Artikel Popular

Friday, September 2, 2011

Pemikiran Radikal

SABTU,  3 September 2011
Oleh:  ZULKIFLI  SALLEH


                                                                  Samir  Amin
Buku ini, Eurocentrism:  Modernity, Religion, and Democracy – A Critique of Eurocentrism and Culturalism (Monthly Review Press, New York; hlm. 288; RM63.00) diterbitkan sebelum tercetusnya  Pemberontakan Arab kedua yang mengejutkan Washington dan sekutunya di  Barat, media, dan cerdik pandai politik.  Berikutan pemberontakan itu, maka dikatakan bahawa angin perubahan membadai dunia.  Akan tetapi, selepas membaca buku yang ditulis oleh ekonomi politik yang terkenal di dunia, apa yang berlaku kini di dunia Arab memang tidak memeranjatkan.  Dengan menolak  pandangan  sejarah dunia  Eurocentric yang dominan, yang secara sempit dan silap menganjurkan kemaraan  dari dunia klasik Greek dan Roman ke feudalisme Kristian dan sistem kapitalis Eropah, Samir Amin mengemukakan tafsiran semula yang sangat hebat yang menekankan peranan penting dimainkan oleh dunia Islam Arab.  Dalam keseluruhan karya ini, Samir Amin mengajukan set perhatian yang luas, daripada sifat ideologi metafizik ilmiah kepada makna dan kelemahan fundamentalisme Islam sezaman.

