan organisasi buku. Secara lebih mendalam lagi, anatomi pada buku merupakan bahagian-bahagian  buku. Yusuf Abdhul menegaskan bahawa buku sama seperti tubuh manusia, memiliki bahagian-bahagian tertentu yang memiliki fungsi berbeza satu sama lain. Bahagian-bahagian buku ini kemudian saling berhubungan dan membentuk buku dalam satu kesatuan. Beliau mengingatkan bahawa sebuah buku belum boleh dikatakan sebagai buku jika tidak memiliki bagian-bagian umum dari sebuah buku. Oleh sebab itu, para penulis sebaiknya memahami betul apa itu anatomi pada buku agar tidak ada bahagian yang terlewat. 

Pada amnya, sesebuah buku terdiri daripada kulit, bahagian bahan awalan, bahagian bahan teks, dan bahagian bahan akhiran.  Namun begitu, ada yang mengatakan buku mengandungi 10 bahagian, bahkan anatomi buku ialah 25 bahagian, seperti yang dinyatakan melalui laman sesawang, Publimetry, “Anatomy of a Book — 25 Parts of a Book That Every Writer Needs to Know.” Setiap buku adalah unik.  Pengaturan buku tidak sepatutnya begitu. Memang penting susunan ini mengikut  amalan industri penerbitan yang standard.  Bahagian buku sepatutnya kelihatan di lokasi standard dalam setiap buku. Dengan menyusun buku anda menggunakan peraturan ini akan membolehkan para pembaca mencari dengan mudah.  Misalnya, setiap buku mempunyai kulid depan dan kulit belakang.  Prolog dan kandungan diletakkan di depan, manakala indeks di belakang.  Menurut sesawang itu lagi, buku dibahagikan kepada tiga bahagian utama:  bahan depan, bahan badan, dan bahan akhir. Dua puluh lima bahagian yang dimaksudkan itu ialah bahan depan, yang terdiri daripada  kulit buku, bahan depan (halaman judul separa dan halaman judul penuh), halaman hak cipta, dedikasi (pilihan), penghargaan (pilihan), kandungan (pilihan), kata pengantar (pilihan), testimonial (pilihan),  dan prakata  (pilihan).

Bahan badan  terdiri daripada pendahuluan (pilihan), prolog (pilihan), epigraf atau petikan (pilihan),  halaman judul separa ini perlu sekiranya bahan awalan  panjang (pilihan), teks utama, epilog (pilihan), dan kata hujungan atau catatan tambahan (pilihan).

Bahan akhir terdiri daripada lampiran (pilihan), glosari (pilihan), bibliografi (pilihan), indeks (pilihan), kolofon (pilihan), dan indeks (pilihan), kulit belakang, dan tulang belakang.

Kulit

Kita sering mendengar orang berkata, “Jangan sekali-kali menilai buku dengan melihat kulitanya.”  Seolahnya, menggambarkan kulit buku tidak penting.  Sebaliknya, yang penting ialah isinya. Namun begitu, dikatakan bahawa kulit merupakan jati diri atau identiti penerbitnya. Kuli buku merupakan perkara pertama yang pembaca akan dan lihat dan sering kali salah satu perkara yang menarik pembaca untuk membaca sesebuah buku. Selain itu, kulit buku juga berfungsi sebagai penjilidan yan melindungi halaman buku.  Sekiranya penjilidan tidak kukuh, nescaya halaman atau kuras akan terburai.

            Karla Lant (t.t.), dalam “Anatomy of a Book Cover,” menegaskan bahawa penciptaan kulit merupakan langkah kreatif buku yang terakhir dalam penerbitan buku. Hal ini demikian kerana hamper-hampir segalanya tentang anatomi kulit buku dikawal oleh versi akhir buku yang disunting: saiz repang, warna kertas, dan bilangan halaman semuanya menentukan dimensi kulit sesebuah buku. Tidak pernah wujud alasan baik untuk mereka bentuk kulit sebelum draf akhir siap, kerana melakukan demikian adalah seperti bermakna bagaimanapun, anda perlu melakukannya sekali lagi.

            “Sama ada anda penerbit buku sendiri ataupun penerbit bebas,” tegas Lant, “anda memerlukan maklumat tentang apakah kemahuan khalayak sasaran anda supaya anda membuat keputusan perniagaan dipacu data yang bijak.” Beliau menasihati, sebelum anda memulakan reka bentuk kulit, selidik 20 buah hingga 50 buah buku dalam genre anda, bedah setiap kulit menjadi bahagian. Ingat bahawa kulit depan, kulit belakang, tulang belakang, reka letak, gambar, jenis huruf, dan unsur lain setiap kulit.

            Kulit depan mengandungi maklumat asas, seperti judul, nama penulis (penulis-penulis), editor, penyunting, penyusun, dan penterjemah.  Cuba elakkan daripada menggunakan nama penyeleggara, seperti yang biasa terdapat dalam penerbitan buku  berbahasa Melayu. Sebaik-baiknya cuba ikut standard antarabangsa, iaitu menggunakan nama editor, penyunting  atau penyusun.

            Maklumat asas lain yang dinyatakan, ialah nama pelukis  unruk buku bergambar kanak-kanak, perkataan Sastera Kanak-kanak untuk buku kanak-kanak dan Sastera Remaja untuk buku remaja. Nama dan nombor siri untuk semua penerbitan bersiri. 

            Penguin Books terkenal dengan  penerbitan karya klasik, seperti Penguin Popular Classics untuk fiksyen; pada kulit depan tertera Penguin Popular Classics.  Penguin Books juga menerbitkan buku Penguin Classics, maka tertera Penguin Classics pada kulit depan.  Penerbit lain, yang menerbitkan karya klasik, seperti Monthly Review Press, pada kulit tertera Monthly Review Press Classics, manakala Wordsworth Edition Limited, pada kulit depan tertera Wordsworth Classics of World Literature.

            Bagi karya yang diterbitkan semula, seperti The Communist Manifesto karya Karl Marx dan Friedrich Engels oleh Pluto Press, dengan pengenalan ditulis oleh David Harvey, maka pada  kulit depan tertera “Introduction by David Harvey.”  Regnery Publishing, Inc. menerbitkan semula Das Kapital: A Critique of Political Economy, di bawah The Skeptical Reader Series yang dinyatakan pada kulit depan, dan turut dinyatakan  “With an Introduction by Serge L.  Levitsky.” 

            The New Press menerbitkan semula karya Noam Chomsky, iaitu American Power and the New Mandarins, Towards a New Cold War: US Foreign Policy from Vietnam to Reagan, dan For Reasons of State. Pada kulit depan buku pertama tertera “With a New Foreword by Howard Zinn,” buku kedua  “With a New Foreword by John Pilger,”  dan buku ketiga “With a New Introduction by Arundhati Roy.”

            Meskipun hanya menulis “pengenalan” atau “kata pengantar,” penerbit tetap menyatakan nama penulisnya. Langkah seperti ini mungkin bertujuan untuk menarik perhatian pembaca kerana penulis berkenaan merupakan individu yang berwibawa dan mampu memberikan “nilai ditambah” pada buku berkenaan.

Pada suatu ketika dahulu, Oxford University Press menerbitkan tesis Ph.D.  Oleh sebab tesis biasanya tidak dianggap sebagai buku, maka pada kulit depan tertera East Asian Social Science Monographs. 

            Sebilangan penerbit, antaranya Dewan Bahasa dan Pustaka meletakkan logo penerbitannya di penjuru bawah sebelah kanan.  Penguin Books yang menerbitkan Modern Classics, dengan logo Penguin diletakkan di penjuru atas sebelah kiri.

            Kulit belakang pula mengandungi ringkasan penerbit (blurb), kod jalur, dan data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan dan ISBN, yang juga mengandungi harga  Sekiranya buku itu merupakan cetakan kedua atau edisi baharu, kulit belakang akan dimuatkan pujian terhadap cetakan pertama atau edisi pertama. Selalu juga pujian dimuatkan dalam cetakan pertama buku berkenaan, kerana biasanya penulis menghantar manuskrip yang dalam proses penerbitan kepada individu tertentu, yang mempunyai “wibawa” untuk ulasan ringkas. Malangnya, amalan seperti ini kurang dititikberatkan oleh penulis di negara kita.

Keterangan lain yang mungkin dimuatkan pada kulit belakang, ialah biodata penulis, judul lain dalam siri yang sama, judul lain oleh penulis yang sama, dan ulasan tentang buku.