            Dalam buku ini, seperti yang dinyatakan dalam prakatanya, Amin mengemukakan kritikan  yang boleh dikenali sebagai  “fahaman budaya” yang beliau takrifkan sebagai teori koheren dan holistik secara jelas berasaskan hipotesis bahawa wujud budaya yang tetap yang mampu terus wujud menerusi dan melampaui kemungkinan transformasi dalam sistem  ekonomi, sosial, dan politik.
            Pemodenan atau kemodenan digunakan  secara meluas tanpa mempedulikan sejarahnya.  Kemodenan, seperti yang dinyatakan oleh Samir Amin, bangkit di Eropah, bermula dalam Renaissence yang terputus dengan budaya “tradisional” yang sehingga masa itu, dikuasai oleh ideologi  yang beliau sebut “pembayaran ufti.” Kemodenan merupakah produk kapitalisme yang mula tumbuh dan berkembang melalui perseikatan rapat dengan pengembangan di seluruh dunia kemudiannya. 
Namun, Amin mengingatkan bahawa hari ini, kemodenan menghadapi krisis percangghan kapitalisme yang diglobalisasikan, terbongkar dalam masyarakat sebenar yang terjadi sedemikian bahawa kapitalisme meletakkan peradaban manusia itu sendiri dalam bahaya.  Krisis kemodenan itu sendiri menandakan keusangan sistem kapitalisme.
Selain pemodenan atau kemodenan, dunia moden juga merupakan kelaziman bagi kita, meskipun kita tidak benar-benar mengetahui sejarahnya.   “Wujud dua tempoh dalam sejarah yang mempunyai impak yang muktamad terhadap pembentukan dunia moden,” tulis Amin.  “Tempoh pertama melibatkan kelahiran kemodenan, iaitu tempoh Enlightenment  - Eropah pada abad ke-17 dan ke-18, yang secara kebetulan, kelahiran kapitalisme.”  Tempoh muktamad kedua bermula dengan kritikan Karl Marx terhadap alasan penyertaan borjuis Enlightenment.  Kritikan ini memulakan bab baru pemodenan yang beliau sebut “kritikal kemodenan tentang kemodenan.”
Dalam buku ini juga Samir Amin membahaskan kemodenan menurut tafsiran agama, terutamanya tiga agama “Kitab,” iaitu  agama Yahudi, Kristian, dan Islam.  Beliau cuba menarik perhatian adakah tiga agama itu satu atau tiga metafizik agama.  Tali persaudaraan antara  tiga agama, tegas beliau, berasaskan Kitab merupakan fakta sejarah.  Bagi tiga agama Kitab ini, menurut Amin, dekatnya antara agama Yahudi dengan Islam adalah paling jelas:  Arabization of Judaism
Setelah mengakui bahawa Kristian dan agama Yahudi orang Yahudi Eropah Barat yang menerima pakai peradaban borjuis, Amin meletakkan harapan terhadap Islam untuk melakukan transformasi, “Inilah keadaan  untuk umat Islam untuk turut serta membentuk dunia dan bukannya meminggirkan diri mereka” – sesuatu yang benar-benar berlaku pada masa sekarang.
Meskipun sering diperdebatkan bahawa revolusi yang berlaku di Tunisia, Mesir, dan tempat-tempat lain di dunia Arab bukannya revolusi Islam, namun ini tidak bermakna Islam politik boleh diketepikan sama sekali.  Dalam hubungan ini,  Samir Amin mengemukakan  sesuatu yang berharga  tentang Islam politik untuk memahami realiti dunia Arab masa kini.  “Oleh sebab masyarakat Arab belum lagi memasuki kemodenan, meskipun mereka menghadapi cabaran setiap hari,” bahas beliau, “rakyat Arab masih menerima secara meluas prinsip kuasa autokratik.” 
Walau bagaimanapun, beliau mengingatkan bahawa kegagalan menangani kerosakan yang berpunca daripada integrasi negara Arab dan Muslim ke dalam sistem kapitalis dunia sebagai pinggir yang dikuasai, maka kuasa autokratik tidak lama dahulu dan kini, secara beransur-ansur hilang kesahan.  Kemunculan Islam politik, iaitu keraguan dalam konflik politik,  tetapi juga kemunculan semula perjuangan sosial merupakan semua bukti ini.  “Gerakan dunia Islam sezaman dalam menuju  Islam politik  tidak boleh dipandang ringan, menawarkan alternatif, manakala menolak pilihan antara kapitalisme dengan sosialisme.”
Meskipun agak berat, buku ini mampu memberikan kefahaman tentang aspek atau konsep tertentu,  Eurocentrism, seperti materialisme sejarah,  Marxisme, dan nilai.  Bagi Amin, materialisme sejarah bukannya determinisme ekonomi, manakala  Marxisme   bukannya analisis saintifik tentang operasi pasaran kapitalis.  Konsep nilai pula ialah penyataan spesifik pengasingan kepada kapitalisme.  Hukum nilai, bahas beliau,  bukan hanya menguasai pengeluaran semula sistem ekonomi kapitalis, tetapi juga menguasai semua aspek kehidupan sosial dalam sistem ini.  Ekonomi pasaran menjadi masyarakat pasaran. 