            Pada tulang belakang terdapat maklumat asas, seperti judul buku, nama penulis, dan logo penerbit yang biasanya diletakkan di sebelah bawah, kecuali logo penerbitan Dewan Bahasa diletakkan di sebelah atas.

            Kulit buku terdiri daripada kulit keras dan kulit lembut.  Dalam penerbitan buku berbahasa Inggeris, biasanya diterbitkan buku kulit keras lebih dahulu. Kemudian, barulah diterbitkan edisi kulit lembut. Sama ada diterbitkan edisi kulit keras ataupun kulit lembut, pada kulit depan, kulit belakang, dan tulang belakang mengandungi maklumat yang sama. 

            Bagi kulit keras berjaket, maklumat yang terkandung  pada jaket depan,  ialah judul buku dan penulis, manakala pada tulang belakang jaket ditambah  logo penerbit.  Biasanya pada sayap  depan dimuatkan ringkasan penerbit, atau pujian terhadap buku itu, manakala sayap belakang dimuatkan biodata penulis dan mungkin bersama-sama foto penulis. Maklumat tambahan adalah tentang imej kulit dan nama, logo, dan alamat penerbit. Oleh sebab ringkasan penerbit dimuatkan dalam pada sayap depan, maka jaket kulit belakang dimuatkan pujian atau ulasan ringkas tentang buku berkenaan, atau dibiarkan kosong; hanya dicatatkan   kod jalur, dan data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan dan ISBN, dan harga. 

            Maklumat pada kulit lembut boleh dikatakan sama dengan kulit keras yang tidak bersayap: judul buku dan penulis di kulit depan,  manakala ringkasan penerbit dan kod jalur, dan data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan dan ISBN, dan harga pada kulit belakang. 

            Tidak kira, sama ada kulit lembut ataupun kulit keras, sesetengah penerbit memasukkan maklumat tambahan pada kulit depan tentang anugerah yang diterima oleh penulis, Hadiah Nobel, Anugerah Booker, Hadiah Pulitzer, dan sebagainya.  Sekiranya buku yang ditulis oleh penulis sebelum ini menjadi buku terlaris, maka pada depan buku terbaru ini dinyatakan “Pengarang Buku Terlaris...”

            Kulit lembut boleh juga bersayap, dengan maklumatnya sama dengan kulit keras bersayap.  Walau bagaimanapun, bagi Routledge Classics, pada sayap depan dimuatkan maklumat tentang Klasik Routledge, manakala pada sayap belakang dimuatkan senarai pengarang Klasik Routledge.

Bahan Awalan

Bahan awalan biasanya mengandungi judul separa, judul penuh, halaman hak cipta, dan halaman kandungan.  Pada judul separa, sekiranya buku berkenaan mempunyai judul kecil (subjudul), judul kecil itu tidak dimasukkan;  demikian juga nama penulis, editor,  atau penyusun, dan nama  penterjemah untuk buku karya terjemahan. Halaman judul penuh mengandungi judul utama, judul kecil, nama penulis, editor, atau penyusun,  nama  penterjemah untuk buku karya terjemahan nama penerbit, tempat terbit, dan tahun terbit.  Walau bagaimanapun, sesetengah penerbit tidak menyatakan tahun terbit. Antara halaman judul separa dengan halaman judul penuh disenaraikan buku yang dihasilkan oleh penulis berkenaan.

            Pada halaman hak cipta karya asli pula dinyatakan tahun terbit, hak cipta penulis, dan notis hak cipta.  Sekiranya pendahuluan atau kata pengantar ditulis oleh individu lain, maka namanya dinyatakan hak cipta pendahuluan atau kata pengantar; demikian juga sekiranya nama pelukis karya (jika ada). Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan dan ISBN, dan nama dan alamat pencetak dimuatkan pada halaman ini. Sesetengah penerbit menyatakan rupa taip, saiz huruf teks,   dan nama syarikat pengatur huruf sebelum nama dan alamat pencetak.

            Bagi buku karya terjemahan atau adaptasi, pada halaman hak cipta dinyatakan maklumat, seperti hak cipta penerbit asal, notis hak cipta penerbit karya terjemahan atau adaptasi it, data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan dan ISBN, dan nama dan alat pencetak. 