Beliau juga menyatakan  ekonomi dan politik tidak boleh dipisahkan.  Akan tetapi, Amin menolak ekonomi tulen yang menurutnya, ekonomi tulen tidak berminat terhadapa kewujudan kapitalisme sebenar yang merupakan sistem menyeluruh, ekonomi,  sosial,  dan politik, tetapi mengkaji hukum ekonomi yang direka-reka yang tidak ada kena mengena dengan realiti.  Ekonomi tulen ialah mitos, tulis Amin. “Tidak wujud determinisme sejarah (ekonomi atau sebaliknya) mendahului sejarah.”
Dalam buku ini, Amin mendedahkan kelemahan kritikan Orientalisme  Edward Said yang tidak pergi terlalu jauh untuk aspek tertentu, sedangkan pergi terlalu jauh untuk aspek lain.  “Tidak pergi terlalu jauh,” bahas Amin, “takat bahawa Said berpuas hati dengan mengecam prasangka Eurocenteric tanpa mengemukakan sistem penjelasan lain secara positif untuk fakta yang mesti dipertanggungjawabkan.”  Sementara terlalu jauh pula adalah takat bahawa Said mencadangkan wawasan orang Eropah telah pun Eurocenteric pada Zaman Pertengahan.  Said  dikatakan tidak dapat membebaskan dirinya dengan sepenuhnya daripada sikap kedaerahan, dan di sinilah kesilapan beliau
Samir Amin mengemukakan keterangan kritis tentang sejarah, ideologi, politik, dan orde ekonomi dunia masa kini yang beliau takrifkan sebagai  Eurocentrism.  Beliau  membahaskan bahawa Eurocentrism jika dibincangkan secara betul, bukannya teori sosial yang menggabungkan pelbagai unsur ke dalam wawasan global dan koheren tentang masyarakat dan sejarah. Sebaliknya,  Eurocentrism lebih merupakan prasangka yang memesongkan teori sosial. Eurocentrism, tegas beliau, ialah pandangan dunia yang dicorakkan oleh dominasi kapitalisme Barat yang mendakwa budaya Eropah mencerminkan keunikan dan manifestasi paling progresif orde  metafizikal sejarah.
 Namun, beliau mengakui bahawa Eurocentrism, sebagaimana semua fenomena sosial yang dominan, adalah mudah untuk digarap dari segi kepelbagaian manifestasi hariannya, tetapi sukar untuk ditakrifkan secara tepat.  Manifestasinya, sebagaimana fenomena sosial lain yang wujud, dinyatakan dalam bidang yang banyak berbeza, iaitu hubungan hari ke hari antara individu, maklumat dan pendapat politik, pandangan umum tentang masyarakat dan budaya, dan sains sosial. 
Kritikan Amin terhadap Eurocentrism memang tajam yang beliau dakwa “dengan ketidakmampuan melihat sesuatu selain kehidupan mereka yang diletakkan dengan selesa dalam dunia moden.”  Bagi beliau Eurocentrism membawa bersama-samanya kemusnahan orang ramai dan peradaban yang menentang penyebarannya, contohnya Nazisme. 
Komitmen Amin  untuk  menolak Eurocentrism  memang jelas. Beliau  melihat kemungkinan untuk memecahkan kebuntuan Eurocentrism bersama-sama dengan budaya borjuis dominan dan Marxisme tidak beradab.  Namun, di bahagian lain, beliau mengakui bahawa menggantikan paradigma baru dengan paradigma yang padanya  Eurocentrism adalah sukar dan tugas jangka panjang. Usaha ini memerlukan teori politik dan teori budaya, melengkapi teori  ekonomi, di samping teori  interaksi semua teori itu. 
Pada peringkat awal, beliau mengemukakan hipotesis pembangunan tidak seimbang sebagai penjelasan kelahiran awal kapitalisme dalam pembentukan feudal Eropah.  Kemudian, mengemukakan hipotesis globalisasi nilai sebagai penjelasan dinamik kewujudan kapitalisme yang sebenar-benarnya.  Setelah mengkritik pelbagai kelemahan dan keburukan Eurocentrism, dalam bahagian akhir buku ini, Samir Amin membahaskan pandangan sejarah bukan  Eurocentric dan teori sosial bukan Eurocentric. Perbahasan ini bermula dengan ragam pengeluaran pemberian ufti sebagai bentuk universal masyarakat kapitalis yang maju. 
Dari segi sejarah, wujud tiga tahap berturutan ciri universal, iaitu tahap komuniti, peralihan yang panjang daripada tahap primitif; tahap pemberian ufti, yang mencirikan semua masyarakat maju prakapitalis; dan kapitalisme yang menjadi sistem dunia. Tahap pemberian ufti yang merupakan sejarah semua peradaban,  yang dibincangkan dengan terperinci. Selain itu, Amin mengemukakan takrif  yang sangat umum dan abstrak tentang tiga bentuk harta  pada tiga tahap tersebut, iaitu komuniti (tanah), pemberian ufti (tanah), dan kapitalis (alat pengeluaran selain tanah). 
Samir Amin kelahiran Mesir, yang mendakwa dirinya Marxis bebas, dalam setiap penulisannya, termasuk buku ini sentiasa mempesonakan para pembaca dengan ketajaman  dan analitis beliau. Sejak penerbitan pertama pada tahun 1989, buku  Eurocentrism muncul sebagai klasik pemikiran radikal. Pada usia 80 tahun, beliau masih bertenaga untuk menulis dan mengemukakan pandangan kritis  terhadap isu semasa, seperti Pemberontakan Arab kedua.  
(Nota:  Tulisan asal ulasan buku yang pernah diterbitkan dalam Dewan Masyarakat  Mei 2011.)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...