            Halaman  lain yang dimasukkan, termasuk halaman penaja, iaitu keterangan tentang sumbangan dan halaman dedikasi, iaitu dedikasi penulis kepada individu tertentu, seperti suami, isteri, anak-anak, ibu, bapa, tokoh, atau institusi tertentu.

            Penomboran halaman bahagian  awalan biasanya menggunakan angka roman kecil. Penomboran ini hendaklah dikira dari halaman pertama yang bercetak.  Nombor folio dicetak bermula dari halaman kandungan, tetapi sesetengah buku tidak mengandungi nombor folio pada halaman kandungan.

            Kata pengantar,  prakata, pendahuluan, dan penghargaan dianggap sebagai bahan awalan. Kata pengantar  mengandungi pengenalan atau ulasan oleh seseorang selain penulis buku berkenaan. Biasanya penulis menulis kata pengantar atas permintaan penulis buku berkenaan.   Penulis kata pengantar biasanya tokoh terkenal, seperti pakar bidang dan penulis  terkenal yang telah menghasilkan beberapa buah buku. Namun begitu, ada kalanya kata pengantar ditulis oleh penulis sendiri.

Prakata selalunya menjelaskan tujuan buku berkenaan ditulis, skop kandungan,  kisah ringkas di balik penulisan itu, dan bagaimana idea penulisan itu mula-mula muncul. Kita sering temui “prakata edisi untuk kulit lembut,” apabila buku berkenaan yang pada mulanya dicetak dalam kulit keras dan kemudiannya, diterbitkan pula edisi kulit lembut. 

            Pendahuluan atau pengenalan mengandungi penerangan ringkas tentang perkara yang berkaitan dengan tema atau isi buku. Matlamatnya untuk menyampaikan maklumat kepada para pembaca tentang buku, mengapa buku itu penting, dan susunan buku. Pengenalan berkait rapat dengan kandungan buku dan biasanya terdapat dalam karya bukan fiksyen.  Pendahuluan mungkin meringkaskan hujah utama yang dikemukakan dalam seluruh buku, di samping mentakrifkan dan menghuraikan konsep penting. 

            Penghargaan mengandungi rakaman penghargaan penulis  individu, institusi, penerbit, editor, dan semua pihak yang terlibat dalam penerbitan buku berkenaan. Sesetengah penulis memasukkan penghargaan dalam prakata.

Bahan awalan lain, termasuk  epigraf, prolog, dan nota pengarang.  Epigraf yang merupakan petikan daripada mana-mana tulisan penulis terkenal atau petikan daripada kitab agama sebagai satu cara mendukung tema karya penulis.  Petikan epigraf sewajarnya disertakan nama penulis asal, sumber bahan, dan halaman.

            Prolog  biasa ditemui  dalam karya fiksyen. Sesetengah penulis menggunakan prolog untuk karya bukan fiksyen, seperti buku ilmiah, autobiografi, memoir, dan biografi.   Prolog ialah bahagian pengenalan memberikan maklumat tambahan kepada para pembaca yang akan membantu mereka memahami seluruh buku. Bahagian ini boleh termasuk maklumat latar belakang tentang watak, peristiwa yang berlaku sebelum cerita bermula, atau maklumat yang mewujudkan latar cerita.

            Dalam sesetengah buku, sama ada fiksyen ataupun bukan fiksyen, terdapat nota pengarang. Dalam bukan fiksyen, tujuannya adalah untuk menjelaskan atau menambah konteks kepada keputusan pengarang, seperti bagaimana pengarang memilih sumber, menentukan apakah maklumat yang dimasukkan, dan pengarang menggunakan bahasa tertentu. Nota pengarang lebih pendek daripada prakata, dan sering kali menggantikan prakata. Walau bagaimanapun, Robert Brenner dalam bukunya, The Boom and the Bubble: The US in the World Economy menggunakan kedua-duanya, iaitu nota pengarang dan prakata; nota pengarang hanya dalam satu  ayat.

            Susunan bahan awalan, seperti prakata, pendahuluan, dan penghargaan adalah berbeza antara sebuah buku dengan sebuah buku yang lain, bergantung pada gaya penerbitan penerbit buku berkenaan. Dalam sesetengah buku, kita dapati penghargaan diletakkan sebagai bahan akhiran. Pendahuluan pula  dianggap sebagai bahan teks,  dan  dengan itu,  dinyatakan dalam  nombor Arab berbanding dengan bahan awalan yang lain. Walau bagaimanapun, pendahuluan bukan dianggap sebagai bab pertama.

           

Bahan Teks

Bahan teks mengandungi tajuk bahagian, tajuk bab, dan pecahan tajuk bab. Dalam sesebuah buku, terdapat beberapa bahagian, yang biasanya mengandungi tajuk bahagian. Ada juga yang mengandungi ringkasan bahagian. 

            Seterusnya ialah tajuk bab yang sepatutnya seringkas yang mungkin.  Biasanya setiap bab mempunyai beberapa pecahan bab.  Namun begitu, sesetengah buku, termasuk buku ilmiah, antaranya Plagues and Peoples oleh sejarawan William H.McNeill  dan The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate oleh Robert D. Kaplan, tidak mempunyai pecahan bab.

            Epilog yang merupakan  bahagian penutup sesebuah karya sastera juga digunakan dalam karya bukan fiksyen.  Epilog terletak dalam satu bab yang berasingan, tetapi tidak ditulis “bab.” Adakah epilog memerlukan prolog?  Tidak semestinya! Ada buku yang tidak mengandungi dalam bahan awalan, tetapi mengandungi epilog. Adakah epilog perlu mengandungi judul kecil?  Terpulang pada penulis. Linda Yueh dalam bukunya, The Great Economists: How Their Ideas Can Help Us Today, tidak menulis prolog, tetapi beliau menulis epilog dengan memberikan judul kecil, “Epilogue:  The Future of Globalization.” Sebaliknya, David Harvey dalam bukunya, Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, menulis kedua-duanya, iaitu prolog dan epilog.  Beliau juga memberikan judul kecil, “Epilogue:  Ideas for Political Praxis.”

            Selain epilog, sesetengah buku biasanya mengandungi “kesimpulan” dan “kata hujungan,” yang muncul selepas bab terakhir, tidak diberikan nombor bab.  Namun begitu, ada juga buku yang memberikan nombor bab bagi kesimpulan. Kesimpulan bermaksud ringkasan keseluruhan buku, iaitu meringkaskan idea sokongan utama yang penulis bincangkan dalam seluruh buku atau karya, dan mengemukakan tanggapan akhir penulis tentang idea utama. Kata hujungan ialah esei pendek pada akhir buku, ditulis oleh penulis sendiri.

Bahan Akhiran

Bahan ini mengandungi tambahan, maklumat lanjut atau rujukan sesebuah buku.  Bahan akhiran terdiri daripada biodata penulis, lampiran,  glosari, nota rujukan lanjut, biografi, dan indeks. Biodata penulis biasanya mengandungi nama penulis, kelulusan, pengalaman, karya yang pernah diterbitkan, dan pecapaian penulis.  Walau bagaimanapun, sesetengah buku didapati meletakkan biodata penulis dan karyanya yan pernah diterbitkan dalam bahan awalan.

            Lampiran ialah bahan tambahan kepada teks yang difikirkan oleh penulis dan/atau penerbit lebih sesuai diletakkan dalam lampiran, seperti data atau statistik yang terperinci.  Glosari mengandungi senarai perkataan yang perlu diterangkan maksudnya supaya para pembaca memahami teks. Susunan glosari sepatutnya disusun mengikut abjad.  Rujukan lanjut merupakan senarai rujukan tentang tema atau bidang yang sama bagi sesebuah buku. 

Nota ialah rujukan tambahan yang ditandakan dalam bahan awalan, teks, dan bahan akhiran.  Nota yang biasanya dalam buku ilmiah ialah nota kaki, nota bab,  dan nota hujung.  Nota kaki, sesuai dengan namanya, hendaklah ditulis di sebelah  bawah teks pada halaman yang sama.  Nota hujung biasanya ditulis pada akhir setiap bab, manakala nota hujung ialah yang dikumpulkan dan diletakkan pada bahagian akhir teks, dengan dinyatakan “Nota Pendahuluan,” “Nota Bab Satu,” “Nota Bab Dua,” dan seterusnya. Dalam sesetengah buku mungkin kerana nota melibatkan banyak halaman, tidak dimasukkan bibliografi.  Sementara itu, Fareed Zakaria dalam bukunya, Ten Lessons for a Post-Pandemic World,  memasukkan indeks bersama-sama nota, iaitu bermula dengan nombor halaman, disusuli dengan entri indeks yang ditandai dengan huruf tebal, nama penulis bersama-sama dengan buku atau makalah penulis berkenaan.  Kaedah ini sebenarnya agak menyukar pembaca yang sudah biasa dengan kaedah lazim, iaitu nota dan indeks disediakan secara berasingan.

Bibliografi ialah senarai buku dan makalah yang dirujuk oleh penulis ketika menulis buku atau makalah. Akan tetapi, tidak semestinya dipetik oleh penulis.  Bibliografi beranotasi disediakan bertujuan untuk memberikan panduan lanjut kepada para pembaca.  Bibliografi bmengandungi dua bahagian, iaitu nota bibliografi (bibliographical notes) dan senarai bibliografi  pada akhir buku.  Nota bibliografi tidak meliputi semua entri dalam senarai bibliografi, kerana senarai ini juga mengandungi rujukan khusus yang digunakan dalam teks. Eric R. Wolf dalam bukunya, Europe and the People Without History menggunakan nota bibliografi dan bibliografi. Beliau menggunakan nota bibliografi untuk menghuraikan idea yang diketengahkan dan dibahaskan dalam pendahuluan, setiap bab, dan kata hujungan,  dengan menyatakan rujukannya. 

Bibliografi, menurut kajian, “berkembang daripada seni menjadi sains, dan jika berpuas hati supaya tidak menekan istilah itu terlalu rapat, pernyataan itu mungkin diterima sebagai menunjukkan kebenaran tertentu” (Greg, 2011: 21).  W.W. Greg menjelaskan bahawa bibliografi terbatas secara betul kepada kajian buku bercetak.  Manuskrip yang dipegang mereka, kepunyaan jabatan lain (Greg, 2011: 23).  Walau bagaimanapun, bagi beliau, istilah “bibliografi” terbatas untuk  kajian buku bercetak adalah sesuatu yang amat kurang bijak. Dari segi deskripsi, bibliografi sistemik mengandaikan dan perkenalan   unsur sains. 

Dalam makalahnya yang lain, Greg memberitahu bahawa makna asal perkataan “bibliografi” pastinya penulisan buku; sememangnya, ini hanya makna yang dibawa dalam bahasa yang menyatakannya. Walau bagaimanapun, sememangnya alamiah, perkataan itu sepatutnya diperoleh, menurut analogi, dengan “geografi,” bermaksud deskripsi buku secepat perlunya istilah berkenaan dirasakan.  Seolah-olahnya dalam bahasa Perancis perkataan mula digunakan dalam maksud ini (Greg, 2011b: 31). “Untuk mengelakkan kekaburan,” Greg, memberitahu, “saya mentakrifkan ‘bibliografi’ untuk maksud  kajian buku sebagai objek material” (Greg, 2011b: 32).  Bagi Greg, bibliografi ialah kajian buku sebagai objek material tanpa menghiraukan kandungan buku berkenaan.  Buku bukan hanya termasuk buku bercetak, tetapi manuskrip, dan sememangnya, setiap jenis rekod yang dibuat oleh representasi simbolik bahasa. Buku sesetengah jenis wujud 5000 tahun dan lebih, buku bercetak hampir-hampir 500 tahun. 

Indeks terdiri daripada indeks nama dan indeks perkara yang biasanya disekalikan.  Namun begitu, ada juga buku yang indeks nama dan indeks perkara diasingkan. Indeks biasanya disediakan oleh pengindeks, yang namanya ada kalanya dinyatakan dalam buku berkenaan. Selain pengindeks, penulis sendiri menyediakan indeks bukunya. 

Anatomi buku mengandungi  beberapa penting yang terdapat dalam sesebuah buku. Namun begitu, oleh sebab wujud perbezaan dari segi gaya penerbitan antara penerbit,  maka penulis yang berhasrat menghantar manuskrip kepada sesebuah penerbit, seelok-eloknya mengkaji gaya penerbitan penerbit berkenaan. Langkah ini penting untuk menunjukkan penulis “mengenali” penerbit.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...